OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

COVID-19-testmuligheder (17.01.2022)

I det følgende kan du finde relevante informationer og links om indrejse og de aktuelle testcentre i Danmark og Tyskland.

 

Indrejse i Danmark

Ved indrejsen fra Tyskland til Danmark kræves der siden den 27.12.2021 en negativ COVID-19-test. Denne testpligt gælder også for fuld vaccinerede personer. Tidligere smittede er dog undtaget fra testpligten, hvis disse kan fremlægge dokumentation for en positiv PCR-test, som er foretaget midnst 11 dage og højst 180 dage inden indrejsetidspunktet.

Der kræves en negativ PCR-test (72 timer) eller antigenhurtigtest (48 timer) ved indrejsen i Danmark.

Der er dog en del undtagelser.

I anledningen af denne ændring blev testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen justeret og gælder fremover kun for personer med bopæl i Danmark. Disse personer kan vælge, om de vil foretage en test i udlandet, før indrejsen i Danmark, eller om de vil foretage testen indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, for at imødekomme den gældende testpligt.

Yderligere oplysninger om de aktuelle rejserestriktioner og undtagelserne fra testpligten ved indrejsen, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind til vores artikel om de aktuelle rejserestriktioner i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

Yderligere oplysninger om den aktuelle isolationspligt kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind til vores artikel om den aktuelle isolationspligt i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

 

Indrejse i Tyskland

Da Danmark siden den 19.12.2021 i henhold til Robert-Koch-Institut (RKI) er kategoriseret som højrisikoområde (Hochrisikogebiet), gælder for indrejsen fra Danmark til Tyskland aktuelt den generelle Dokumentationspligt (Nachweispflicht). Rejsende fra Danmark skal dermed enten have en negativ PCR-test eller en negativ antigenhurtigtest, som ved indrejsen ikke må være ældre end 48 timer. Fuld vaccinerede Personer og tidligere smittede kan alternativt til testdokumentationen fremvise den respektive dokumentation.

Der kan gælde yderligere forpligtelser efter Coronavirus-Einreiseverordnung for indrejsende fra Danmark. Se venligst også vores artikler angående rejserestriktioner og karantæneforanstaltninger på denne hjemmeside.

For yderligere oplysninger om rejserestriktioner i Danmark og Tyskland, klik på linket under denne tekst. Du kommer ind på vores hjemmeside med oplysninger om de aktuelle rejserestriktioner.

https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

For yderligere oplysninger om test- og isolationskrav i Tyskland og Danmark, klik på linket under denne tekst. Du kommer ind på vores hjemmeside med oplysninger om de aktuelle test- og isolationskrav efter indrejsen i Danmark hhv. Tyskland.

https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium med den aktuelle Coronavirus-Testverordnung.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/dsEpJtrqcihB2AFHbjw/
content/dsEpJtrqcihB2AFHbjw/BAnz%20AT%2025.06.2021%20V1.pdf?inline
 

 

Hurtigtestcentre på dansk side

Den 29. oktober 2021 meddelte Styrelsen for Forsygningssikkerhed, at hurtigtestcentrene genoptages på grund af stigende smittetal.

Grænsependlere/personer med sygesikring i Danmark kan lade sig teste gratis i hurtigtestcentrene i Danmark. Her bliver der foretaget antigenhurtigtests.

Der kræves ingen tidsbestilling eller henvisning. Der skal medbringes ID i form af det danske sundhedskort, kørekort eller pas. Resultatet foreligger normalt efter ca. 20 min. og der udleveres skriftlig dokumentation for testresultatet eller digital dokumentation.

Som udenlandsk statsborger, kan man testes med en antigenhurtigtest ved alle teststationer i Region Syddanmark. Man skal ikke booke en tid til test.

Alle danske statsborgere kan gøre brug af de sædvanlige hurtigtestmuligheder i Danmark.

Da der aktuelt er en dynamisk udvikling ift. testcentrene, som medfører løbende ændringer, henviser vi i det følgende til oversigtskortet af de danske myndigheder, med de aktuelle testcentre, for at sikre informationernes aktualitet. Ved spørgsmål til testmulighederne, kontakt venligst Infocentreret.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man ind på de danske myndigheders hjemmeside, med et oversigtskort over testcentrene i Danmark. Her kan du finde testmulighederne i Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-regionen.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

 

 

Hurtigtestmuligheder på den tyske side

Fra den 13. november 2021 er der igen indført gratis borgertest. Dermed kan alle borgere igen testes gratis mindst engang om ugen, også personer der er færdigvaccineret eller tildigere smittede kan gøre brug af gratis borgertest.

I Tyskland findes der diverse udbydere af antigenhurtigtests. Tidsbestillingen og testmetoden varierer fra udbyder til udbyder. 

Informer dig venligst inden fremmøde om betingelserne ved de enkelte udbydere. Da der aktuelt er en dynamisk udvikling ift. testcentrene, som medfører løbende ændringer, henviser vi i det følgende til oversigtskortet af Land Schleswig-Holstein med de aktuelle testcentre, for at sikre informationernes aktualitet. Ved spørgsmål til testmulighederne kontakt venligst Infocentreret.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af Land Schleswig-Holstein, med et oversigtskort over testmulighederne i Schleswig-Holstein. Her kan du finde testmulighederne i Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-regionen.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de

 

 

PCR-test i Danmark

Grænsependlere

For grænsependlere hhv. personer med sygesikring i Danmark er det muligt at få taget en gratis PCR-test i Danmark. For at booke en tid til en PCR-test kræves der ingen henvisning fra sundhedsmyndighederne eller en læge.

Danske statsborgere

Alle danske statsborgere kan gøre brug af de sædvanlige PCR-testmuligheder i Danmark.

Udenlandske statsborgere og turister

Som udenlandsk statsborger kan man testes for Covid-19 ved PCR-testcentrene i Danmark.

Hvis testresultatet er positiv kontaktes man af Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor 24 timer. Man kan også selv kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed via telefonnummer 0045 32 32 05 11, for at få yderligere oplysninger eller for at afklare den videre procedure. Hvis testresultatet er negativ, kontaktes man ikke.

Tidsbestilling

Siden den 12. november 2021 er det pligt at booke en tid til en PCR-test. Muligheden for at møde op i en PCR-teststation uden tidsbestilling er dermed ikke længere givet.

En tid til en PCR-test ved en PCR-teststation, kan bookes med NemID via www.coronaprover.dk.

Klik på linket under denne tekst for at komme ind på hjemmesiden coronaprover.dk, med oplysninger om PCR-test og for at bestille en tid.

www.coronaprover.dk

Hvis du ikke har NemID kan du også registreres for en PCR-test via www.covidresults.dk. Herefter kan du inden for åbningstiderne møde op på et af de testcentre, der kan findes på oversigtskortet på coronasmitte.dk.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på hjemmesiden www.covidresults.dk, hvor du kan registreres for en PCR-test.

www.covidresults.dk

Alternativt kan du bestille en tid via telefon på 0045 70 20 42 33 for at bestille en tid i Region Sjælland (alle dage kl. 9-12 og kl. 13-19:30) eller på telefon 0045 99 44 07 17 for at bestille en tid i Region Syddanmark (alle dage inkl. weekend og helligdage kl. 8-18).

Hvis du ønsker at booke en test i en anden Region, kan du finde de relevante hotlines ved at klikke på linket under denne tekst. Klik derefter på ”Du kan bestille tid her, hvis du ikke har NemID” under login-feltet.

https://www.coronaprover.dk/FAQpage

Der henvises til at man skal medbringe identifikationspapir (det gule sundhedskort, samt pas, Personalausweis eller Kørekort).

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man ind på de danske myndigheders hjemmeside, med et oversigtskort over PCR-testcentrene i Danmark. Her kan du finde testmulighederne i Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-regionen.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

Hvis du har NemID, kan du se dit testresultat på sundhed.dk. Klik på linket under denne tekst for at se dit testresultat. Klik derefter på ”Se dit Covid-19 prøvesvar” og log ind med NemID.

www.sundhed.dk

Du kan også ringe til coronaopsporing via telefonnummeret 0045 32 32 05 11, for at få meddelt dit testresultat.

 

Mobile testenheder

Yderligere mobile testmuligheder bliver tilbudt i Danmark. Placeringen af disse mobile testenheder ændrer sig løbende.

Informer dig venligst hos Region Syddanmark, om testenhedernes aktuelle placering.

Ved at klikke linket under denne tekst kommer du direkte ind på Region Syddanmarks hjemmesiden, med informationer om de mobile testenheders.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm528823

 

PCR-test i Tyskland

I Tyskland er det muligt at få en PCR-test med en henvisning fra en læge eller fra sundhedsmyndighederne. Alternativt findes der også nogle lægehuse og testcentre der tilbyder PCR-test med egenbetaling.

For yderligere oplysninger om PCR-test i Tyskland, henvend dig venligst til din praktiserende læge, til den lokalt ansvarlige coronahotline eller til borgertelefonen af det tyske Sundhedsministerie (Bundesgesundheitsministerium) via 0049 30 / 346 465 100.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00