OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Pedelec, speed pedelec og elcykler

Pedelec, speed pedelec og elcykler i Tyskland

Pedelec, speed pedelec og elcykler i Danmark

Grænseoverskridende brug af elcykler

 

Pedelec, speed pedelec og elcykler i Tyskland

I henhold til § 1, stk. 3 i den tyske færdselslov er en pedelec ikke et motorkøretøj og således sidestillet med cyklen. Pedelecs er udstyret med en motor, der højst må afgive en effekt på 250 watt, som slår fra ved en hastighed på 25 km/t. Starthjælp op til 6 km/t, der fungerer uden at der trædes i pedalerne, er tilladt. I Tyskland er denne form for cykler med el-motor langt den mest populære.

Det forholder sig anderledes med en speed pedelec, som retligt set er en tohjulet knallert. Motoren må afgive en effekt op til 4000 watt og slår fra ved 45 km/t. Dette gælder for elcykler udstyret med gashåndtag, og som også kører uden fysisk hjælp, og for speed pedelecs, der som en pedelec kun kører med motorhjælp og 'menneskelig' pedalkraft samtidig, dog op til 45 km/t.

De vigtigste regler er som følger:

• For førere af disse tohjulede knallerter et det påbudt at bruge hjelm, idet hjelmtypen ikke er fastlagt. En cykelhjelm er nok. En egen hjelmkategori er på vej på markedet.
• Køretøjerne er typegodkendte, hvorfor de heller ikke, som f.eks. en cykel, må bygges om, og de er godkendt af forbundsmotorkontoret (Kraftfahrtbundesamt).
• Køretøjerne skal være udstyret med en forsikringsplade.
• De må ikke benytte cykelstier.
• Føreren skal mindst være 16 år og have et AM-kørekort.
• Der må ikke tilkobles anhængere.
• Der skal altid køres med lys.

Elcyklen er den tredje kategori inden for denne køretøjstype og kan sammenlignes med en elscooter. Også her kræves der forsikringsplade, typegodkendelse og mindst et knallertkørekort for at køre med den. Motoren er begrænset til en effekt på 1000 watt og skal slå fra ved 25 km/t. Denne køretøjstype kan dog også køres med et gasdrejehåndtag uden at træde i pedalerne (op til 25 km/t). Der er tale om en elscooter.

Generelt: I vid udstrækning benyttes betegnelsen elcykel for alle ovennævnte køretøjer.

Der kan findes yderligere information på ADFC' hjemmeside www.adfc.de

eller på Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukturs hjemmeside www.bmvi.de.

Pedelec, speed pedelec og elcykler i Danmark

De danske regler ligner de tyske, men der er alligevel et par forskelle, navnlig siden indførelsen af en forsøgsordning for speed pedelecs pr. 1.7.2018.
Generelt er pedelecs med motorhjælp op til 25 km/t klassificeret som cykler ligesom i Tyskland, og derfor gælder færdselsreglerne for cykler.
Elcykler, der kører uden pedalkraft, er klassificeret som en knallert 30, præcist som den motordrevne pendant.

For speed pedelecs med motorhjælp op til 45 km/t gælder følgende:
• Der skal tegnes forsikring, og præmiekvitteringen skal medbringes.
• Det er påbudt at bruge cykelhjelm.
• Cykelstierne må og/eller skal benyttes, og der gælder de almindelige færdselsregler for cykler.
• Spiritusreglerne for motorkøretøjer (0,5 promille) finder anvendelse.
• Der skal foreligge en EU-typegodkendelse.
• Der må ikke transporteres andre personer end føreren.
• Der må ikke tilkobles anhængere.
• Føreren skal mindst være 15 år.
• Førere i alderen 15 - 17 år skal have kørekort til lille knallert.
• Er føreren fyldt 17 år, er det også tilstrækkelig at have taget kørekørt til bil efter reglerne om kørekort til 17-årige.
• Er føreren over 18 år, er der ikke krav om kørekort.

Kilde: BEK nr. 878 af 25/06/2018 og www.sikkertrafik.dk.

Grænseoverskridende brug af elcykler

Ifølge Landespolizeiamt Schleswig-Holstein må danske speed pedelec-førere køre i Tyskland, hvis de opfylder de tyske bestemmeler i øvrigt, selv om de ikke har forsikringsplade på, hvis de medbringer præmiekvitteringen, som de også skal i Danmark. De tyske færdselsregler skal overholdes (jf. ovenstående).

Ifølge Sønderjyllands Politi må tyske speed pedelec-førere køre i Danmark, forsikringspladen anerkendes. Da de øvrige tyske krav er strengere end de danske, er der ingen begrænsninger i øvrigt, og de danske regler skal overholdes (jf. ovenstående).

Yderligere informationer
www.adfc.de 
www.adac.de 
www.cyklistforbundet.dk 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00