OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Fristudløb for overgangen fra forordning 1408/71 til forordning 883/2004

EU-forordning 883/2004 trådte i kraft den 1.5.2010 og afløste den forudgående forordning 1408/71. For at forhindre, at en person stilles dårligere, som i medfør af den gamle forordning var underlagt lovgivningen i det ene land, men som i medfør af den nye forordning ville være underlagt et andet lands lovgivning, blev der i den nye forordning indføjet den regel, at 1408/71 fortsat skal være gældende for denne person, indtil ansættelsesforholdet ændres væsentligt.

Efter pres fra flere medlemsstater blev der senere vedtaget en ændring af forordning 883/2004, hvorefter en person højest kan være omfattet af 1408/71 i 10 år. Denne 10-årige periode udløber den 30.4.2020.
Ved at lægge fristen så langt ude i fremtiden, håbede man dengang, at der stort set ikke ville være nogen, som var berørt af reglen.

Men det viser sig nu, at flere arbejdstagere og arbejdsgivere alligevel vil være berørt. Der er hovedsageligt tale om chauffører i international transport, som tidligere altid har været socialt sikret i beskæftigelseslandet, hvis mere end 50 % af arbejdstiden lå her.
Denne særregel for internationale transportarbejdere blev afskaffet, da forordning 883/2004 blev indført, og blev erstattet af en generel 25 %-regel gældende for alle arbejdstagere. Det vil nok primært berøre chauffører med tysk bopæl og dansk arbejdsgiver, hvilket ikke udelukker, at også andre kan være berørt.

Hvad skal arbejdsgivere og arbejdstagere være opmærksomme på nu?

Der skal søges om en ny attest PD A1 i god tid, hvilket arbejdstageren skal gøre i bopælslandet. Typisk skal en chauffør med tysk bopæl gøre det hos den kompetente tyske myndighed DVKA. Her gælder der den regel, at den pågældende skal være socialt sikret i bopælslandet, hvis mindst 25 % af arbejdstiden ligger her.
På grund af Tysklands størrelse og geografiske beliggenhed vil sikringslandet i rigtig mange tilfælde være Tyskland. Det medfører problemer, da de danske arbejdsgivere og de tyske arbejdstagere hver vil skulle udrede bidrag til de tyske sociale sikringsordninger på ca. 20 %. Dvs. øgede udgifter for begge parter, uden at de på nogen måde har mulighed for at foretage modregning i Danmark, da de sociale sikringsordninger er skattefinansieret i Danmark.

Hvad kan man selv gøre?

Man kan evt. tilrettelægge ansættelsesforholdet på en måde, så under 25 % af arbejdstiden ligger i Tyskland. Det vil dog ikke altid være muligt.
En anden løsning vil være at søge om en særordning i henhold til artikel 16 i forordning 883/2004, hvor DVKA og Udbetaling Danmark som kompetente myndigheder aftaler, at de resterende personer, som måtte være berørt, forbliver omfattet af de danske sikringsordninger. Berørte personer rådes til ikke at vente med at indsende en sådan ansøgning, indtil fristen er udløbet, men reagere med det samme. Det kan anbefales at nævne i ens ansøgning, at man eventuelt vil kunne miste sin arbejdsplads, da myndighederne ikke altid er helt klar over konsekvenserne af at anvende tysk lovgivning i forhold til Danmark.

Yderligere oplysninger kan fås hos

www.dvka.de 
www.borger.dk 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00