OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikringer i Danmark

Medlemskabet i en dansk A-kasse er frivilligt. Der anbefales dog, at alle, der bor i Danmark, bliver medlem af en A-kasse. 

Arbejdsløshedsydelser i Danmark
(Kilde: borger.dk)

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal man

• være registreret som arbejdssøgende i ens lokale jobcenter fra den første dag, man er ledig

• have været medlem af en a-kasse i mindst et år

• som lønmodtager have fået indberettet et mindstebeløb iht. ens arbejdstimer indenfor et fastlagt periode (aktuelle satser under www.borger.dk)

• som selvstændig have udøvet erhvervet i et vist omfang

• stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at man skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.

• Opfylde yderligere betingelser iht. registrering, at søge arbejde, antal jobansøgninger, www.jobnet.dk osv.

Arbejdsløshedsdagpenge almen
I Danmark er A-kasserne ansvarlig for udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge. For at have krav på arbejdsløshedsdagpenge, skal man være medlem i en A-kasse i mindst et år. Medlemskabet i A-kassen er frivillig og dermed ikke obligatorisk. Man skal aktivt melde sig in i en A-kasse og selv overføre bidragene. Arbejdsgiveren er ikke ansvarlig for tilmeldingen i en A-kasse og overførelsen af bidragene.

Dagpengeperiode
Man har ret til at få dagpenge i to år inden for en periode på tre år. Det er den såkaldte 'referenceperiode'. Dagpengeforbruget bliver opgjort i timer. Inden for referenceperioden har man samlet set ret til 3.848 timers dagpenge. De timer, som man har ret til dagpenge for, falder bort, hvis man ikke når at afvikle dem inden for referenceperioden. Referenceperioden på tre år kan forlænges, fx hvis man har været syg eller været på barsel.

Forlængelse af din dagpengeperiode
Der er mulighed for at forlænge dagpengeperioden, hvis man arbejder timevis mens man modtager arbejdsløshedsdagpenge og får udbetalt løn for disse timer. A-kassen er ansvarlig for registreringen af timerne på en såkaldt beskæftigelseskonto. Grundlaget for registreringen af timerne er de løntimer, som arbejdsgiveren har indberettet til indkomstregisteret.
Hver arbejdstime forlænger ens dagpengeperiode med to timer. Man kan højst optjene 962 timer, som vil give ret til et 1.924 timers ekstra dagpenge inden for en periode på halvandet år.

Dagpengesats
Dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, man tjente, før man blev arbejdsløs. Man kan dog højst modtage dagpenge med 19.083 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 12.722 kr. om måneden som deltidsforsikret (2020). A-kassen beregner dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor man havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Indtægten opgøres som A- og B-indkomst inklusive arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet til indkomstregistret i beregningsperioden. Eget pensionsbidrag og eget ATP-bidrag bliver regnet med i indtægten, hvis man er lønmodtager.

Kilde: www.borger.dk

 

Arbejdsløshedsforsikringer i Tyskland

Tyskland er alle arbejdstagere principielt forpligtiget til at være medlem af arbejdsløshedsforsikringen. Arbejdsgiveren sørger for tilmeldingen via sygeforsikringen.

Bidraget til arbejdsløshedsforsikringen betales af arbejdstageren og arbejdsgiveren til halvdelen..
De aktuelle bidragssatser kan ses under vores side ”Social sikring – Satser og Tal”.

Arbejdsløshedsforsikringen omfatter ydelser når man er fuldtidsledig (Arbeitslosengeld) og når man er delvis arbejdsløs (Teilzeitarbeitslosengeld) samt ydelser ved nedsat arbejdstid (Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld).

Som fuldtidsledig har man krav på dagpenge (Arbeitslosengeld) hvis man inden for de sidste to år før man blev arbejdsløs har været i arbejde og betalt arbejdsløshedsforsikring i 12 måneder.

En betingelse herfor er dog at man personligt skal melde sig arbejdsløs hos arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit).

Arbejdsløshedsforsikringer for grænsependlere

Generelt
Ancienniteter i arbejdsløshedsforsikringen kan overføres fra et medlemsland til et andet. Principielt skal det tyske Arbeitsagentur og en dansk A-kasse udveksle informationerne selvstændigt med hjælp af de vedrørende SED- blanketter. Arbejdstageren kan dog også selv dokumentere sin anciennitet med hjælp af blanket PD U 1, som udstedes hhv. af den kompetente  Arbeitsagentur i Tyskland eller A-kasse eller STAR i Danmark.

Danmark til Tyskland
Grænsependlere, som tager arbejde i Tyskland, er forsikret som ovenfor nævnt i afsnittet om arbejdsløshedsforsikringer i Tyskland generelt.

Som grænsependler har man, forudsat alle betingelser er opfyldt:

  • ved fuld ledighed ret til ydelser i bopælslandet 
  • ved deltidsledighed ret eller evt. ret til ydelser i arbejdslandet.

Hvis man bliver arbejdsløs, skal man melde sig arbejdsløs på arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit) straks ved kendskabet til den kommende arbejdsløshed og bede om at få udstedt en blanket PD U 1, som er et personligt dokument. Denne blanket bekræfter forsikrings- og ansættelsesperioder i Tyskland. Principielt er det A-kassernes ansvar, at indhente de relevante forsikringstider fra de tyske myndigheder (Arbeitsagentur) med hjælp af SED-blanketter. PD U 1’eren kan fremlægges, men man behøver det ikke.

Man skal herefter melde sig arbejdsløs hos jobcentret i Danmark og samtidig melde sig ind i den arbejdsløshedskasse, som dækker det fag man arbejder i, og det er her at blanketten PD U 1 kan bruges. En liste af A-kasser findes på STAR’s internetside www.star.dk.

Hvis man bliver deltidsarbejdsløs, skal man straks melde sig hos arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit) i Tyskland.

Tyskland til Danmark
Som grænsependler med arbejde i Danmark, skal man omgående selv sørge for at blive arbejdsløshedsforsikret, hvis man ønsker dette.
Arbejdsgiveren eller kollegaerne vil kunne hjælpe med oplysninger om hvilken arbejdsløshedskasse, der vil være relevant.

Som grænsependler har man, hvis betingelserne, som er nævnt under det første afsnit ”Arbejdsløshedsforsikringer i Danmark generelt”, ret til følgende ydelser i:

  • bopælslandet, hvis man bliver fuldtidsarbejdsløs, fordi man så ikke længere er grænsependler 
  • beskæftigelseslandet, hvis man bliver delvis eller periodisk arbejdsløs. 

Bliver man fuldtidsarbejdsløs, skal man sørge for at få bekræftet arbejdsperioder på en blanket PD U 1 som udstedes af STAR eller vedkommende A-kasse, hvis man er medlem. 
Denne blanket dokumenterer ens forsikrings- og beskæftigelsesperioder i Danmark og er et personligt dokument. Man behøver det dog ikke. Principielt er det ”Agentur für Arbeit”, der skal indhente de relevante informationer fra de danske myndigheder ved hjælp af SED-blanketter. Der skal if. EU-forordningen 883/2004 beregnes foreløbige ydelser, indtil Arbeitsagentur får SED-blanketter som dokumentation fra A-kassen eller STAR.

Man skal ligeledes straks, når man får kendskab til sin arbejdsløshed, tilmeldes som arbejdsløs på arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit) i Tyskland og søge om ydelser efter tyske regler. Iht. forordningen 883/2004 EU skal der beregnes foreløbige ydelser indtil dokumentation forligger.

Ved arbejdslivets ophør kan det være afgørende for nogle ydelser, om der mangler et par dage, for eksempel ved ansøgning om tysk pension. Derudover er en grænsependler, der ikke melder sig arbejdsløs efter opsigelse i Danmark, ikke sygesikret i Tyskland, i det mindste er det tvivlsomt.

Praktisk eksempel:
Et arbejdsforhold ophører fredag eftermiddag og man har allerede en ny arbejdskontrakt fra mandag morgen. Pendleren melder sig ikke arbejdsløs, fordi det er kun to dage og weekend. Han bliver alvorlig syg om lørdagen. Så med eksisterer ingen sygesikring, i det mindste opstår der tvivl om det.

Ydelser i beskæftigelseslandet
Hvis ellers betingelserne herfor er opfyldt, kan dagpenge komme på tale i følgende fire tilfælde:

  • hjemsendelse på grund af vejrligt 
  • hjemsendelse på grund af arbejdsfordeling (Kurzarbeit) 
  • hjemsendelse på grund af materialemangel 
  • feriepenge ved kollektiv lukning i det første ferieår.

Yderligere informationer får man her:

www.star.dk

www.borger.dk

www.arbeitsagentur.de

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00