OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Førtidspension i Danmark og Tyskland

Førtidspension i Tyskland
Førtidspension i Danmark
Førtidspension for grænsependlere

Førtidspension i Tyskland

Den tyske pensionskasse Deutsche Rentenversicherung udbetaler en pension i tilfælde af delvist eller varigt nedsat arbejdsevne, alt afhængig af i hvilket omfang arbejdstageren er i stand til at arbejde. I den forbindelse bliver hvert enkelt tilfælde undersøgt nærmere i overensstemmelse med de gældende regler. Disse regler er meget komplicerede og omfattende og vil kun blive beskrevet helt generelt her.
En pensionsudbetaling i tilfælde af varigt nedsat arbejdsevne forudsætter eksempelvis, at man ikke inden for en overskuelig fremtid vil være i stand til at arbejde mere end tre timer på det ordinære arbejdsmarked. Det er alene de tyske kriterier, der bliver lagt til grund ved vurderingen af dette kriterium.
Man skal i alt have været forsikret i mindst fem år og have indbetalt pensionsbidrag i mindst tre år inden for de sidste tre år før forsikringsbegivenhedens indtræden. Der gælder her særlige regler for arbejdsulykker, ligesom der også gælder særlige regler for f.eks. handicappede, ledige m.fl.
Hvis man kommer i en sådan situation, er det meget vigtigt at få vejledning. Det kan man få hos Deutsche Rentenversicherung eller de tyske sociale organisationer, hvis man er medlem af en af dem.
Den tyske førtidspension bliver automatisk ændret til en alderspension, når man når pensionsalderen.

Førtidspension i Danmark

Man kan få tilkendt dansk førtidspension, hvis man er fyldt 40 år og ens helbredstilstand er så nedsat, at man ikke længere er i stand til at arbejde i et normalt ansættelsesforhold eller et fleksjob (hvor der tages særlige hensyn til en medarbejders begrænsede arbejdsevne pga. helbredsmæssige forhold). Hvis man endnu ikke er fyldt 40 år, kan man kun undtagelsesvist få tilkendt førtidspension.

Man kan ikke få tilkendt dansk førtidspension, hvis man kun er uarbejdsdygtig i en bestemt, herunder også en længere periode, eller hvis yderligere behandling eller andre aktiverende foranstaltninger kan genskabe arbejdsevnen.
Det er alene de danske regler, der bliver lagt til grund ved vurderingen af helbredstilstanden og arbejdsevnen.

Førtidspension for grænsependlere

Grænsependlere søger typisk førtidspension i bopælslandet eller det land, hvori de senest har været forsikret. Ansøgningsdatoen i et land gælder også som ansøgningsdato i alle andre deltagende EU-medlemsstater. Den myndighed, der modtager ansøgningen, indleder koordineringsproceduren med den pågældende anden pensionsforsikringsinstitution, som enten vil være Deutsche Rentenversicherung eller Udbetaling Danmark International Pension. I forbindelse med efterprøvningen af, om betingelserne for ret til førtidspension er opfyldt, foretages der gensidig anerkendelse af forsikringsårene ved hjælp af officielt fastlagte dokumenter.
Den enkelte grænsependler skal være opmærksom på, at kriterierne for dansk og tysk førtidspension adskiller sig markant. I EU sorterer området for social sikring alene under medlemsstaterne og er ikke harmoniseret, men kun 'koordineret'. Det er ikke usædvanligt, at der bliver tilkendt pension fra det ene land og ikke fra det andet.
Det kan medføre betragtelige økonomiske tab, hvis f.eks. det land, hvorfra man forventer størstedelen af sin pension, netop ikke bevilger pensionen.

Mere information under

www.borger.dk 

www.deutsche-rentenversicherung.de

  

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00