OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Den sociale sikringsordning for kunstnere (Künstlersozialkasse (KSK)) er et område under ulykkesforsikringen Unfallversicherung Bund und Bahn. Den sikrer med gennemførelsen af den tyske lov om social sikring for kunstnere og journalister, som driver selvstændig virksomhed (Künstlersozialversicherungsgesetz, herefter KSVG), at selvstændige kunstnere og journalister opnår samme dækning under den lovpligtige sociale sikring som arbejdstagere. Den er ikke som sådan en social sikringsinstitution, men koordinerer indbetalingen af bidrag på sine medlemmers vegne til en sygeforsikring efter deres eget valg og til den lovpligtige pensions- og plejeforsikring. Kunstnere og journalister, der driver selvstændig virksomhed, har ret til alle de lovbestemte ydelser. Men de skal kun betale halvdelen af det respektive bidrag af egen lomme, mens KSK betaler den resterende del via et tilskud fra den tyske stat samt socialafgifter fra virksomheder, der profiterer af kunst og journalistik. Det afhænger af arbejdsindkomstens størrelse, hvilket månedligt bidrag en kunstner/journalist skal betale til KSK i det enkelte tilfælde. Hvis den ikke ligger over en minimumsgrænse, kan man som hovedregel ikke benytte sig af KSK (nystartede inden for branchen undtaget).

KSK undersøger, om en ansøger som kunstner (inden for musik, scenisk eller bildende kunst, herunder design) eller som journalist, der driver selvstændig virksomhed, opfylder lovens forudsætninger for at være bidragspligtig. Den beregner bidragsandelene for sine medlemmer, opkræver dem og sender så de fulde bidrag videre til de respektive pensions-, syge- og plejeforsikringsinstitutioner.

Den tyske stat støtter kunstnere og journalister, der driver selvstændig virksomhed, i form af den sociale sikring for kunstnere.

Forudsætninger for at opnå sikring under KSK

I henhold til KSVG's § 1 er det en forudsætning for at være bidragspligtig, at der udøves kunstnerisk eller journalistisk virksomhed på et professionelt plan, og at det ikke kun forekommer midlertidigt.

Man er kunstner, hvis men skaber, udøver eller underviser inden for musik, scenisk eller bildende kunst. Man er journalist, hvis man arbejder som forfatter, journalist eller på lignende måde virker som forfatter eller journalist. Hvis man underviser i journalistik, er man ligeledes omfattet af KSVG. Den kunstneriske eller journalistiske virksomhed skal udøves som selvstændig virksomhed og på et professionelt plan.

Professionelt plan skal forstås som enhver form for varig og permanent virksomhed møntet på at generere indtægter.

Den kunstneriske eller journalistiske virksomhed kan kun betragtes som selvstændig virksomhed, hvis der ikke er tale om lønnet beskæftigelse som led i et ansættelsesforhold.
Disse bestemmelser omfatter en række detailregler, som skal overholdes, f.eks. grænser for minimumsindkomst og undtagelser herfor. Alle, som eventuelt kan være bidragspligtig i forhold til KSK, skal få afklaret med KSK, hvilke regler der er gældende i det konkrete tilfælde.

Virksomhedsejere, der driver en af følgende former for virksomhed, er forpligtet til at betale socialafgift til kunstnere (Künstlersozialabgabe):

1.    Forlag, pressebureau eller lignende som f.eks. presseagenturer (herunder billedtjenester)
2.    Teatre (filmteatre undtaget), orkestre, kor og sammenlignelig virksomhed; det er en forudsætning, at formålet overvejende er møntet på at opføre eller fremføre kunstneriske eller journalistiske værker eller ydelser offentligt; stk. 2 berøres ikke heraf
3.    Teater-, koncert- og gæstespilsagenturvirksomhed samt anden virksomhed, hvis væsentlige formål er møntet på at opføre eller fremføre kunstneriske eller journalistiske værker eller ydelser; stk. 2 berøres ikke heraf
4.     Radio, tv
5.     Fremstilling af indspillede medier (udelukkende reproduktion)
6.     Gallerier, kunsthandel
7.     Reklame- eller pr-virksomhed for tredjemand
8.     Varieté- og cirkusvirksomhed, museer
9.     Uddannelses- og videreuddannelsesinstitutioner for kunstnerisk eller journalistisk virksomhed.

Virksomhedsejere, der driver reklame- eller pr-virksomhed i deres egen virksomheds øjemed og i den forbindelse ikke kun lejlighedsvist tildeler kunstnere eller journalister, der driver selvstændig virksomhed, opgaver, er også forpligtet til at betale socialafgift til kunstnere.

Endvidere er virksomhedsejere, der ikke kun lejlighedsvist tildeler kunstnere eller journalister, der driver selvstændig virksomhed, opgaver med henblik på at benytte deres værker eller ydelser i deres virksomheds øjemed, forpligtet til at betale socialafgift til kunstnere, hvis der i denne forbindelse skal genereres indtægter.

Der er dog også fastsat minimumsgrænser for hvor ofte og op til hvilke beløb kunstnernes og andres ydelser bliver lagt til grund i henhold til KSVG.

I tvivlstilfælde bør forholdet altid søges afklaret med KSK.

www.kuenstlersozialkasse.de

 Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00