OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Efterladtepensioner

Efterladtepensioner i Tyskland

I Tyskland får efterladte enker/enkemænd og børn pension ud fra en arbejdstagers forsikringsforhold eller tjenestemandsstatus. Hvor meget pension der udbetales er afhængig af de indbetalte bidrag og antallet af forsikringsårene eller af antallet af  "tjenesteår" og løngruppen (tjenestemænd).

Efterladte har et principielt krav på disse pensioner. De kan dog stilles delvis i bero pga. de efterladtes egne indtægter. Vil man gerne vide mere om ens finansielle situation i værste tilfælde, bør man aftale en tid hos en rådgiver fra "Deutsche Rentenversicherung". Tjenestemænd kan henvende sig til deres arbejdsgiver (”Dienstherr”).

For grænsependlere fra Danmark er det vigtigt, at de informerer deres pårørende om disse muligheder, fordi som regel kender man efterladtepensioner ikke mere i Danmark.

Efterladtepensioner i Danmark

Efterladtepensioner som de tyske findes ikke mere i Danmark.

 For tyske pendlere er det vigtigt, at de informerer deres ægtefæller om dette. Derudover bør de informere deres partnere om, at de danske arbejdsmarkedspensioner ofte indeholder efterladtepensioner. Er man ikke gift, bør samlevere registreres hos selskabet.

OBS: For børn under 18 kan der opstå krav på ”særligt børnetilskud”. Det betales også til efterladte i Tyskland.

Efterladtepensioner til grænsependlere 

Pendlere fra Tyskland til Danmark
For efterladte af pendlere med arbejdssted i Danmark gælder de danske regler. En efterladtepension som i Tyskland findes ikke i Danmark. Efterladte kan dog få overført den afdødes krav på folkepension.

 Betingelserne er

  • Den efterladte ægtefælle har selv ikke nogen forsikringsperioder i den omtalte periode (her kan en såkaldt ”Minijob” har negative konsekvenser).
  • Den efterladte ægtefælle har selv nået den gældende folkepensionsalder i Danmark.

Pendlere fra Danmark til Tyskland
Efterladte børn og ægtefæller af denne pendlergruppe kan få efterladtepensioner (”Witwen- und Waisenrenten”) efter almindelige tyske regler. De udbetales også i Danmark.

www.deutsche-rentenversicherung.de
www.borger.dk

 

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00