OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Barsel og Barselsdagpenge

Regler i Tyskland

Fra barnets fødsel får man udbetalt "Elterngeld", altså barselsdagpenge, i maksimalt 14 måneder i Tyskland, idet den anden forældrepart skal holde mindst to måneders orlov. Barselsdagpengene udgør i gennemsnit 67 % af nettolønnen. Der gælder ligeledes særlige regler for samtidig deltidsbeskæftigelse.

 

Elterngeld Plus

Her er der mulighed for at strække barselsdagpengene over en længere periode. Barselspengene reduceres så tilsvarende. Elterngeld Plus kan oppebæres i 24 måneder.

Elternzeit

Der kan holdes "Elternzeit", altså barselsorlov, i op til 36 måneder. Det er et selvstændig krav ovenfor arbejdsgiveren. I sammenhang med barselsorlov er arbejdstageren i særlig grad beskyttet mod uberettiget opsigelse.De til enhver tid gældende nærmere bestemmelser fremgår af www.bmfsfj.de.Nærmere oplysninger om alle emner vedrørende familier kan findes på https://infotool-familie.de.Her ligger der også en oversigt over de kompetente myndigheder. I Schleswig-Holstein er det "Landesamt für soziale Dienste".

Regler i Danmark

I Danmark får man udbetalt barselsdagpenge i en periode på 46 uger efter fødslen eller barnets indflytning ved adoption. Der er fastsat et loft over barselsdagpengene i form af en maksimal timesats og en ugesats, som man kan finde her på hjemmesiden under "Social Sikring/Satser og tal". Arbejdstagere omfattet af en overenskomst har typisk ret til løn under barselsorlov i en vis periode. I denne periode overgår retten til barselsdagpenge til arbejdsgiveren.

Perioden, hvori der kan oppebæres barselsdagpenge, og således barselsorloven, inddeles i flere forskellige typer af orlov, som er forbeholdt enten moderen eller faderen, eller også kan holdes af begge. De forskellige typer af orlov med ret til barselsdagpenge fremgår af følgende grafik:

 

 

I Danmark kan barselsdagpengene også strækkes. De vil da blive reduceret tilsvarende.

Barselsorlov i Danmark

Barselsorloven i Danmark udgør som hovedregel de ovennævnte 46 uger. I Danmark gælder der også særlige opsigelsesregler under barselsorloven. I tilfælde af opsigelse skal arbejdsgiveren i tvivlstilfælde bevise, at opsigelsen ikke skyldes barselsorloven.

Dele af barselsorloven med barselsdagpenge kan udskydes, indtil barnet er 9 år.

Det er som hovedregel arbejdsgiveren, der skal tage sig af ansøgningsformalia.
Man kan finde de nærmere bestemmelser og øvrige oplysninger på www.borger.dk. "Udbetaling Danmark – Barselsdagpenge" er den kompetente myndighed i Danmark. Telefonnummeret fremgår af folderen "Vigtige danske adresser" under "Publikationer" her på hjemmesiden.

Regler for grænsependlere

Grænsependlere er socialt sikrede i beskæftigelseslandet, og derfor modtager de barselsdagpenge fra det land, hvor de arbejder. Hvis man oppebærer barselsdagpenge, bevarer man sin status som arbejdstager i henhold til EU-lovgivningen.

Arbejder begge forældre i samme land, så modtager de barselsorlov og barselsdagpenge fra det pågældende land, hvilket gør koordineringen mere enkelt.

Arbejder den ene forældrepart i Danmark og den anden i Tyskland, gælder følgende:

Den forældrepart, der arbejder i Danmark, har kun ret til de 14 ugers barselsorlov, hvis der er tale om moderen, da disse 14 uger netop er forbeholdt moderen. Den pågældende har kun ret til de to ugers fædreorlov, hvis vedkommende er faderen. De efterfølgende 32 uger, som officielt hedder forældreorlov, kan faderen og moderen deles om. Her gælder der dog følgende indskrænkninger:

Den forældrepart, der er forsikret i Danmark, har som hovedregel ret til 16 ugers forældreorlov, uafhængigt af, hvad den anden forældrepart i Tyskland holder. Ønsker den, der er forsikret i Danmark, imidlertid at udnytte de 32 uger fuldt ud, vil enhver form for offentlig ydelse mellem uge 15 og 46, som bliver udbetalt til den anden forældrepart i Tyskland, blive modregnet i den anden halvdel af de 16 uger i Danmark.

I Tyskland bliver enhver form for danske barselsdagpenge til gengæld modregnet i de 14 måneder. Desuden kan der være krav om differencebarselsdagpenge, hvis det tyske barselsdagpengebeløb er højere, end det danske rent faktisk er.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00