OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Den tyske plejeforsikring

En plejeforsikring findes kun i Tyskland

I Danmark er plejydelser en offentlige velfærdsydelse.

Den sociale plejeforsikring (Die Soziale Pflegeversicherung) blev indført fra den 1. januar 1995 som den femte søjle i den tyske socialforsikringslovgivning.
Alle lovpligtigt sygeforsikrede blev ved lovens ikrafttræden optaget i plejeforsikringen, derudover blev alle heltidsforsikrede i de private sygeforsikringer optaget i den private pligtplejeforsikring (Private Pflegepflichtversicherung).

Plejeforsikringen administreres af de tyske sygekasser.

De aktuelle bidragssatser finder man på vores side ”Satser og Tal” eller hos de tyske sygekasser. Bidraget for lovpligtig forsikrede indeholdes af lønnen som alle andre pligtbidrag til socialforsikringen.

For at kunne modtage hjælp fra plejeforsikringen, må der fastslås et plejetrin (Pflegestufe). Der eksisterer forskellige, gradvise plejetrin, som orienterer sig ved personens plejebehov. Personer, der har brug for pleje, skal sende en ansøgning til deres sygekasse, hvorfra en medicinsk sagkyndig (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) ved et hjemmebesøg bliver pålagt at fastslå plejenødvendigheden og derudfra at foreslå et plejetrin.
Forslaget vil udelukkende koncentrere sig om den nødvendige tid, der skal bruges til denne pleje.

Eksempler på plejeydelser er: 

  • personlig hygiejne (vaske sig, børste tænder og toiletbesøg) 
  • ernæring (skære maden i mundrette stykker samt madning) 
  • mobilitet (hjælp med på- og afklædning samt hjælp til at stå op og gå i seng) 
  • tage sig af husholdningen (indkøb, vask, gøre rent og lave mad)

Den endelige afgørelse om på hvilket plejetrin man bliver indplaceret, træffer plejeforsikringen under skyldig hensyntagen til den indstilling, som den medicinsk sagkyndige har truffet. Visiteringen foretages af myndigheden MDK (”Medizinischer Dienst der Krankenkassen” – sygekassernes visitationsservice).

For at opnå ydelser fra den tyske plejeforsikring skal specifikke regler overholdes. Disse defineres i loven som følgende:
Et plejebehov, ifølge SGB VI, foreligger, når det at udføre selvanlige og regelmæssige gøremål, enten ved legemlig, ondelig eller psykisk sygdom eller handicap vedvarende eller formodentlig i mindst 6 måneder ikke mere kan udføres i fuldt omfang.
Der gives ingen ydelser fra plejeforsikringen ved kortere plejebehov (f.eks. 8 ugers plejebehov i forbindelse med et brækket ben eller arm).

Fra 2017 indføres et nyt plejetrinssystem, som gælder for alle nye sager.

Plejeydelser til grænsependlere

Plejeydelser til grænsependlere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland
grænsependlere, som arbejder i Danmark, har kun krav på naturalydelser på Danmarks regning, ikke på kontantydelser (Pflegegeld). Vender lønmodtageren tilbage for at arbejde i Tyskland, er man også berettiget til plejeydelser i form af kontantydelser fra første dag, man er tilmeldt sygeforsikringen/plejeforsikringen.

Plejeydelser til Grænsependlere med beskæftigelse i Tyskland og bopæl i Danmark
Grænsependlere som arbejder i Tyskland og bor i Danmark
Lønmodtagere, som i kraft af deres ansættelsesforhold i Tyskland betaler til de forskellige sociale forsikringer, betaler også bidrag til plejeforsikringen, og har dermed også ret til plejeydelser, selvom de er bosiddende i Danmark. Ifølge dommen fra den Europæiske Domstol fra den 05.03.1998 er den tyske "Pflegegeld" en kontantydelse, som dermed kan eksporteres ifølge EU-regler. 
Ansøgningen indsendes til sygekassen i Tyskland, se afsnittet under regler gældende i Tyskland.

Plejeydelser til pensionister

Plejeydelser til pensionister med forsikringsland Danmark og bopælsland Tyskland
Disse pensionister får alle naturalydelser i Tyskland af den tyske plejeforsikring, dog ingen kontantydelser som det tyske ”Pflegegeld”. I Danmark findes der ikke nogen lignende ydelse.

Plejeydelser til pensionister med forsikringsland Tyskland og bopælsland Danmark
Disse pensionister får naturalydelser i Danmark, som dækkes af den tyske plejeforsikring. Derudover kan de også få tysk ”Pflegegeld”, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Tysk ”Pflegegeld” kan eksporteres til Danmark. MDK, som visiterer borgeren, visiterer også i Danmark.

Yderligere informationer findes under

www.deutsche-sozialversicherung.de

www.gkv-spitzenverband.de

www.borger.dk

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00