OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Efterløn

Muligheder for at gå tidligere på pension i Danmark

Efterløn i Danmark

For at kunne modtage efterløn, skal man som hovedregel:

  • Være medlem af en a-kasse.
  • Skal have nået efterlønsalderen. Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet til 66 år fra 2014 til 2020.
  • Skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på ens 30 års fødselsdag.
  • Skal have ret til dagpenge, når man går på efterløn. Det betyder, at man bl.a. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
  • Skal opfylde indkomstkravet

Man selv eller ens pensionsselskab el.lign. skal have indberettet værdien af pensioner til  a-kassen.
Man skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.

Efterlønsbeviset udstedes af a-kassen hvis man opfylder betingelserne for at få efterløn.

Udbetaling af folkepension før folkepensionsalderen er opnået
I Danmark er det ikke muligt at få folkepension før folkepensionsalderen er opnået. Det samme gælder ATP (Arbejdsmarkeds Tillægspension).

Udbetaling af arbejdsmarkedspensioner før folkepensionsalderen er opnået
Udbetaling af arbejdsmarkedspensioner må begynde tidligst 5 år før folkepensionsalderen. Der udbetales en reduceret pension, hvis udbetalingen starter tidligere. Vejledning tilbydes af ens pensionsselskab.

Muligheder for at gå tidligere på pension i Tyskland

Efterløn i Tyskland
En ordning, der ligner den danske efterløn, findes ikke i Tyskland.

Tysk folkepension før folkepensionsalderen er opnået
Der eksisterer forskellige muligheder for at modtage tysk pension (”Rente”) før den almene folkepensionsalder er opnået, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Det kan både ske med nedslag i pension eller uden, afhængig af ens situation og vilkår. En vejledning  fås hos ”Deutsche Rentenversicherung”.

”Riesterrenten”
Udbetalinger fra disse pensionsordninger kan tidligst starte 3 år før den individuelle  folkepensionsalder i den almene, lovpligtige  pensionsforsikring er opnået. For ældre kontrakter gælder delvis andre regler.

Muligheder for at gå tidligere på pension for grænsependlere

Dansk Efterløn for grænsependlere

Bopæl i Tyskland

For de fleste grænsependlere fra Tyskland spiller den danske efterlønsordning ikke nogen rolle længere.
Ordningen er imidlertid stadigvæk relevant for grænsependlere, som har arbejdet meget længe i Danmark.

Princip:
Så længe man overgår fra det danske ansættelsesforhold til at modtage efterløn, forudsat at de generelle betingelser om medlemskab af en a-kasse og betaling af efterlønsbidrag er opfyldt, er det ikke nogen hindring, at modtageren bor i Tyskland.

Problem:
Hvis grænsependleren bliver arbejdsløs eller arbejder i Tyskland igen, før vedkommende overgår til efterløn, opfylder den pågældende ikke længere betingelsen om at skulle være medlem af en dansk a-kasse. Grænsependleren kan altså ikke vælge overgang til efterløn. Den danske a-kasse skal ikke opfylde reglerne om sammenlægning i henhold til artikel 6 i forordning 883/2004, da dette er dækket ind under samme forordnings artikel 66.

Bopæl i Danmark
Hvis en borger med bopæl i Danmark i en periode pendler til Tyskland og så vender tilbage til en arbejdsplads i Danmark, kan vedkommende delvist få forsikringsår optjent i Tyskland godkendt i Danmark, hvis den pågældende bliver medlem af en a-kasse med det samme og efterbetaler efterlønsbidragene for disse perioder.
Bestemmelserne for godkendelse og godskrivning er komplicerede og nødvendiggør derfor, at a-kassen ser på det konkrete tilfælde.

Fra Danmark til Tyskland

”Deutsche Rentenversicherung”
Alle tyske pensioner er eksportable og udbetales også i Danmark. Det gælder også alle former for tidlig pension. Arbejdstagere i "Altersteilzeit" gælder som almindelige arbejdstagere.

Yderligere informationer findes under

www.borger.dk

www.pensionsinfo.dk

www.deutsche-rentenversicherung.de

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00