OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Årsopgørelse 2016

Denne kortfattede vejledning er udarbejdet uden forbindende og uden ansvar for oplysningernes rigtighed, og der hæftes ikke for eventuelle fejl.

Kun en dansk revisor eller SKAT vil kunne yde bindende vejledning på området. 

Der findes to former for beskatning. Man kan enten blive beskattet som begrænset skattepligtig, eller man kan søge om at blive beskattet som ubegrænset skattepligtig, dvs. efter grænsegængerreglen ("75 %-reglen"). 

Hvis ens årsindkomst for mindst 75 % vedkommende bliver beskattet i Danmark, kan man bruge reglerne for grænsegængere. Man kan da også trække private renteudgifter, underholdsbidrag til tidligere ægtefælle, børnebidrag, udenlandske sociale bidrag samt udgifter til håndværkerfradrag fra.  Man kan også få et ægtefællefradrag, hvis ægtefællen i Tyskland tjener mindre end det beløb, som fradraget udgør. Ved brug af denne beskatningsmetode skal gifte personer altid huske også at angive ægtefælleoplysninger. 

TastSelv og NemID
Log dig på på www.skat.dk med enten din TastSelv-kode eller din NemID og klik på 'ret årsopgørelsen'.

Selvangivelse på papir
Hvis man skal aflevere papirselvangivelse eller ønsker at gøre dette, kan man downloade blanket nr. 04.009 på SKAT's hjemmeside under 'blanketter'. Hvis man gør brug af grænsegængerreglen, skal man også hente blanket nr. 04.031. Man behøver ikke at indsende dokumentation, medmindre man bliver opfordret hertil af myndighederne. 

Valuta: danske kroner
Alle beløb skal angives i danske kroner, kursen for 2015 er 1 € = 7,458572 DKK. 

Rubrikkerne:

Rubrik 11: Personlig indkomst
Her er din årsindkomst for 2015 opført, som du skal huske at kontrollere. Hvis beløbet ikke er korrekt, skal du bede din arbejdsgiver om at rette det. 

Rubrik 16 Pensioner, SU og dagpenge m.v.
Denne form for ydelser er allerede opført her, og du kan ikke ændre noget. Hvis noget er forkert, skal du henvende dig til den udbetalende myndighed.

Rubrik 50: Fagligt kontingent
Denne rubrik er allerede udfyldt, hvis du er medlem af en fagforening. 

Rubrik 52: Bidrag til a-kasse 
Denne rubrik er allerede udfyldt, hvis du er medlem af en a-kasse.

Rubrik 51: Befordringsfradrag 
Befordringsfradraget beregnes som følger, idet antal kørte kilometer til OG fra arbejdspladsen indgår i beregningen: 

0 - 24 km 0 DKK/km 
25 - 120 km 2,05 DKK/km 
over 120 km 1,03 DKK/km  

Eksempel: Der er 70 kilometer mellem bopæl og arbejdsplads, så den kørte strækning er 140 kilometer lang, og man har tilbagelagt strækningen 216 dage.

0-24: 0

25-120 Km = 96 km x 2,05 DKK     =  196,80 DKK

120-140 Km = 20 km x 1,03 DKK    =   20,60 DKK

Samlet beløb pr. dag:                  = 217,40 DKK 

217,40 DKK x 216 = 46.958 DKK

Dette beløb indtastes i rubrik 51. 

”Ekstra befordringsfradrag” 
Systemet beregner automatisk et tillæg til befordringsfradraget på 37 %, hvis du har tjent mindre end 257.000 DKK i 2015. Tillægget kan ikke overstige 10.100 DKK og nedsættes lineært, hvis indkomsten er på mellem 257.000 DKK og 307.000 DKK. 

Indgår der færgetransport i vejtransporten mellem hjem og arbejde, skal transporten på landjorden ekskl. transporten til vands udgøre mindst 24 kilometer. Udgifterne til færgetransporten kan ligeledes medregnes. 

Ved passage af Storebæltsbroen kan den person, der har betalt broafgiften, fratrække 90 DKK (rubrik 51).

Rubrik 53 Kost og logi
Der er fastsat et loft for disse udgifter på 25.900 DKK. De kan kun gøres gældende, hvis man er ansat i et tidsbegrænset ansættelsesforhold, og da kun i højst 12 måneder. Vikarer og arbejdstagere med skiftende arbejdsplads kan også gøre udgifterne gældende. Man skal være så langt væk hjemmefra, at man ikke kan overnatte i hjemmet, rejsen skal gå over to dage og være af mindst 24 timers varighed, idet arbejdsgiveren ikke samtidig må dække udgifterne. Satser pr. 24 timer, enkelttimer skal beregnes forholdsmæssigt: Kost 471 DKK, (19,63 DKK pr. time) og overnatning 202 DKK pr. dag.

Rubrik 69: Vigtig for personer, der kun har arbejdet en del af året i Danmark
Hvis du kun har arbejdet en del af året i Danmark, kan du som hovedregel ikke få personfradraget på 43.300 DKK. Du kan i stedet vælge at få det forholdsmæssigt ved at vælge helårsomregning. Hvis årsindkomsten overstiger et beløb på 488.152 DKK efter omregning, kan det være hensigtsmæssigt at undlade at foretage omregning, da der ellers vil skulle betales topskat. 

Alle arbejdstagere, der ønsker omregning, skal sætte kryds i rubrik 69. 

Grænsegængerregel  ( '75 %-regel')
(Hvis man ønsker at bruge reglen på papirblanketter, skal man downloade blanketterne 04.009 og 04.031 på SKAT’s hjemmeside.)

 Ægtefællefradraget bliver automatisk overført til den skattepligtige, hvis der efter fradrag af ægtefælleindkomsten er fradrag til overs. Eksempel: Hustruen tjener 30.000 DKK i 2015 i et minijob, og fradraget udgør 43.300 DKK, så overgår differencen til grænsegængeren. Ægtefællens navn og fødselsdato skal angives, og tre kontrolspørgsmål skal besvares med ja eller nej.

  • Havde du og din ægtefælle fælles bopæl pr. 31.12.2015 ? (Forudsætning for ægtefællebidraget)
  • Har din ægtefælle haft indtægter i Danmark?
  • Hvis der er givet to ja-svar, bruger din ægtefælle grænsegængerreglen?

De pågældende felter findes under 'grænsegængerdata' efter rubrik 469. 

Rubrik 470 – 478 Yderligere ægtefælleoplysninger 
For det meste vil kun rubrik 470 være relevant, hvor enhver form for indkomst, som ægtefællen måtte have haft, skal angives uden undtagelse.

Rubrik 461 Indtægter fra egen ejendom (f.eks. lejeindtægter)
Lejeindtægter, såfremt ejendommen, som der gøres renteudgifter gældende for i rubrik 462, er delvist udlejet. 

Rubrik 462 Renteudgifter vedrørende egen ejendom i Tyskland
Betalte renter i 2014. Er begge ægtefæller anført i låneaftalen, skal halvdelen af renterne angives for hver af ægtefællerne. 

Rubrik 463 Danske renteudgifter
Er allerede udfyldt med danske renteudgifter af forbrugslån (f.eks. til bil) optaget i danske banker. 

Rubrik 464 Udenlandske renteudgifter
Private udenlandske renteudgifter af forbrugslån optaget i udenlandske banker (f.eks. billån i Tyskland). 

Rubrik 56 Underholdsbidrag

Her kan der gøres børnebidrag til børn under 18 år eller underholdsbidrag til tidligere ægtefælle gældende. Man skal være forpligtet til at betale sådanne bidrag, enten fordi de er blevet fastsat af en offentlig instans (domstol, statsforvaltning etc.), eller fordi der er truffet bindende aftale herom (f.eks. mellem parterne). Beløbene skal også være forfaldne og betalt. 

BEMÆRK: Hvis der gøres renteudgifter eller underholdsbidrag gældende, skal blanket 04.071  udfyldes og indsendes til SKAT.

Rubrik 460 Håndværkerfradrag
Hovedregel: De omfattede ydelser kan ses på www.skat.dk, under 'borger', 'håndværkerfradrag'. Ikke alle ydelser er medtaget.

Firmaet skal være momsregistreret i et EU-/eller EØS-land.

Der skal foreligge en detaljeret faktura, som skal være betalt via overførsel til konto.

Der kan kun gøres arbejdsløn plus moms gældende. 

Rubrik 469
Hvis du har været gift hele året, skal der sætte kryds ved 'ja'.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart
powered by webEdition CMS