OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sprog - uden grænser

'Sprog er et vigtigt middel til gensidig forståelse'. Sådan lyder hovedbudskabet i den sprogresolution, som bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig vedtog i december 2004. I sprogresolutionen lægges der stor vægt på, at nabosprogskompetencerne i grænseregionen skal fremmes, fordi forståelsen og kontakterne hen over grænsen styrkes, hvis vi kan tale og forstå hinandens sprog i grænseregionen.

I Region Sønderjylland-Schleswig bliver der gjort meget for at styrke dansk og tysk som nabosprog og for at øge kendskabet til de andre mindre sprog og dialekter i regionen såsom frisisk, plattysk og sønderjysk. Regionskontor & Infocenter koordinerer en sprogkampagne for at styrke nabosprogskompetencerne i dansk og tysk. I regionens regi er der etableret en faggruppe 'Sprog og interkulturel forståelse' med repræsentanter fra et bredt udsnit af regionens uddannelsesinstitutioner. Her udveksles der erfaringer, udvikles nye projektidéer og videreformidles informationer på tværs af grænsen og uddannelsestrin.

Hvert år til november finder den dansk-tyske lærerkonference sted, som understøttes af Region Sønderjylland-Schleswig. Derudover findes der Prof.dr. ABC, som underholder regionens børn og viser, at nabosproget er sjovt.

Regionskontor & Infocenter er en kompetent kontakt vedrørende emnet sprog. I projektet KursKultur 2.0 var der initiativer på området sprog. Se også www.kulturfokus.dk 

Publikationer fra sprogområdet finder du her.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00