OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Museer

Kulturhistoriske museer syd for grænsen

At dokumentere landboernes liv for byboer, og at bevare fortiden mod glemselen – da hjemstavnsforsker Magnus Voß i 1898 lod nedbryde „Heldt’sche Haus“ i Ostenfeld for igen at opbygge det i Husum, var denne plan ligefrem revolutionær! Den historiske bygning blev i 1900 åbnet som det første frilandsmuseum i Tyskland. I dag giver mange store museer og små museumsgårde et levende indblik i grænseregionens kulturhistorie. Et helt særligt område er i denne forbindelse de maritime museer. 
 
Som det største af sin art formidler Volkskunde Museum Schleswig på Hesterberg et omfattende indtryk af hverdagen i det 18., 19. og 20. århundrede i grænselandet, af landbrug, fiskeri, folkeskikke, husholdning og håndværk. I den gamle købmandsbutik fra 1940 vil en og anden museumsbesøgende føle sig hensat til sin barndom. Og måske vækker Iscafe Casal fra 1957 mindet om den første kugle vaniljeis?
 
Som en levende museumslandsby i idylliske omgivelser tiltrækker Landschaftsmuseum Angeln (Landskabsmuseet Angeln) i Unewatt mange dagsturister. I Langballigau—dalen finder de en idyl med høje træer, blomstrende haver, gamle huse og en lille dam. Den restaurerede gård Marxenhof, røgeriet, den historiske smørkærne, Christesens lade med udstilling af landbrugsredskaber og –køretøjer, samt hollændervindmøllen Fortuna fra 1878 danner seværdige ”museumsøer” i landsbyen.
 
Idyl og hårdt arbejde fandtes på gården Holländerhof Bartel i Wagersrott. I den gamle bondegårdshave kan man mærke duften af de mere end et hundrede gamle rosensorter, i bedriftsdelen af det gamle bindingsværkshus fra 1635 illustrerer forskellige husholdningsapparater, vasketøj og tøj hverdagen for kvinderne omkring år 1900. Sommetider kommer tyske TV-station ZDF også her: Bartels urtehave er en yndet lokalitet til optagelse af TV-serien „Der Landarzt" (Landsbylægen).
 
Byen Friedrichstadts særlige historie fremstilles i Museum Alte Münze (Gammel Mønt) : I 1621 grundlagde religiøse nederlandske flygtninge byen, efter at hertug Friedrich III. af Schleswig-Holstein-Gottorf tilkendte dem asyl og religionsfrihed. Dog gav hertugen aldrig borgerne i Friedrichstadt den ret til at slå mønt, som han havde lovet. Så  museumsbygningen kaldes „Münze“ (mønt), uden at der nogensinde blev slået en daler dér.
 
Foran Friedrichstadts porte strækker sig halvøen Eiderstedt. Museum der Landschaft Eiderstedt i St. Peter-Ording, Haus Peters i Tetenbüll og hjemstavnsafdelingen i den vidt kendte restaurant og cafe „Roten Haubarg“ fortæller om livet i marsken.
 
I november 1997 blev en af de ældste industrimindesmærker i det gamle Schleswig åbnet for offentligheden: Museet Kupfermühle viser i det gamle portner- og badehus produkter og billeder fra „Kupfer- und Messingfabrik Crusau“ (Kobber og messingfabrikken in Crusau / Kruså). Kong Christian IV. grundlagde værkstedet, som fra  1633 producerede kobberblik til tagene på de kongelige slotte og til forhudning af træskibene.
 
I modsætning til vidnesbyrderne fra bøndernes, fiskernes, de handlendes og arbejdernes liv står de to slotte i den tyske del af grænselandet.
Slottet Glücksburg, bygget 1582-85, var sæde for hertugerne fra huset Schleswig-Holstein, desuden også midlertidig residens for de danske konger. Kostbare gobeliner og tapeter, møbler, sølv og porcelæn viser tydeligt beboernes rigdom.
 
Slottet ved Husum opstod 1577-1582 som en bi-residens for hertug Adolf Schleswig-Holstein-Gottorf. I det 17. århundrede boede hertugenkerne Augusta og Maria Elisabeth i bygningen. Da Gottorperne i 1721 efter Den Store Nordiske Krig havde tabt  sine besiddelser nord for Ejderen til den danske krone, blev slottet indrettet sådan, at også en konge kunne have bolig der. Frederik V.s  officielle bolig, hvis værelser nøje skulle svare til hoffets protokol, findes bevaret endnu i dag.
 
Mange flere mindre landsbymuseer, museums-vindmøller og andre kærligt restaurerede gårde vedligeholder minderne om grænselandets regionalhistorie. Adresserne findes i fællesportalen de slesvig-holstenske museers fællesportal "Portal der Museen".

Kulturhistoriske museer nord for grænsen

I Sønderjylland findes 4 museer, som hver for sig er opdelt i afdelinger, som tager vare på særskilte dele af de historiske og kulturhistoriske forhold, der knytter sig til landsdelen. Siden januar 2006 er de statsanerkendte museer i Sønderjylland blevet samlet i én organisation, Museum Sønderjylland. Men de enkelte afdelinger bevarer den faglige specialisering, som har været et særtræk ved det sønderjyske museumsvæsen siden 1960´erne.
 
Haderslev Museum
Haderslev Museum er landsdelens arkæologiske museum. I museets hovedbygning på 1.sal finder man to store udstillinger: Om Sønderjyllands oldtid fra for 250.000 år siden til vikingetid (700-1100) samt om Haderslev by og omegn fra middelalderens begyndelse og indtil 1920. I stueetagen vises særudstillinger og endelig findes også et tilknyttet frilandsmuseum med bindingsværkshuse, bulhuse, smedje og stubmølle, som belyser boligforhold og arbejdsliv i Haderslevs omegn op til 1800-tallet.

Fire andre afdelinger med tilknytning til Haderslev Museum, men beliggende adskilt derfra, præsenterer forskellige aspekter af byens og egnens historie. Slesvigske Vognsamling rummer knap 200 vogne, hvoraf ca. 80 er udstillet i den tidligere Schaumanns Klædefabrik. I udstillingen finder man brugsvogne som brandsprøjter og kærrer såvel som diligencer og mere repræsentative vogne. I udstillingen finder man også værktøj og inventar fra de værksteder og fabrikker, som fremstillede vogne.
Ehlers Lertøjssamling er beliggende i Slotsgade i ét af Haderslevs ældste huse, bygget i 1577. Samlingen består hovedsagelig af dansk keramik fra middelalderen til ind i 1900-tallet. Samlingen omfatter lertøj, der er beregnet til dagligt brug og mere specielle ting. Det meste af udstillingen er delt op efter de områder, hvor lertøjet er produceret, så man får et klart indtryk af egnspræget i de forskellige landsdeles pottemageri. Udover de keramiske genstand kan man se samlinger af nipsenålepuder, dekorerede kagedåser og etnografiske ting, som giver et indtryk af Louis Ehlers' rigt facetterede interesser.
Haderslev Bymuseum nabo til Ehlers Lertøjssamling. Udstillingerne handler om Haderslevs gamle bykerne, om byens udvikling op gennem tiderne og om de mange stilarter, som er repræsenteret i dens gamle huse.
Endelig finder man i Skærbæk xx km fra Haderslev centrum Hjemsted Oldtidspark. Hjemsted Oldtidspark museum med fund fra jernalderbebyggelsen på Hjemsted Banke fra ca. 500 f.kr. til 450 e.kr. Desuden er Hjemsted Oldtidspark indrettet som aktivitets- og oplevelsespark.
 
Museet på Sønderborg Slot
Museet på Sønderborg Slot er museum for landsdelens politiske og militære historie. Museet belyser Sønderjyllands historie fra middelalderen til nutiden. Hovedvægten ligger på De slesvigske Krige 1848-50, 1864 og Første Verdenskrig 1914-18 samt folkeafstemningen og Genforeningen i 1920. Museet rummer desuden store kulturhistoriske samlinger fra Sønderborg by og fra Als og Sundeved, navnlig tekstiler, håndværk, søfart og kunsthåndværk. I kunstafdelingen kan man se værker af kunstnere der er født eller har virket i Sønderjylland.

Museet har fire tilknyttede afdelinger:
Historiecenter Dybbøl Banke er et oplevelsescenter om krigen i 1864, der kombinerer levende fortælling med film- og dias-shows, genstande og rekonstruktioner, som man kan røre ved og bevæge sig rundt i. 
Udstillingerne på Dybbøl Mølle fortæller møllens historie fra 1744 til i dag. Desuden er der udstillinger om Dybbøl som dansk og tysk national-symbol samt om krigergrave og mindesmærker i Sønderjylland. 
Cathrinesminde Teglværksmuseum fortæller om teglværkets historie fra 1732 til 1968. På museet kan man se en permanent udstilling om teglets produktionsform gennem århundreder, foruden selve teglværket med den store ringovn, tørrelader, lergrave, æltemølle, strengpresser, tipvogne, afskibningsmole samt arbejderboliger som de var i 1890'erne, 1930'erne og 1960'erne. Teglværket er desuden ramme om egnsspil.
Samlingerne på Augustenborg Slot rummer et mini-museum i portbygningen, hvor der i tekst og billeder fortælles om slottets, flækkens og hertugfamiliens historie. I slottets hovedbygning kan man se den smukke kirke, hertugens arbejdsværelse og den prægtige, rigt dekorerede havesal. 

Tønder Museum
Tønder Museum med Vandtårnet, Drøhses Hus og Højer Mølle og Marsk Museum er et kulturhistorisk museum. Samlingernes hovedvægt omfatter vestslesvigsk sølvtøj, hollandske vægfliser, borger- og bondemøbler og tønderske kniplinger fra omkring reformationen i 1536 til slutningen af 1800-tallet. Tønder Museum er samtidig lokalt købstadsmuseum for Tønder by og det tidligere Tønder Amt.
I Vandtårnet vises en udstilling af stole skabt møbelarkitekten Hans J. Wegner, som blev født i Tønder.

Drøhses Hus er ramme om en række særudstillinger af navnlig kniplinger og gamle glas. Huset rummer desuden temaudstillinger om gamle håndværk samt en permanent udstilling af jernovne.

Højer Mølle- og Marsk-Museum har til huse i en af de højeste hollændermøller i Nordeuropa. Møllen er fra 1857 og det meste af mølleinventaret er intakt. Møllen rummer desuden et museum for marskens historie med udstillinger om stormfloder, både, livet i marsken, om det fremskudte dige og saltvandssøen.

Mindesteder syd for grænsen

Idyllisk ligger grænselandets bakkede landskab der i dag. Enge, græsgange og marker breder sig under den høje himmel, de brydes af de typiske, levende hegn og Treene-flodens slyngede forløb. Fuglene fløjter, vinden rasler i sivene … men denne egn, som virker så fredelig i dag, har set mange lidelser. Talrige mindesmærker i grænselandet sørger for, at også historiens mørke sider ikke går i glemmebogen.
Dannevirke anses i dag for det største arkæologiske mindesmærke i Nordeuropa. Voldene mellem Schlei og Treene stammer for en dels vedkommende fra en tid for mere end 1300 år siden. Under den slesvigske krig 1864 blev forsvarsværket igen taget i brug: Den danske hær forskansede sig bag Dannevirke mod østrigerne, men måtte efter kort tid trække sig tilbage til Dybbøl ved Sønderborg. Dannevirke Museum har siden 1990 berettet både om den tidligste historie, samt om tiden omkring den dansk-tyske krig. Udenfor ses rekonstruktioner af en del af Valdemarsmuren og af  Skanse 14. 
 
Idstedt-Gedächtnishalle (Isted-Hallen) dokumenterer Schleswig-Holsteins opstand 1848/1851 og slaget ved Idstedt den 25. juli 1850. 36.000 danske og 26.000 Schleswig-Holsteins soldater stødte dengang sammen i det største slag nord for floden Elbe, hvor mere end 6.000 fandt døden. Ved siden af dokumenter, malerier og billeder, som belyser den politiske og militæriske historie vises våben og udrustning fra begge sider. 
 
KZ-mindesmærkerne i Ladelund og Schwesing erindrer om de to udposter af Hamburgs KZ-lejr Neuengamme. 2.500 mennesker fra 14 lande sad i efteråret 1944 fanget i Schwesing, hundreder døde som følge af tvangsarbejde, sult og tortur. I Ladelund var ca. 2.000 fanger interneret som tvangsarbejdere. Af dem er 300 begravet på byens kirkegård. Siden 1990 har en udstilling vist, hvordan KZ-lejrene kunne opstå, hvordan den lokale befolkning forholdt sig til dem, og hvilken forbrydelser gerningsmændene gjorde sig skyldige i,  – men den fortæller også om tilnærmelsen mellem Ladelunds borgere og ofrenes slægtninge. 

Mindesteder nord for grænsen

Mange steder i Grænselandet finder man påmindelser om den historiske udvikling, der fredeligt og hverdagsligt såvel som dramatisk har præget egnens og landets historie. Landskabet er rigt på historiske spor, som venter på at blive opdaget af den, der søger en forklaring på det samfund og den kultur, vi lever i. Mindesten, soldatergrave og statuer vil mange steder give oplysning om forholdene. Andre steder er der tale om mere sammenhængende formidlingsarbejde.
Hjemsted Oldtidspark
Ideen til Hjemsted Oldtidspark opstod, da man ved gravearbejdet til et parcelhusområde i 1970´erne gjorde en række arkæologiske fund fra jernalderen. I 1996 åbnede Hjemsted Oldtidspark, som består af et 1000m2 stort museum, en aktivitets- og oplevelsespark samt restaurant og butik.

Selve museet er placeret under jorden og viser livet som det udfoldede sig på Hjemsted Banke i jernalderen. Som i muldvarpegange ledes man gennem 1000 års historie.

I den omgivende park finder man rekonstruktioner af huse, værksteder og husdyr beslægtet med dem man havde i jernalderen. Parken byder også på mange muligheder for at få en oplevelse af livet i jernalderen.

Historiecenter Dybbøl Banke
For den danske nation er Dybbøl symbol for et af historiens blodigste slag og for et af nationens største nederlag. For de danske sønderjyder blev Dybbøl symbol på 56 år under tysk herredømme. For den tyske nation blev Dybbøl et symbol på den række af militære sejre, der skabte kejserriget. Og for de tyske sønderjyder har Dybbøl været symbol for tilknytningen til den tyske nations historie.

Gennem meget levende og konkret formidling fortæller Historiecenter Dybbøl Banke om de afgørende begivenheder ved skanserne på Dybbøl Banke i 1864.

Frøslevlejren
Frøslevlejrens Museum fortæller om krigsfanger og deportationer af fanger under 2. verdenskrig. Frøslevlejren blev etableret til anbringelse af det tyske sikkerhedspolitis danske fanger – primært folk fra modstandsbevægelsen. Fangelejren var indrettet til 1.500 fanger og blev taget i brug i 1944. Lejren tjente således kun sit formål i en kort periode, men alligevel passerede omkring 12.000 fanger gennem lejren. Ved krigens afslutning blev Frøslevlejren taget i brug for danskernes opgør med stikkere og landssvigere.

Frøslevlejren er en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre fra 2. verdenskrig og fangeområdet har i dag status som nationalt mindesmærke.

En videopræsentation giver en kortfattet præsentation af lejrens historie. Frøslevlejrens Museum er en enhed under Nationalmuseet.

Søfartsmuseer syd for grænsen

Besøgende på det nye Nordsee Museum Husum i Nissenhaus bliver budt velkommen af bølgers brusen og vindens susen, og så er det ingen sag at dykke ned i grænseregionens maritime fortid! Med udgangspunkt i myten om den sunkne by Rungholt anskueliggør den interaktive udstilling naturens kræfter, kystsikringen samt den nordfrisiske kultur og natur. Det nye museum er et af de mest børnevenlige i grænseregionen med mange udstillingsgenstande, som man kan afprøve, og en digebygnings- og vandlegeplads.
 
Søfartsmuseet (Schiffahrtsmuseums) Nordfriesland ved havnen i Husum, ikke så langt fra museumsbygningen Nissenhaus, råder over en omfattende og spændende samling. Ud over kostbare skibsmodeller, portrætter af kaptajner, navigationsudstyr og kopier af Johannes Mejers berømte kort kan man også se det såkaldte sukkerskib. Vraget af et 400 år gammelt fragtsejlskib blev hævet ved Uelvesbüll i 1996 og er konserveret i en sukkeropløsning.
 
På museumsværftet Museumswerft Flensburgkan man opleve historie, man kan tage og føle på. Her er man i gang med at bygge en dansk jagt efter historiske tegninger. Skoleklasser og ungdomsgrupper giver jævnligt en hånd med, og de yngre børn øver sig i sømandsknob eller bygger små både og sejler med dem på fjorden.
Lige ved siden af bliver der også hamret, slebet, lakeret og poleret, for her ligger to dusin historiske everter, kuttere, luggere og jagter ved museets bådebro, som bliver passet, plejet og shinet op mellem sejlturene. Hvis man hellere vil feste med kaptajnerne end se dem arbejde, så er man meget velkommen til Romregatta i weekenden efter Kr. Himmelfartsdag, til æblesejladsen i efteråret eller til "Grogtörn" ved juletid. 
 
Et par skridt derfra dufter der ikke af frisk skibslak, men af ublandet ren rom. I det gamle toldpakhus, hvor søfartsmuseet Flensburger Schiffahrtsmuseum med Tysklands eneste rommuseum i dag har hjemme blev tunge egetræstønder med den koncentrerede sukkerrørssnaps opbevaret indtil for få årtier. Under de historiske hvælvinger kan man høre om, hvordan rommen kom til Flensburg, blev blandet og solgt videre. Der bliver naturligvis også budt på smagsprøver... Hvis man hellere vil beskæftige sig med mere nøgterne søfartsemner, er der rig mulighed for at gøre det på de øvrige etager, i forbindelse med regelmæssige særudstillinger eller med en rundgang på kaptajnsvejen "Kapitänsweg".
 
Mange andre museer i grænseregionen kan fortælle mere om fantastiske og berømmelige ture og om fiskernes, kaptajnernes og handelsfolkenes hverdag. Adresserne kan findes på de slesvig-holstenske museers fællesportal Portal der Schleswig-Holsteinischen Museen. 

Søfartsmuseer nord for grænsen

Aabenraa Museum
http://www.aabenraa-museum.dk/Aabenraa og dens historiske udvikling er forbundet med søfart og skibsbyggeri. Af samme grund er Aabenraa Museum både et byhistorisk museum og et søfartsmuseum. De stolte traditioner for handel og søfart afspejles i museets samlinger og i de permanente udstillinger. Museets samling afspejler også egnens landbokultur og købstadens historie.

Søfartshistorie
Museet er oprindeligt etableret i 1887 for at tage vare på de særprægede samlinger, som især byens søfolk bragte med sig hjem fra rejser i fjerne lande. Som besøgende bemærker man først og fremmest den imponerende samling af etnografiske genstande fra Afrika, Sydamerika, Stillehavet og sømandssouvenirs både fra europæiske lande og fra Kina og Japan. De mange spændende genstande er vidnesbyrd om den glansperiode i 17-1800-tallet, da søfart og handel med fjerne lande bragte både velstand og sjældne, eksotiske ting til byen. Den store samling af flaskeskibe, skibsmodeller og skibsportrætter henviser også til den maritime kultur, der har sat præg på byen og omegnen.

Gennem ihærdigt arbejde fra museets venneforening trækkes der også en forbindelse det skibsbyggeri, som havde en naturligt sammenhæng med søfarten. Ved Kalvø syd for Aabenraa findes endnu bygningerne fra det skibsværft, som i 1847 blev etableret af Jørgen Bruhn. Det lykkedes for denne driftige og ambitiøse iværksætter at skabe en virksomhed med stor betydning for egnens økonomi. I hovedbygningen, Herrehuset, findes en udstilling, der viser fund fra Kalvø´s oldtid og fortæller om  værftets historie.

Byhistorie
I museets samlinger vidner også dragter, møbler, sølvtøj og andre ting om den velstand, som søfart og handel førte til byen. Dermed kan man få et godt indblik købstadens borgerlige kultur, som trivedes i byens glansperiode.
I tilknytning til museets faglige ansvar for landbohistoriske forhold anvendes den nærliggende Jacob Michelsens Gård til lejlighedsvise arrangementer og udstillinger. Jacob Michelsens gård er beliggende I Kolstrup, knap 1 km. fra Aabenraa Museum.

Kunstmuseer syd for grænsen

Emil Nolde i Seebüll
Noldes solnedgange lyser flammende  rødt, gult og violet. Rasende skyer tårner sig op på hans havbilleder, og de overdådige blomstermalerier synes ligefrem at dufte: Når man tænker på kunst fra grænselandet, tænker man  på maleren Emil Nolde. Han var født i 1867 i landsbyen Nolde nær Tønder under navnet Emil Hansen,  men han udviklede sig til at blive en førende repræsentant for ekspressionismen. I 1927 opførte han sit kombinerede bolig-atelier i det nordfrisiske Seebüll og anlagde en farveglad „malerhave“ – den nuværende selvejende institution Stiftung Ada und Emil Nolde. Skiftende årlige udstillinger med centrale emner giver nyt indblik i Noldes kunstneriske produktion. 

Richard-Haizmann-Museum
Næsten i Noldes nabolag, i Niebüll, boede der fra 1934 en anden kunstner, som ligeledes blev forfulgt af nazisterne: billedhuggeren, grafikeren og maleren Richard Haizmann var i 1920-erne især kendt for sine flydende udformede dyreskulpturer. Inspireret af Nolde blev han også optaget af fjerne naturfolks kunst. Ved siden af hans værker præsenterer Richard-Haizmann-Museum på det gamle rådhus skiftende udstillinger med kunst fra det 20. og 21. århundrede. 

Museumsberg Flensburg
På Museumsberg Flensburg oplever man Flensburg som et centrum for Jugendstilen. Den ene af de to  museumsbygninger er navngivet efter maleren, grafikeren og forfatteren Hans Christiansen, som blev født i Flensburg i 1866, og som regnes for en af de førende repræsentanter for denne stilretning. Hans efterladenskaber administreres af Museumsberg og de rummer en samling af gobeliner fra den internationalt kendte væveskole i Skærbæk.
Christiansen udformede også mange titelblade og illustrationerne for tidsskriftet „Jugend“, som gav stilen navn. I 1896 trykte tidsskriftet to tegninger af Emil Nolde, som forestillede svejtsiske bjergtoppe som bizarre ansigter. Det gav så meget respons, at Nolde trykte 30 forskellige motiver som „bjerg-postkort“ – den komplette samling kan kun ses på Museumsberg. 
Museet har også en anden forbindelse til Nolde, idet han i perioden 1884-88 var i lære som billedskærer i Heinrich Sauermanns værksted. Mange af de møbler, som firmaet lavede, er også udstillet på museet. 


Museet for kunst og kulturhistorie på Gottorf slot
Hvis man ønsker mere end kunsthistoriske highlights, kan det anbefales at besøge Schleswig-Holsteins Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte på Gottorf slot. De omfattende samlinger strækker sig fra Middelalderen frem til i dag og dækker således et helt årtusinde. Malerier af Lucas Cranach d.æ. og hans værksted, værker fra den danske Guldalder og af Skagensmalerne Anna og Michael Ancher, men også Schleswig-Holsteins samtidskunst, repræsenteret ved  Manfred Sihle-Wissel, Friedel Anderson og Klaus Fußman hører til højdepunkterne.
I galleriet for moderne klassikere (Galerie der Klassischen Moderne) møder man igen Emil Nolde – sammen med hans samtidige, f.eks. Erich Heckel, som boede og arbejdede ved Flensborg Fjord, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Christian Rohlfs og Ernst Barlach. De regelmæssige særudstillinger i slottets tidligere ridehal vækker overregional opmærksomhed.

Flere museer 
Et andet kunstnermuseum, som koncentrerer sig om Werner Weckwerth, findes i Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Koog. Derudover viser mange flere museer, f.eks. Fünf-Giebel-Haus i Friedrichstadt eller slottet ved Husum værker fra kunstnere og kunsthåndværkere fra fortid og nutid.
Der levede også to kendte forfattere i grænselandet: Theodor-Storm-centrum i Husum er indrettet i den kendte forfatters tidligere bolig, et mindemuseum for Theodor Mommsen findes i tilknytning til hans fødehus i Garding. Adresserne for disse og flere kunstmuseer findes på Schleswig-Holsteins museers fællesportal: Portal der Schleswig-Holsteinischen Museen.

Kunstmuseer nord for grænsen

Kunstmuseet Brundlund Slot 
Kunstmuseet Brundlund Slot huser en samling af dansk kunst med enkelte værker fra 1800-tallet, mens hovedparten er fra tiden efter 1920. I samlingen findes maleri, grafik og skulptur. Museets udstillinger og øvrige formidlingsarbejde er i øvrigt forpligtet til en særlig opmærksomhed overfor de bedste sønderjyske kunstnere.

Kunstmuseet Brundlund Slot præsenterer skiftende udstillinger. Og i parken på slotsholmen finder man også en mindre udstilling af skulpturer.

Museets bygninger, Brundlund Slot med park og vandmølle  er en selvstændig attraktion.
Brundlund Slots historie er forbundet med dronning Margrethe d. 1., som erhvervede Aabenraa By i 1411 og lod slottet opføre. Siden har slottet været sæde for kongelig, hertugelig og statslig administration. 
Slottet er gennem århundrederne ombygget flere gange – i renæssancestil i 1600-tallet, rokokostil i 1700-tallet og videreført i klassicistisk stil af den danske arkitekt C.F. Hansen i begyndelsen af 1800-tallet.
Slottet fungerede i flere hundrede år som tjenestebolig for skiftende amtmænd, indtil det i 1996 blev taget i anvendelse som kunstmuseum.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Sønderjyllands Kunstmuseum er etableret i 1972 som en kulturinstitution under det sønderjyske museumsvæsen.
Museet har bygningsfællesskab med Tønder Museum, Tønder Vandtårn og Pumpehuset. Der er endvidere projekteret en skulpturpark i tilknytning til museet.

I 1999 flyttede Sønderjyllands Kunstmuseum ind i en nyopført bygning tegnet af arkitekt Niels Frithiof Truelsen. I den  nye bygning råder Sønderjyllands Kunstmuseum nu over 1800m2 udstillingsrum samt biograf og bogcafé.
En rotund, som har forbillede i Pantheon i Rom, forbinder Sønderjyllands Kunstmuseum med det øvrige bygningskompleks.

Gennem udstilling af egne samlinger og særudstillinger har Sønderjyllands Kunstmuseum to hovedopgaver: At udbrede kendskabet til strømninger i det 20. og 21. århundredes nordeuropæiske kunst og at formidle forståelse for kunst i almindelighed. Samtidig tilsiger den geografiske beliggenhed, at museet eksperimenter med de særlige karakteristika, der er knyttet til ”det nordiske” i videste forstand.

Samlingen ved Sønderjyllands Kunstmuseum rummer blandt andet en omfattende samling af hovedværker fra 1930´ernes og 1940´ernes danske surrealisme.
Museum Sønderjylland
De to kunstmuseer i Sønderjylland, Kunstmuseet Brundlund Slot og Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder, indgik i 2006 i den nye organisation Museum Sønderjylland.

Naturhistoriske museer syd for grænsen

Vadehavet, saltengene og stranden, søer og floder, enge og skove, hede og mose udgør meget forskellige miljøer og biotoper for grænselandets dyr og planter. De naturvidenskabelige museer og oplevelsescentre som skal nævnes i det følgende skærper vores blik for naturens hemmeligheder.

Nationalparkcentret Multimar Wattforum i Tönning er et godt udgangspunkt, hvis man interesserer sig for Nationalpark Vadehav. Her kan man ud over 250 forskellige fiskearter, krabber og muslinger også se et skelet af en kaskelothval.

I akvariet Sylt Aquarium i Westerland på øen Sild kan man sammenligne forholdene i havoverfladen i vores del af verden med et tropisk koralrev, og i Westküstenpark med tilhørende sælarium i St. Peter-Ording kommer man meget tæt på sælerne samt regionens øvrige vilde dyr og husdyr.

Naturzentrum Nordfriesland i Bredstedt og Naturkundemuseum Niebüll  informerer om de forskellige landskabsformer på vestkysten. På Naturwissenschaftlichen Museum i Heinrich-Sauermann-Haus på Museumsberg Flensburg kan børn og voksne få at vide, hvor mange dyrearter der bor i de levende hegn kaldet "Knicks", som er karakteristiske for hele grænseregionen. Her kan man se stålorm, pindsvin, husmår, ræv og gærdesmutte, og man kan også høre dem rasle, kvidre eller smaske.

Udstillingen i Michael-Otto-Institut i Bergenhusen, der drives af den tyske naturfredningsforening (NABU), står helt i den hvide storks tegn, som er blevet en sjælden fugl. Et af de 14 par, som hvert forår kommer til  "storkebyen" i Ejder-Treene-Sorge-lavningen for at yngle hvert forår, kan man iagttage via videokamera. På talrige tavler kan man læse om, hvor storkene overvintrer, finder føde, og hvad de ellers laver i årets løb.

Adresserne på andre naturvidenskabelige museer kan man finde på Schleswig-Holsteins museers fællesportal (Portal der Schleswig-Holsteinischen Museen).Turistselskaberne Nordsee-Tourismus-Service GmbH,  FlensburgFjord Tourismus GmbH  og Schlei Ostsee GmbH oplyser også om naturfredningsstationernes mange tilbud.

Naturhistorisk Museum i Gram

Midtsønderjyllands Naturhistoriske Museum og Gram Lergrav er det sønderjyske museum for palæontologi og naturhistorie. Palæontologi er studiet af livets historie på jorden, af fortidens dyr og planter, baseret på fossiler fundet ved udgravninger.  Museet har siden 2006 været en afdeling af  Museum Sønderjylland. Museets samlinger og formidling er koncentreret om fossiler, der i de fleste tilfælde er fundet i den nærliggende Gram Lergrav.

Familieudflugt og forskningsarbejde
Gram Lergrav har gennem århundreder været kendt for sine rige forekomster af fossiler af knogler, tænder og skaller af havdyr. De mange fossiler bevidner, at området omkring Gram - ligesom store dele af det øvrige Jylland - for 8 millioner år siden var havbund.
Gram Lergrav er en såkaldt ”typelokalitet”, som giver forskere en enestående adgang til det ler, der ligger under istidslagene i store dele af Jylland.
Den lette adgang til at finde fossiler gør også  Gram Lergrav til et udflugtsmål for hele familien.  Museet opfordrer sine besøgende til at gå på jagt efter fossiler og undersøge dem på museets laboratorium. Det er også tilladt at tage de almindeligt forekommende fossiler med hjem.

Et nyt museum
I 2005 blev museets nye bygninger taget i brug. De nye bygninger består af fire pavilloner, der føjes sammen under ét tag. Samspillet af bygningernes åbne og lukkede strukturer en fin sammenhæng med det omgivende landskab. Samtidig er det tanken bag bygningerne at give en henvisning til museets særlige indhold og dets lokale beliggenhed. Og endelig åbner de nye bygninger også for nye muligheder for formidling og oplevelse, hvor den besøgende udover et traditionelt museumsbesøg kan få en aktiv oplevelse.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart
powered by webEdition CMS