OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Antallet af grænsependlere er relativ stabilt


19.02.2024


Regionskontor & Infocenter har siden 2007 indsamlet grænsependlertal. Grundet skift i dataindsamlingsmetoden anvendes der siden 2016 et andet kildegrundlag.

I Danmark er der gjort brug af databasen jobindsats.dk og på tysk side er der brugt data fra Bundesagentur für Arbeit.

På grund af den fra 2016 anvendte opgørelses- og analysemetode er det ikke muligt at foretage direkte sammenligning med de foregående år.

Bortset fra tyske statsborgere er der i den foreliggende analyse ikke medtaget danske eller øvrige statsborgere, der bor i Tyskland.

Pendlere fra Danmark til Tyskland

I Tyskland var der pr. 30.6.2022 registreret 597 ansatte omfattet af en social sikringsordning med dansk bopæl.

Heraf arbejder alene 422 i Schleswig-Holstein. I Stadt Flensburg udgjorde tallet 183, i Kreis Schleswig-Flensburg 141 og i Kreis Nordfriesland 75.

Tjenestemandsansatte eller personer i et tjenestemandslignende ansættelsesforhold samt selvstændige/freelancere er ikke indeholdt i disse tal.

Pendlere fra Tyskland til Danmark

I Danmark blev der i perioden 01.01.2023 bis 31.12.2023 registreret 12.237 arbejdstagere, som er tyske statsborgere og samtidig ikke bor i Danmark.

Heraf tegner Region Syddanmark sig for 7.098 arbejdstagere, hvor 2.587 var registreret i Aabenraa Kommune, 1.338 i Sønderborg Kommune, 612 i Tønder Kommune og 366 i Haderslev Kommune.

Derudover blev der i 2023 registreret 1.347 tyske virksomheder i Danmark, som udførte tjenesteydelser og involverede 4.821 arbejdstagere.

Det er desværre ikke muligt at sætte tal på den gruppe af danske statsborgere, der bor syd for grænsen og som i et ikke uvæsentligt omfang arbejder i Danmark, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen. Man kan gå ud fra et væsentligt højere grænsependlertal.

Grænsependlere mellem Tyskland og Danmark 2015 til 2023

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Grænsependlertal (tyske statsborgere, der arbejder i Danmark) 12.237 12.727 12.209 12.326 12.534 12.977 13.765 14.024 13.889
Grænsependlertal (bopæl i Danmark, kun ansatte omfattet af en social sikringsordning) 597 546 573 584 605 635 653 651 651
I alt 12.834 13.273 12.782 12.910 13.139 13.612 14.418 14.675 14.540

Evaluering

Foruden de nævnte huller udgør antallet af danske statsborgere, der bor i Tyskland og pendler til Danmark, en faktor, som ikke må undervurderes. Dette gælder også for selvstændige og freelancere samt andre nationaliteter. De virksomheder og deres medarbejdere, som udfører tjenesteydelser i nabolandet, hører ligeledes til vejledningscentrets målgruppe.

Facit

Ved de foreliggende data drejer det sig om en opdatering af de årlige statistikker. På baggrund af tallene og tallene fra det foregående år kan det antages, at antallet af grænsependlere kun i ubetydelig grad blev påvirket af pandemien eller konsekvenserne af den aktuelle økonomiske situation. Det er endnu uvist, om de mange tyske statsborgere, der er emigreret til Danmark, vil påvirke antallet af pendlere til Tyskland i fremtiden.

Pendlertal for de foregående år (OBS – anden opgørelsesmetode)

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Grænsependlertal brutto (inkl. alle EU-statsborgere og indsamlingsfejl): 12.308 12.179 12.005 13.514 15.284 21.439 30.239 19.218
Grænsependlertal netto (bopæl i Tyskland) ca. 7384 7.307 7.203 8.108 9.170 12.863 18.143 11.530
Grænsependlertal netto (bopæl i Danmark) ca. 1.300 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200
I alt ca. 8.684 8.507 8.403 9.108 10.170 13.863 19.343 12.730

Metode og indskrænkninger / Antagelser vedrørende data:

  1. I antallet af tyske statsborgere, der arbejder i Danmark, men som ikke bor der (pendlere fra Tyskland), er andre statsborgere end tyske ikke indeholdt. Antallet af danske statsborgere, der arbejder i Danmark, men bor i Tyskland, er således ikke registreret.
  2. Det lægges til grund, at tyske statsborgere, der arbejder i Danmark, men ikke bor der, har tysk bopæl i stort set alle tilfælde.
  3. På det nu foreliggende faktiske datagrundlag er fejlkilder udelukket, og der skal derfor ikke foretages korrekturberegninger.
  4. Tallene skal betragtes som et kvalificeret skøn over grænsependlertallene i det dansk-tyske grænseland med ovennævnte indskrænkninger.
  5. Kilder: jobindsats.dk (pr. 4. kvartal 2023); Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort in Dänemark und Arbeitsort in Deutschland nach Kreisen, Hannover, januar 2024, Registret for Udenlandske Tjenesteydere (4. kvartal 2023), egne beregninger.

 

Region Sønderjylland-Schleswig

Information vedrørende det grænseoverskridende samarbejde på www.region.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00