OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grænsependlere og sygesikring i ferien


21.06.2016


Når ferietiden starter kommer spørgsmålet altid omkring sygeforsikring på ferien for grænsependlere som arbejder i nabolandet. Grundlæggende vejleder Regionskontor & Infocenter hertil og henviser her til følgende vigtige information:

Sygeforsikring under ferie for grænsependlere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland

Grænsegængeren selv har fået udstedt det særlige gule danske sundhedskort.

Desuden får grænsegængeren efter anmodning udstedt et blåt EHIC-kort ved Udbetaling Danmark. Det garanterer samme rettigheder i et hvilket som helst europæisk land, som lovpligtigt forsikrede i det pågældende land også har krav på. Medforsikrede familiemedlemmer får ligeledes udstedt deres EHIC-kort af den danske kommune, hvori grænsegængeren er forsikret. De gælder også undtagelsesvist under ferier i Danmark. Man bør generelt også ansøge om dem, når man påbegynder beskæftigelse i Danmark, da det ikke automatisk er indeholdt i det almindelige sundhedskort i Danmark, således som det for det meste er tilfældet i Tyskland. Derudover gælder de danske EHIC-kort kun i et år. På grund af ekspeditionstiderne bør man under alle omstændigheder søge om dem i god tid før rejsens begyndelse.

Sygeforsikring for grænsependlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland

En grænsependler fra Danmark er som hovedregel sygeforsikret i Tyskland. Normalt er dennes familiemedlemmer forsikret i Danmark, da i Danmark for det meste begge ægtefæller er erhvervsaktive. Hvor det ikke er tilfældet, gælder den tyske familieforsikring, og så er Tyskland forsikringsland. En dansk pendler får udstedt sit EHIC-kort af den tyske sygekasse, hvor han er forsikret. Det gælder også for evt. medforsikrede familiemedlemmer.

Ellers får familiemedlemmerne udstedt det europæiske sundhedskort af deres danske bopælskommune.

Yderligere informationer på:

www.dvka.de

www.borger.dk

Idet der er mange forskellige faldkonstellationer, er det dog vigtigt at lade sig rådgive rettidigt.

For alle gælder det, at ydelserne via EHIC adskiller sig væsentlig fra de vanlige standardmæssige ydelser. Det ville derfor være en god ide at overveje om man skal tegne en privat forsikring. 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00