OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

At skabe klare forhold


11.02.2022 //

At skabe klare forhold eller sagt på en anden måde: Hvor retten til fri bevægelighed når sine grænser


I løbet af det sidste halvandet år har mange arbejdstagere lært fordelene ved at arbejde hjemmefra at kende og er begyndt at værdsætte dem. Med en god internetforbindelse kan mange opgaver udføres fra kontoret derhjemme, uden at skulle tage den daglige vej på arbejde, som kan være tidskrævende og dyr.

Både de tekniske forudsætninger, den gode transportinfrastruktur, den stigende grad af digitalisering på mange arbejdsområder, men også det øgede interesse fra arbejdsgivere og arbejdstagere bidrager til denne udvikling.

I sager på tværs af grænsen, kan bevægelsesfriheden og brugen af ​​moderne arbejdsformer dog nå deres begrænsninger, når de møder den administrative virkelighed og de praktiske forhindringer.

"Afstand betyder ikke noget længere" – dette udsagn høres oftere, når det drejer sig om at starte i et nyt job. Både gode ​​transportforbindelser, billige flyrejser og en stor del af arbejdet, som kan udføres hjemmefra, er grundene som mange vælger et job ud fra. Det samme gælder for tilflyttere, der på grund af situationen på boligmarkedet overvejer at flytte fra deres tidligere arbejdsplads.

Alle, der planlægger at arbejde på tværs af grænsen, anbefales helt klart at opsøge en individuel vejledning inden. Dette gælder både ved start af et arbejde og ved planlægning af flytning til nabolandet.

Dette gælder især, hvis der er flere ansættelsesforhold eller der udøves selvstændig virksomhed på samme tid, eller yderligere lande spiller en rolle i den enkeltes livssituation.

Den respektive leve- eller arbejdssituation kan være meget forskellig, da motivationen, der ligger bag ligeledes kan være meget forskelligartet.

Bopæl og opholdssted er kun sprogligt ens

Det "sædvanlige opholdssted" er defineret i EU-lovgivningen. I praksis betegner det det sted, hvor du har centrum for dine livsinteresser.

 

Centrum for livsinteresser

Både i forhold til skattelovgivningen (skattemæssigt hjemsted) og ved fastlæggelsen af den kompetente stat med henblik på den sociale sikring, sidestilles det sædvanlige opholdssted med centret for livsinteresser. Dette er oftest det sted, hvor en person har de stærkeste personlige og arbejdsrelaterede forbindelser.

Følgende kriterier kan der blive lagt vægt på, når centret for livsinteresser skal afgøres:

· Stedet, hvor personen og dennes familiemedlemmer opholder sig regelmæssigt

· Stedet, hvor personen udøver sin beskæftigelse

· Stedet for børnenes faktiske skolegang

· Boligens indretning

· Stedet, hvor personen har sine økonomiske interesser eller

· Stedet, hvor personen har sin forvaltningsmæssige tilknytning til de offentlige myndigheder og samfundsorganisationer

· Stedet, hvor der er registreret bopæl

Ophold, der alene skyldes skolegang, universitetsstudier eller udøvelsen af et arbejde medfører ingen ændring af det sædvanlige opholdssted. Også i disse tilfælde er det afgørende, hvor den pågældende har eller bevarer centrum for sine livsinteresser. Afgørelsen træffes efter en vurdering foretaget af de relevante kompetente myndigheder i de berørte lande.

Komplikationerne er forudbestemte

Der findes ikke nogen europæisk registreringslov. Det er derimod reguleret i det respektive lands registreringslovgivning, hvornår, hvem og hvordan der skal registreres eller afmeldes. Udover de konkrete juridiske konsekvenser har dette også forvaltningstekniske konsekvenser, som man bør kende til inden en til- eller afmelding.

En sekundær bopæl er således ikke mulig i grænseoverskridende sager. Registreringen har direkte betydning for skattepligten, stemmeretten eller registreringen af ​​køretøjer eller virksomheder, idet myndighederne træffer afgørelser og antager de faktiske omstændigheder på baggrund af registreringsoplysningerne.

Hvis en person er registreret i to lande (som planlagt, som en overgang mellem to livsfaser eller ved en fejl - såkaldte dobbeltdomicilerede), har det omfattende konsekvenser, som er sammenfattet i en artikel under følgende link:
https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/diverse/Diverse_graenseoverskridende/Dobbeltdomicil.php

En eventuel myndighedsvurdering af placeringen af centret for livsinteresser kan trække ud i lang tid. I denne periode er der sandsynlighed for usikkerhed og mulige økonomiske og forsikringsretlige ulemper.

Det anbefales derfor, at overveje proceduren meget nøje, samt at indhente individuel vejledning hos en kompetent instans og – hvis det er muligt – kun registreres en adresse.

Derudover er en meget klar kommunikation vigtig, både i kontakt med myndigheder, vejledere, mv. Udtryk skal anvendes omhyggeligt og korrekt for at undgå misforståelser fra starten. Bopæl, ophold, sædvanligt opholdssted osv. skal bruges klart og utvetydigt for ikke at udløse yderligere "forkerte" administrative processer og skabe vanskeligheder som følge af ukorrekt kommunikation.

De mange års erfaring fra vejledningsarbejdet viser, at personer træffer beslutningen om at til- eller afmelde sig afhængigt af de forventede (positive) konsekvenser. Man springer over, hvor gærdet er lavest. De pågældende kan ikke bebrejdes dette, men det kan føre til uønskede og uventede konsekvenser, da registreringen af bopælen og skabelsen og kommunikationen af klare forhold er den eneste garanti for klare administrative handlinger, korrekte indberetninger og beregninger af ydelser og skatter.

I praksis er der desværre tilfælde, hvor personer af forskellige årsager har besluttet sig for at til- eller afmelde sig, og nogle måneder senere bliver overrasket over konsekvenserne: Skattefordringer kommer uventet, forsikringsselskaber opsiger kontrakter, bilen bliver konfiskeret af politiet mv.

I mange tilfælde har domstolene allerede fastslået, at den frie bevægelighed og retten hertil ikke betyder nogen ret til økonomisk gevinst eller omkostningsbesparelser. Det er derfor altid nødvendigt på forhånd at overveje, hvornår hvilken livssituation og den eventuelle udformning af rammevilkårene er lovlig, fornuftig og i sidste ende også økonomisk overkommelig.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00