OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Kultur og sprog - uden grænser

Kultur og sprog binder borgerne i Region Sønderjylland-Schleswig sammen. Det at mødes om fælles aktiviteter fremmer sammenholdet og skaber et større integrationsniveau. Både Borgerprojektfonden, Kulturaftalen og forskellige aktiviteter fører både mennesker, institutioner, aktører og initiativer sammen. Under navnet 'Kulturfokus' samles aktiviteter, tilbud og projekter på tværs af grænsen. På hjemmeside www.kulturfokus.dk finder du yderligere information og tips til grænseoverskridende projekter. 

 

  

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Projekt KursKultur 2.0

Projekt KursKultur 2015-2019

Projekt KulturDialog

Projekt Kulturbro

Projekt people to people

Publikationer fra kulturområdet finder du her.

Kontakt kultur: kulturregion@region.dk og kulturfaggruppens medlemmer se her.

'Sprog er et vigtigt middel til gensidig forståelse'. Sådan lyder hovedbudskabet i den sprogresolution, som bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig vedtog i december 2004. I sprogresolutionen lægges der stor vægt på, at nabosprogskompetencerne i grænseregionen skal fremmes, fordi forståelsen og kontakterne hen over grænsen styrkes, hvis vi kan tale og forstå hinandens sprog i grænseregionen.

I Region Sønderjylland-Schleswig bliver der gjort meget for at styrke dansk og tysk som nabosprog og for at øge kendskabet til de andre mindre sprog og dialekter i regionen såsom frisisk, plattysk og sønderjysk. 

Hvert år til november finder den dansk-tyske lærerkonference sted, som understøttes af Region Sønderjylland-Schleswig. Derudover findes der Prof.dr. ABC, som underholder regionens børn og viser, at nabosproget er sjovt.

Regionskontor & Infocenter er en kompetent kontakt vedrørende emnet sprog. 

Publikationer fra sprogområdet finder du her.

I Interreg-projekterne KursKultur og KursKultur 2.0 blev der etableret en undervisningsplattform. På www.kulturakademi.dk kan man finde undervisningsmateriale og tilbud rund om det danske og tyske sprog. 

Kontakt: kulturregion@region.dk 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00