OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Liste over bevilligede projekter

Grænseløs rap
At fremme fremmedsprogkompetencer igennem rap-songs det vil elever fra 8. klasse, Distriktskole Tønder og 9. klasse fra Grund- und Regionalschule Südtondern. Sammen vil de øve og vise egne tosprogede rap-songs. Vejledning får de fra en dansk rap-kunstner. Projektet skal vise at nabosproget er sjovt og værd at lære. Bagefter planlægger skolerne flere fælles projekter. 

Partner Danmark: Distriktskole Tønder, Lene Fabian

Partner Tyskland: Grund- und Regionalschule Südtondern, Astrid Krüger

Projektets løbetid: 16.01.- 17.01.2014

Støtte KulturDialog: 10.500 DKK / 1.409 EUR

Vores pennevenner
Haarby skole i Harrby og Alexander Bahm Schule i Tarp vil uddybe deres samarbejde gennem et besøg med rundvisning i skolen, fælles undervisning og aktiviteter om eftermiddagen. Efter dette besøg skal pennevenskaberne uddybes. 

Partner Danmark: Haarby skole, Helle Hjort
 
Partner Tyskland: Alexander Behm Schule Tarp, Kristina Gödecke

Projektets løbetid: 7. Marts 2014

Støtte KulturDialog: 7450 DKK / 1.000 EUR

Grænseoverskridende Snooker Dialog
RAA Billardklub og Flensburger Snooker Club ønsker at etablere en grænseoverskridende dialog, vil lære hinanden bedre at kende, udveksle erfaringer og planlægger aktiviteter indenfor sportsgrenen. Der er planlagt møder, professionel træning, offentlige projektarrangementer og en evalueringsdag. Målet med det nye samarbejde er at planlægge og gennemføre turneringer sammen. 

Partner Danmark: RAA Billardklub, Torben Madsen

Partner Tyskland: Flensburger Snooker Club, Marco D. Hansen

Projektets løbetid: Januar til marts 2014

Støtte KulturDialog: 28.913 DKK / 3.880 EUR 

Trylleri hen over grænsen
Projektpartnerne har planer om at udbrede kendskabet til trylleri på begge sider af grænsen. De erfarne tryllekunstnere vil optræde sammen med andre kunstnere fra regionen og tage på turné med deres trylleshow. I alt er der planlagt ca. seks forestillinger. Før de respektive shows tager de to tryllekunstnere på promotiontur på både den danske og tyske side af grænsen, hvor de giver prøver på deres kunst. Desuden vil projektpartnerne etablere et netværk for tryllekunstnere i regionen.

Dansk partner: Henning Nielsen, Ravsted, info@cheffmagic.com
http://www.dentryllendekok.com/

Tysk partner: Joko Mado alias Erwin Joost, Aventoft

Projektets løbetid: oktober 2013 - februar 2014

Støtte KulturDialog: 46.190 DKK / 6.200 EUR


Et grænseløst netværk
Projektpartnerne planlægger et samarbejde på tværs af grænsen med henblik på at dele viden, planlægge fælles aktiviteter og etablere et netværk. Parkinsonforeningen Kreds Sønderjylland og Parkinson Flensburg vil skabe bedre livskvalitet for medlemmer og pårørende, gøre opmærksom på sygdommen og informere om den. Medlemmerne af de to foreninger vil komme til at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer og viden. Det profiterer både de berørte og de pårørende af. I forbindelse med projektet bliver der lavet ca. 50 interviews med medlemmerne, hvor der bl.a. vil blive spurgt ind til sprogkundskaber og kulturelle interesser. Resultaterne af undersøgelsen vil være tilgængelige for offentligheden.

Dansk partner: Parkinson Foreningen, Kreds Sønderjylland, http://www.parkinson.dk/kredse/s%C3%B8nderjylland
Kontaktperson: Ejner Schmidt, EKS-EKS@webspeed.dk

Tysk partner: Parkinson Flensburg, http://www.parkinson-regionalgruppe-flensburg.info/
Kontaktperson: Heike Klein, Erk-uwe.klein@t-online.de

Projektets løbetid: oktober 2013 til udgangen af februar 2014

Støtte KulturDialog: 20.000 DKK / 2.685 EUR


Elever bygger et kolonisthus
En dag i kolonistbarnet Simon Zeihers liv. Sådan lyder idéen fra de to projektpartnere, som skal give elever et indblik i kolonisternes liv og historier i hertugdømmet Slesvig (1761-65). I den forbindelse skal en dansk og en tysk skoleklasse sammen bygge et kolonisthus, på bustur gennem kolonistområdet, besøge en kolonistgård og høre et foredrag med tilhørende film om emnet. Projektpartnerne har planer om yderligere aktiviteter i fremtiden, som skoleklasser kan deltage i.

Dansk partner: Rens & Omegns Lokahistoriske Forening
Kontaktperson: Ruth Christensen, marurens@gmail.com

Tysk partner: Arbeitskreis Plaggenhacke, http://www.plaggenhacke.de
Kontaktperson: Christian Winkel, h-c-winkel@t-online.de

Projektets løbetid: januar 2014 til udgangen af marts 2014

Støtte KulturDialog: 27.118 DKK / 3.640 EUR


Knuder og kontakter
For første gang vil der blive budt på en dansk-tysk orkisworkshop i regionen. Projektpartnerne vil udbrede kendskabet til denne særlige form for håndarbejde, videreudvikle det og etablere et netværk. I Tyskland er håndarbejdet orkis ikke særligt udbredt, hvor man laver kniplinger ved hjælp af en bestemt knytteteknik. Arbejdet udføres med skib/skytte eller en lang nål. Man kan lave forskellige former for dekoration, blondekanter og små duge eller skåneservietter med orkis. 

Projektet består af fire dele: (1) i december 2013 bliver håndarbejdet præsenteret 2 - 3 steder på tysk side. (2) i januar 2014 er der orkistræf for begyndere og øvede i Rødekro. (3) fra 14. - 16. februar 2014 skal der afholdes en orkisweekend for både begyndere og øvede. (4) håndarbejdsaften i Aktivitetshuset i Flensburg.

Dansk partner: Dansk Orkisforening, http://www.danskorkis.dk
Kontaktperson: Kirsten Wind Hansen, kwh@system3.dk

Tysk partner: Wiese, Wald und Weite
Kontaktperson: Gudrun Engelbrecht, info@wiesewaldundweite.de

Projektets løbetid: december 2013 - marts 2014

Støtte KulturDialog: 30.000 DKK / 4.026 EUR


Idrætsinitiativ til ældre
Projektet handler om idræt og sociale kontakter på tværs af grænsen. For fremtiden skal danske og tyske ældre mødes til fælles idrætstimer. Som optakt bliver der afholdt en konference i Flensburg i februar 2014 for at gøre opmærksom på det nye initiativ. I Danmark kender man allerede denne form for idrætssammenkomster for ældre, og projektpartnerne planlægger nu at udvide initiativet til hele Sønderjylland-Schleswig. Tilbuddet er først og fremmest møntet på personer over 60 år. Konferencen er bl.a. tænkt som en mulighed for repræsentanter for de danske og tyske idrætsforeninger i regionen til at præsentere deres tilbud til seniorer. Den danske idrætsforening IF Stjernen i Flensburg stiller lokaler til rådighed til formålet. Der er bl.a. planer om at invitere Hans Verner Frandsen fra DGI Sydvest som foredragsholder. 

Dansk partner: DGI Sønderjylland-Schleswig
Kontaktperson: Flemming Hesselberg, hesselberg@toftlund.net

Tysk partner: Sportverband Flensburg e.V.
Kontaktperson: Werner Heidorn, sv-fl@foni.net

Projektets løbetid: februar 2014

Støtte KulturDialog: 7.450 DKK / 1.000 EUR

Håndbold uden grænser
Den fælles hobby "håndbold" danner grundlag for projektet. Den primære målgruppe er børn i alderen 8 - 14 år, som i forvejen spiller i foreninger eller interesserer sig for håndboldsporten. Der er både planlagt møder på det rent sportslige plan samt øvrige aktiviteter, der giver børnene mulighed for at lære kulturen i nabolandet bedre at kende. Desuden bidrager projektet til at danne netværk mellem danske og tyske foreninger, frivillige, forældre og trænere. 

Dansk partner: Claus Lyngsøe, Sønderborg, Cly@eucsyd.dk

Tysk partner: Get in touch e.V., www.get-in-touch.org
Kontaktperson: Michael Döring, m.doering@get-in-touch.org

Projektets løbetid: november 2013 til februar 2014

Støtte KulturDialog: 60.345 DKK / 8.100 EUR

Sprog i leg og spil

Projektpartnerne er Skærbæk Distriktsskole og Grund- og Regionalschule Neukirchen. Med projektet ønsker de at give eleverne sikkerhed i at kommunikere på fremmedsproget også i forhold til nonverbale elementer. Desuden er det ønsket med projektet at give underviserne indsigt i, hvordan bevægelse kan fremme tilegnelse af fremmedsprog. Eleverne skal på forhånd sende præsentationer af dem selv til partnerskolen. De to klasser mødes tre dage og laver forskellige aktiviteter, der indeholder sprog og bevægelse.

Partner Danmark: Skærbæk Distriktskole

Partner Tyskland: Grund- und Regionalschule Neukirchen

Projektperiode: Efterår 2013

Der blev bevilliget KulturDialog: 29.391 DKK / 3.945€

LLL

Projektpartnerne er og. Projektet er bygget op omkring det danskudviklede spil Djeeo, som er et GPS-baseret orienterings løb. Et indehold skal via mobiltelefoner guide et udehold til posterne, hvorefter der i fællesskab skal løses opgaver. Dette kræver omfattende kommunikation.. Der er søgt om penge til op til 12 deltagende skoler. Projektet afvikles i Danmark af tekniske grunde

Partner Danmark: Center for undervisningsmidler 

Partner Tyskland:Institut für Qualitätsentwickung an Schulen Schleswig-Holsteins

Projektperiode: Efterår 2013

Der blev bevilliget 76.329 DKK / 10.245 €

Fra Ethnos til Demos

Projektpartnerne planlægger et projekt som skal være med til at give de studerende ved institutionerne bedre undervisningsmuligheder på områderne kultur og samfund, som bagefter er med til at eleverne for formidlet disse fag bedre. De studerende og en skole på hver side af grænsen er med i projektet. 
Indhold i projektet er mm et seminar som har som emne hvordan grænselandet kan komme med ind i undervisningen, overblik over eksisterende undervisningsmateriale, en hjemmeside til forskningsresultater og nyt undervisningsmateriale, udvikling og formidling af nye undervisningsmetoder og en sommerskole. 

Partner Tyskland: Universität Flensburg
Kontaktperson: Dr. Nadine Malich-Bohlig

Partner Danmark: UC Syd, Haderslev
Kontaktperson: Lars Holbæk Pedersen

Projektets løbetid: August 2013 til juli 2014

Der blev bevilliget: 68.540 DKK / 9.200 €

Omkring Rudbøl Sø

Projektet går du på at lave en kulturhistorisk filmdokumentation om livet i det dansk-tyske grænseland. I centrum står den historiske og aktuelle udvikling rundt omkring Rudbøl Sø. Filmen vil bestå af tre elementer:
1. Et historisk tilbageblik også med hensyn på Emil Noldes forhold til Rudbøl Sø
2. Menneskernes liv
3. Menneskernes hverdag
Filmen er til alle aldersgrupper. 

Partner Danmark: Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder, Elsemarie Dam-Jensen

Partner Tyskland:  FriesenFilm, Martin Tiefensee

Der blev bevilliget: 41.786 DKK / 5.609 €

Dansk-tysk teaterseminar 

Teaterprojektet, der handler om emnet "grænser i børne- og ungdomsteater", er rettet mod unge i alderen 13 - 18 år samt lærerstuderende. Der vil bl.a. blive behandlet tabuer og sproglige grænser i forskellige workshops og arbejdsgrupper. De lærerstuderende beskæftiger sig med emnet ud fra en mere teoretisk synsvinkel. Der regnes med ca. 150 deltagere fra fler- og mindretallet med interesse i eller erfaring på teaterområdet.

Partner Tyskland: Sydslesvigsk Forening (SSF), Boris Erben, www.syfo.de
Kulturwerkstatt Kühlhaus e.V., Flensborg, www.kuehlhaus.net

Partner Danmark: Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), Uffe Iwersen, www.bdn.dk
Teatret Møllen, Haderslev, www.teatretmoellen.dk

Projektperiode: 2 dage i september 2013 (planlagt i uge 39)
Der blev bevilliget 74.500 DKK / 10.000 €.


Litteraturfest.nu - dansk-tysk poetry slam projekt

Inden for rammerne af litteraturfestivalen litteratur.nu planlægges et poetry slam projekt for skoleelever i alderen 15 - 19 år. Ca. 100 danske og tyske elever, der bliver delt op i grupper á 25 elever, kan deltage. At knytte grænseoverskridende kontakter eleverne imellem, fremstiller det grundlæggende mål. Udover det lærer deltagerne at skrive kreative tekster og fremføre dem på en scene.
Professionelle danske og tyske poetry slammere hjælper eleverne. Projektet finder sted i Flensburg over to dage to dage med overnatning og sluttes af med et offentligt arrangement hvor eleverne optræder.
 
Partner Tyskland: Nordisk Informationskontor, Anette Jensen
www.nordisk-info.de

Partner Danmark: Center for Undervisningsmidler, Birgitte Boelt 
www.cfu.dk

Projektperiode: torsdag, d. 12. og fredag, d. 13. September

Poetry slam: arrangementet finder sted i Flensborg

Der blev bevilliget 74.500 DKK / 10.000 €.


Jazz Klang Art Festival

Danske og tyske kunstnere og musikere skaber i fællesskab den todages festival i sommeren 2013 og forbinder jazzmusik, klangkunst og landart. Der regnes med 300 til 400 besøgende på de to usædvanlige festivalområder, der blev udvalgt. Den første dag finder festivalen sted på et 2 ha stort naturskønt område ved Rødekro, og næste dag fortsætter festivalen på øen Lotseninsel i Slien. Catering leveres fra regionale økologiske gårde.

Partner Tyskland: Kunst und Kulturbaustelle 8001 e.V., Lothar Baur
www.achttausendeins.de

Partner Danmark: Gisela Luff, Rødekro 

Projektperiode: sommer 2013

Open-Air koncerter: 
1. på familien Luffs landejendom, Rødekro
2. Lotseninsel, Schlei 

Der blev bevilliget 37.250 DKK / 5.000 €. 


StenARTer

Danske og tyske kunstnere og kulturinstitutioner arbejder i fællesskab på at skabe nyt liv på I.C.-Müller-Platz ved Nordertor i Flensburg. Til det formål arrangeres der i perioden marts -maj 2013 en udstilling med "sten" som tema, og i maj bliver selve pladsen sat i scene i forbindelse med to eventdage. Det er desuden projektets formål, at fremvise kunst på innovative steder og inspirere nye besøgende til at være mere interesserede i kunst. Derfor fremstilles der bl.a. såkaldte „Ohrfindlinge“, der sælges til sponsorerne, for at „låne kunsten øre“.

Partner Tyskland: Sabin Stein, Schmuckdesign
www.sabinsteinschmuckdesign.de

Partner Danmark: Cathrinesminde Teglværksmuseum, Torben A. Vestergaard 
www.museum-sonderjylland.dk/cathrinesminde.html

Projektperiode: marts til maj 2013
Udstilling, marts-maj 2013: „DoppelRaum“ Sabin Stein, Norderstr. 134/136, Flensborg 
Event: maj 2013

Der blev bevilliget 59.600 DKK / 8.000 €.


Kierkegaard 2013

Søren Kierkegaard blev født i København den 5. maj 1813. I 2013 er det således 200 år siden, at den danske filosof, teolog og forfatter kom til verden. I den forbindelse planlægger projektpartnerne flere arrangementer såsom foredrag, koncerter, oplæsninger, udstillinger, workshops, forskellige former for aktionskunst og seminarer for at markere jubilæumsåret og gøre Kierkegaard kendt i en bredere offentlighed. 

Danske partnere: Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster, dr. Eberhard Harbsmeier
www.tpcloegumkloster.dk
Højskolen Østersøen Aabenraa, Peter Buhrmann
Løgumkloster Højskole, Wolfgang Dibbern

Tyske partnere: Universität Flensburg, Dr. Matthias Bauer
www.uni-flensburg.de 
Stadt Flensburg, Dr. Torge Korff
Hochschulorchester Flensburg, Dr. Theo Saye

Projektets løbetid: oktober 2012 - november 2013

Kierkegaard 2013: tværkulturel – tværfaglig – tværmedial
Hochschulorchester-koncerter: juni/juli 2013
Udstilling på Museumsberg: april 2013
Indvielse af den internationale filosofparkour i Flensborg: maj 2013
Workshops: maj - juli 2013

Bevilling KulturDialog: 44.700 DKK / 6.000 € 


Grænseoverskridende korsang

Projektpartnerne planlægger et fælles korstævne med opførelse af danske og tyske værker. 16 kor fra Sønderjylland har sluttet sig sammen i "Grænsekorene" og afholder årligt en korfestival med ca. 600 deltagende sangere. Der skal knyttes nye kontakter på tværs af grænsen med projektet "Grænseoverskridende korsang". Sängerbund Schleswig-Holstein e.V. er ligeledes en sammenslutning af amatørkor. Omkring 400 sangere fra hele det dansk-tyske grænseland vil optræde sammen i Danmark og Tyskland. 
Foreløbig er det danske værk "Elverskud" af Niels W. Gade og det tyske værk "42. salme" af Mendelssohn blevet udvalgt.

Dansk partner: Grænsekorene, Linda Petersen
www.graensekorene.dk

Tysk partner: Sängerbund Schleswig-Holstein e.V., Waltraud Grapentien
www.ks-works.de/sbund/

Projektets løbetid: februar - september 2013

Koncerter: 14. september 2013, Sønderjyllandshallen Aabenraa
15. september 2013, arrangement i Flensburg

Bevilling KulturDialog: 40.000 DKK / 5.369 €


Project Candlelight

Målet med projektet er at arrangere fælles grænseoverskridende møder med et kulturelt tilbud til modne homoseksuelle. Planen er fem arrangementer i løbet af projektperioden, hvor deltagerne kan lære hinanden at kende og skabe nye netværk. Deltagerne har endnu ikke lagt sig fast på arrangementernes indhold. 

Dansk partner: Nette Jensen, Kultur- & Aktivitetshus, Annette O’Driscoll Holtz
www.nette-jensen.dk

Tyske partnere: Volksbad e.V. Flensburg, Pia Knies
www.volxbad.de

SL- Veranstaltungen zur primär Prävention e.V., Jörg Kobarg, Andreas Witolla
www.slfl.de/Verein/verein.html/

Projektets løbetid: december 2012 - december 2013
Fem arrangementer i projektperioden

Bevilling KulturDialog: 40.000 DKK / 5.369 € 

Starjam over grænsen

Projektet Starjam har som mål at inspirere unge musikelever i Husum og Tønder. I forskellige workshops med afsluttende koncerter skal amatørmusikere i alderen 14 - 25 år have mulighed for at videreudvikle sig musikalsk og danne nye netværk. Workshopperne får professionelle musikinstruktører tilknyttet.

Danske partnere: Tønder Kulturskole, Henrik Thaysen Dam
http://www.toenderkulturskole.dk/

Hagge’s Musik Pub, Casper Panduro
http://www.hagges.dk/

Tysk partner: Kreismusikschule Nordfriesland, Henning Bock
http://www.nordfriesland.de/Verwaltung/Recht_Sicherheit_Kultur_
Gesundheit/Kultur/Kreismusikschule_Nordfriesland/

Projektets løbetid: september 2012 - december 2013
Spillesteder: fire workshopdage i henholdsvis Husum og Tønder

Bevilling KulturDialog: 65.000 DKK / 8.725 € 


Rotasia - når fremmede bliver til venner

De deltagende skolers 4. klasser indøver teaterstykket "Når fremmede bliver til venner" i fællesskab. Stykket skal opføres i Tønder. Målet med projektet er at styrke den grænseoverskridende kontakt mellem elever, nedbryde fordomme, fjerne angsten for det ukendte og vække nysgerrigheden efter en anden kultur.     

Dansk partner: Tønder Grundskole, fru Bonde-Petersen
http://www.ds-t.dk/

Tysk partner: Bürgerschule Husum, hr. Kreutzfeldt
www.buergerschule-husum.lernnetz.de

Projektets løbetid: februar - marts 2013

Bevilling KulturDialog: 11.622 DKK / 1.560 € 

A Gesture to Find - om Sønderjylland-Schleswigs koloniarv 

I 1700- og 1800-tallet var Region Sønderjylland-Schleswig tæt forbundet med de dansk-vestindiske kolonier gennem den oversøiske handel. Flensborg blev en af de vigtigste søhandelsbyer i den danske helstat. Øernes arkitektoniske arv fra kolonitiden præges den dag i dag af teglstenene fra Flensborg Fjord. Kolonitiden hører til Regionens fælles historiske fortid. Men hvilken indvirkning har historien på nutiden? Hvad føler vi, når vi tænker tilbage på kolonitiden, slavehandelen og erobringen af nye områder? I samarbejde med Theaterwerkstatt Pilkentafel fra Flensborg arbejdes der på en performance, som berører forskellige følelser og tabubelagte emner. Et samspil mellem teater, dans og videokunst. Som led i projektet "A Gesture to Find" skal partnernes respektive forsknings- og samlingskoncepter koordineres bedre med hinanden gennem faglig udveksling. Målgrupperne er almindelige museumsbesøgende og skoleelever fra Regionen. 

Dansk partner: Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa, Stefanie Robl Matzen
www.museum-sonderjylland.dk

Tysk partner: Flensburger Schifffahrtsmuseum, Thomas Overdick
www.schifffahrtsmuseum.flensburg.de 

Øvrige projektpartnere:

Theaterwerkstatt Pilkentafel, Flensborg
www.pilkentafel.de 

Øvrige planlagte projektpartnere:

Cathrinesminde Teglværksmuseum 

Projektets løbetid: Maj 2012 - august 2012 

Bevilling KulturDialog: 37.250 DKK / 5.000 Euro

 

Basketballsport hen over grænsen  

Projektpartnerne planlægger at etablere et langsigtet samarbejde inden for basketballsport. I sommeren 2012 og 2013 er der planlagt i alt seks turneringer med overnatning og rammeprogram i hele Regionen. I vinteren 2013 afholdes en workshop. Projektet appellerer ikke kun til aktive basketballspillere i alle aldersklasser, men også til trænere, dommere, ledere og sportsinteresserede. På sommerlejrene vil der også blive spillet beachbasket.  

Dansk partner: DGI Basketball, Henrik Mikkelsen 

Tysk partner: Basketball-Verband Schleswig-Holstein e.V., Viola Schlösser
www.bvsh.de 

Projektets løbetid: 1.4.2012 - 31.12.2013 

Bevilling KulturDialog: 59.600 DKK / 8.000 Euro (29.800 DKK / 4.000 Euro pr. år i 2012 og 2013)

 

Fyrsteslotte på tværs af grænsen  

Den danske bog af Inge Adriansen & Peter Dragsbo med titlen "Fem fyrsteslotte" vil også udkomme på tysk mod slutningen af projektets løbetid. De fem slotte i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg udgør en enestående grænseoverskridende kulturarv og fortæller hertugdømmerne Slesvigs og Holstens historie og deres tilhørsforhold til det danske kongerige (1241/1460 - 1864). Den tyske udgave af bogen bliver præsenteret for offentligheden på Glücksborg Slot i oktober 2012. Der er desuden planlagt foredrag på dansk og tysk samt omvisninger på de fem slotte. Målet er at gøre besøgende på slottene i det dansk-tyske grænseland opmærksomme på Slesvig-Holstens og Sønderjyllands fælles kulturarv.

Dansk partner: Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot, Peter Dragsbo

www.museum-sonderjylland.dk/sonderborg.html 

Tysk partner: Kulturstiftung Schleswig-Flensburg, Matthias Schartl
www.flensburg-schleswig.de/kultur 

Projektets løbetid: 1.4.2012 - 31.10.2012 

Bevilling KulturDialog: 40.000 DKK / 5.369 Euro 

 

Grenzloser Kick  

Projektpartnerne planlægger et blivende og fremtidsorienteret samarbejde mellem de to idrætsforeninger, idet der er størst fokus på fodboldafdelingerne. Målgruppen er alle spillere inden for alle aldersklasser, deres trænere, familiemedlemmer og klubbernes fans. Klubbernes ledere bliver ligeledes inddraget i samarbejdet. Der er planlagt regelmæssige arrangementer, kampe, turneringer, seminarer og træningslejre. Samtidig tilstræber klubberne også at lære partnerklubbens sprog og introducere hinanden for kulturelle og historiske særpræg i forbindelse med arrangementer. Målet er at danne et netværk med "idræt/sport" som fællesnævner.  

Dansk partner:

Ribe Boldklub, Lone Foss

www.ribeboldklub.dk 

Tysk partner:

TSV Hattstedt, Thorsten Schulze
www.tsvhattstedt.de 

Projektets løbetid: 25. maj 2012 - 31. december 2013 

Bevilling: 111.750 DKK / 15.000 Euro (55.875 DKK / 7.500 Euro pr. år i 2012 og 2013)

 

Herrnhutisk sang  

Traditionen med herrnhutisk sang forbinder Sønderjylland og Sydslesvig. Den svenske musikforsker og musiker Christina Ektröm vil optræde med sit lille orkester i Christiansfeld og i Keitum på Sild i efteråret 2012. Projektet vil desuden belyse den herrnhutiske sangs betydning for hele Regionen og knytte et kulturelt netværk mellem de forskellige deltagende menigheder. Desuden indgår koncerterne som optaktsarrangement til Brorsonåret 2014. Den danske biskop og salmedigter Hans Adolph Brorson boede i Ribe i perioden 1694-1764. 

Dansk partner: Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, Eberhard Harbsmeier

Tysk partner:  Kirchengemeinde Keitum, Sylt, Susanne Zingel
www.st-severin.de 

Yderligere partnere:
Christian Jensen Kolleg, Breklum, Freidmann Malgaard
Løgumkloster menighed, Marianne Christiansen

Projektets løbetid: 06.10.2012 bis 09.10.2012 

Koncerter med svensk herrnhutisk sang:
07.10.2012 in Christiansfeld (DK)
09.10.2012 in Keitum/Sylt (D) 

Bevilling KulturDialog: 9.905 Euro / 73.792 DKK  

Kolonisation i Hertugdømmet Slesvig 1761-1765  

Vandreudstillingen om kolonisationen af hede- og mosestrækninger i Hertugdømmet Slesvig bliver vist i hele Region Sønderjylland-Schleswig. Der er planlagt ca. 19 udstillingssteder plus særudstillinger. Målet med projektet er at formidle en større viden om kolonisationen i 1700-tallet i Slesvig over for befolkningen. Projektpartnerne planlægger endvidere et tættere samarbejde inden for forskning, foredragsvirksomhed og andre arrangementer. Projektet skal gennemføres i jubilæumsåret for kolonisationen, idet det i 2012/2013 er 250 år siden, at hertugdømmet blev koloniseret. 

Dansk partner: Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune, Bent Pawlowski 

Tysk partner: Arbeitskreis Plaggenhacke, Kolonisten und Familienforschung, Christian Winkel

www.plaggenhacke.de 

Projektets løbetid: 1.6.2012 - 1.11.2013 

Bevilling KulturDialog: 80.274 DKK / 10.775 Euro

 

I Noldes fodspor 

Et af hovedmålene med det danske projekt "Udkant på Forkant" er at opdage og fremme unge kunsttalenter. Det grænseoverskridende projekt "I Noldes fodspor" skal ses som en slags udvidelse af dette projekt. Der er planlagt et netværk, som både inddrager kunstelever og -talenter samt kunstlærere på begge sider af grænsen. Emil Nolde vil her være de unge kunstneres overordnede kunstinspiration. 

Dansk partner: Sønderjyllands Kunstskole, Thomas Lunau 
www.kunstskolen.sonderborg.dk 

Tysk partner: Nolde Stiftung Seebüll, Manfred Reuther 
www.noldestiftung.de 

Projektportal: www.udkantpaaforkant.dk 

Projektets løbetid: 
For kunstlærere: Heldagsseminar den 12.9.2012 på Tønder Kulturskole, på tur i Noldes hjemegn og besøg på Nolde-Museet

For unge kunsttalenter: Fælles cykeltur i Noldes hjemegn og workshop i Seebüll/Noldes have: 22.9. og 23.9.2012 

September 2013: Programmet gentages med nye elever og lærere. 

Bevilling KulturDialog: 100.000 DKK / 13.422 Euro (35.000 DKK / 4.698 Euro i 2012 og 65.000 / 8.725 Euro i 2013) 
 

 

Lions Cup  

Lions Cup er en todages el-hockey-turnering i Flensborg. Holdene kommer hovedsageligt fra Danmark og Tyskland, men der ventes også hold fra Sverige og Norge. El-hockey er udviklet specielt til fysisk handicappede. Spillerne sidder i specielle kørestole, som de styrer med et lille joystick og spiller bolden med. El-hockey er endnu ikke særligt udbredt i Tyskland. Projektet skal være med til at udbrede sporten og give holdene mulighed for at spille med og mod hinanden og danne netværk. De to projektpartnere har arbejdet tæt sammen i tre år og har planer om at etablere Lions Cup som en tilbagevendende begivenhed i grænseregionen.  

Dansk partner: Aabenraa Handicap Idrætsforening, Andreas Beck

Tysk partner: Kulturwerkstatt Kühlhaus e.V., Flensborg, Harald Smorra
www.kuehlhaus.net 

Sydslesvigsk Forening (SSF), Boris Erben

www.syfo.de 

Projektets løbetid: 2 dage i november 2012 

15./16. november 2012 eller 22./23. november 2012  

Bevilling KulturDialog: 67.423 DKK / 9.050 Euro 

 

 

Skull Cult BMX & Skate Contest  

Projektpartnerne planlægger en skate- og BMX-contest på slotsøen ved Gottorp Slot i Slesvig. Efter konkurrencen vil de deltagende børn og unge besøge udstillingen "Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte der Menschen - Schädelkult" (Hoved og kranie i menneskets kulturhistorie - kraniekult) på slottet. Projektet lægger op til et usædvanligt møde mellem to forskellige kulturer og giver projektdeltagerne mulighed for en grænseoverskridende dialog. De unge BMX'ere og skatere har meget få berøringspunkter med klassiske institutioner som museer - her bliver der slået bro mellem sport og udstillingstradition med "kraniekulten" som berøringsflade. Kraniet, som man kender fra f.eks. piratflag eller som klubemblem, betragter de unge som noget smart.

 

Dansk partner:

Sønderborg Skatehal e.V., Jacob Gjørtz Christensen, www.skatehal.dk

Den sønderjyske Kulturaftale, Susanne Gram Skjønnemann, www.kulturfokus.dk

Tysk partner:

Sportpiraten e.V., Flensborg, Dirk Dillmann

www.sportpiraten.com

www.skatepark-flensburg.de 

Øvrige partnere:

Landesmuseen Schloss Gottorf, Slesvig, Corinna Endlich

www.schloss-gottorf.de 

Projektets løbetid: 24.8.2012 - 26.8.2013 

Der er søgt om: 111.750 DKK / 15.000 Euro

Anbefaling: bevilling af 74.500 DKK / 10.000 Euro 

 

Sprog forbinder fortællinger uden grænser  

Projektpartnerne planlægger et projekt med det mål at introducere danske og tyske skolebørn for eventyrenes og myternes verden. Eleverne får mulighed for en sproglig og kulturel udveksling. For fortællingerne fra Nordtyskland og Skandinavien har mange ligheder og fællestræk. Desuden ønsker partnerne at fremme den frie fortællekultur i Regionen med projektet. Den tosprogede workshop beskæftiger sig med Island i 2012 og med Sverige i 2013. 

Målgruppe: Elever i 5./6. klasse (10 - 12 år) 

Dansk partner: Foreningen NORDEN, Kruså, Christian B. Karstoft

www.foreningen-norden.dk 

Tysk partner: Förderverein Fairytale e.V., Slesvig, Biggi Guninski

www.maerchenverein.de 

Projektets løbetid:

12. - 14.11.2012 (om Island)

19. - 21.11.2012 (om Island)

11. - 13.11.2013 (om Sverige)

18. - 20.11.2013 (om Sverige) 

Bevilling KulturDialog: 118.008 DKK / 15.840 Euro (2012: 57.290 DKK / 7.690 Euro, 2013: 60.569 DKK / 8.130 Euro)

 

Tango Argentino Schleswig  

Et af projektets hovedmål er at fremme tangodansen i Regionen og udbrede kendskabet til tangoens historie. Desuden bliver der etableret et tangonetværk og oprettet en Facebook-side, der gør opmærksom på dansearrangementer i hele Regionen. Et andet mål er at fremme dansernes mobilitet og få fat i nye danseinteresserede. Til det formål har initiativtagerne engageret førsteklasses tangomusikere til to arrangementer. 

Dansk partner: Tango Argentino, Haderslev, Peter Andresen
www.tangohaderslev.dk

Tysk partner: Tango Flensburg, Lukas Goebel 

Projektets løbetid:

Projekt 2012: Midsommerfest og tango på Tørning Mølle den 23. juni 2012 

Projekt 2013: Nytårstangobal (Milonga) i Logenhaus i Flensborg den 26. januar 2013 

Bevilling KulturDialog: 39.932 DKK / 5.360 Euro (19.445 DKK / 2.610 Euro i 2012 og 20.487 DKK / 2.750 Euro i 2013) 

 

Hvor går grænsen?  

Grænseoverskridende teaterprojekt for 13-14-årige skoleelever. Projektet er et optaktsarrangement til den allerede etablerede dansk-tyske børneteaterfestival. En teaterkaravane drager gennem de danske og tyske kommuner og giver eleverne mulighed for at deltage aktivt i teaterprojektet. I forbindelse med den såkaldte "LipDub" deltager eleverne i en teaterworkshop og en dansesession. Der bliver lavet videofilm, som bliver lagt på internettet, så andre elever i grænseregionen også kan profitere af projektet. Samtidig bliver der gjort reklame for den kommende børneteaterfestival. 

Dansk partner: Teatret Møllen, Haderslev, Jaan C. Bonde
www.teatretmoellen.dk  

Tysk partner: Kulturwerkstatt Kühlhaus e.V., Flensborg, Harald Smorra

www.kuehlhaus.net 

Projektets løbetid:

Projekt 2012: 17.9. - 25.9.2012 

Bevilling KulturDialog: 110.450 DKK / 14.825 Euro                  

 
                                            

S-Parforcehornsgruppe

I Danmark og Tyskland er der forskel på hvordan man spiller på et Parforcehorn. Derfor vil Gråsten Jagtforening og Parforcehornbläser Rendsburg-Schleswig gå sammen om et projekt der skal udbrede tysk tradition for og viden om Parforcehornsblæsning til den danske side af grænsen. Derudover vil begge foreninger forberede sig på mesterskabet i Mommark i fællesskab og vil i fremtiden samarbejde mere intensiv.

Dansk partner: Gråsten Jagtforening,

Tyskland: Parforcehornsbläser Rendsburg-Schleswig

Projektet foregår i juni 2012

Mesterskab i Mommark: 2. juni 2012

Bevilling KulturDialog: 3.725 DKK / 500 €

 

Kornlager-Kunstlager

Kornlageret Augustenborg – en forhenværende lagerbygning på havnen- bliver allerede gennem flere år brugt som udstillingsrum.

Projektpartnerne FFKK og studerende fra Universität Flensburg

(emneområde kunst og visuelle medier) organiserer en grænseoverskridende udstilling, hvor studerende får mulighed for at udstille deres værker og andre studerende bidrager til markedsføringen. Projektet Kornlager-Kunstlager forbinder således den akademiske med den praktiske verden. Udstillingen er offentlig og målgruppen skal også være de unge.

Dansk partner: Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening (FFKK) www.ffkk.org

Tysk partner: Universität Flensburg,

www.kunst-textilmedien.de/fuetterer.html

Projektets løbetid: April-juli 2012:

Forberedelse fra 1.4.2012

Udstilling åbner i Kornlageret i Augustenborg: 23.6.2012, kl. 15.00

Åbningstider: 24./28./29./30.6./1.7., kl. 13.30-17.30

Bevilling KulturDialog: 29.800 DKK / 4.000 Euro

 

Enhver skal finde sin egen "STIL"

Projektpartnerne planlægger et symposium med brug af materialerne LER og LYD (=TON) på Egernsund Tegl. I Region Sønderjylland-Schleswig findes meget ler, således var teglproduktion i mange århundrede en stor branche. Projektet beskæftiger sig med emnet ler, huse og kultur i traditionel forstand og med den regionale identitet. Det specielle ved projektet er at ler (=TON) ikke kun er jord men står på tysk også for en tone! Hvor ligger materialets grænser og hvilke toner/lyde kan man få frem? Ved symposiet til maj har man mulighed for at se på kunstnerne, mens de arbejder. Desuden er der planlagt udstillinger i hele regionen.

Dansk partner: Heike Jacobsen, Aabenraa

www.heikejacobsen.dk

Tysk partner: Anka und Anders Landtau, Struxdorf

www.anka-und-anders.de

Projektets løbetid: maj 2012-oktober 2012

Weekendseminar: 12.-14. maj 2012

Symposium: 15.-25.september 2012

Planlagte offentlige udstillinger: Catherinesminde (Broager DK), Galerie Auf der Freiheit (Schleswig), Atelier anka-und-anders (Bellig) und Haus 8 (Kiel).

Bevilling KulturDialog: 42.465 DKK / 5.700 Euro

 

Tosproget teater ”Grænsen”

Teaterstykket ”Die Grenze/Grænsen” af Kaj Nissen er grænseoverskridende og tosproget. Historien er hovedsagelig skrevet på baggrund af bogen ”Da krigen kom til Kragelund”. Den tyske feltflyveplads Fårhus/Kragelund er omdrejningspunkt for historien, som spiller under 2.verdenskrig. Hvordan levede menneskerne i Regionen under besættelsens pres og har kærligheden mellem en tysk soldat og en ung dansk kvinde en chance? Stykket er et samarbejde mellem Det lille Teater i Gråsten og Det lille Teater i Flensburg. Hvert teater stiller op med skuespillere, som spiller danske og tyske roller. Desuden er der planlagt et samarbejde med Fårhus Museum.

Dansk partner: Det lille Teater, Gråsten www.lilleteater.dk

Frøslevlejrens Museum

https://www.facebook.com/dedktheater

Tysk partner: Rolf Petersen, Niederdeutsche Bühne, Flensburg

Alexander von Oettingen, Det lille Teater, Flensburg

Projektets løbetid:

1.3.2012 - 31.12.2013

Opførelse: Efterår 2013

Bevilling KulturDialog: 70.000 DKK / 9.395 €

 

GrænseVærdier

Byggekultur i Syddanmark og Slesvig-Holsten 1912 > 2012 > 2112

I 1912 fandt ”Flensborgs Byggeudstilling” sted i Flensburg. Det var den største arkitekturudstilling i Sydjylland og Schleswig-Holstein op til den dags dato. På ca. 4000 tegninger, billeder og modeller blev der vist byggeprojekter og –udkast samt byggeteknikker. Projektet ”Grænseværdier” dokumenterer den historiske udvikling og den aktuelle status for byggekulturen i Syddanmark og Slesvig-Holsten (1912 – 2012), reflekterer arkitekturens identitetsskabende funktion og fremskriver by- og regionalplanlægning for de næste 100 år (2012 – 2112).

Dansk partner: Museum Sønderjylland/Museum Sønderborg Slot

www.museum-sonderborg.dk

Tysk partner: Verein zur Förderung der Baukultur in

Flensburg (Flensburger Baukultur e.V.)

Projektes løbetid: Marts 2012 – juni 2013

Offentlig foredragsrække: september og oktober 2012.

Emner: Lokal, national og international identitetsdannelse igennem arkitektur med Region Sønderjylland-Schleswig som eksempel

Workshop for studerende: oktober hhv. november 2012

Emne: De langsigtede virkninger på by- og regionaludviklingen i støtteregionen under ændrede økonomiske, demografiske og klimatiske rammebetingelser

Boglancering (tosproget): november 2012

Emne: Resultater af foredragsrækken og workshoppen

Offentlig præsentation af projektet: juni 2013

Bevilling KulturDialog: 100.575 DKK / 13.500 Euro

 

Culture Club

På en weekend-camp får danske og tyske unge mulighed for at besøge forskellige workshops. Emnerne rækker fra kunst, kultur og idræt til brugen af forskellige medier. Lørdagaften finder opførelser af de forskellige grupper sted. Projektet Culture Camp fremmer det grænseoverskridende arbejde med unge fra 13 til 17 år. Derudover fremmer det dansk og tysk sprogkompetence.

Dansk partner: Sønderborg Ungdomsskole

www.sonderborg-ungdomsskole.dk

Tysk partner: Stadt Flensburg, Kinder- und Jugendbüro

Projektets løbetid: Culture Club Camp 1: 3.8. - 5.8.2012

Bevilling KulturDialog: 178.800 DKK / 24.000 Euro (over 2 år)

 

The Föhr Reef

På Museum Kunst der Westküste opstår det første og største hæklede koralrev. Det er Tønder Strikkeklub og Föhrer Landfrauen, som har stået for størstedelen af håndarbejdet. Hæklede koralrev er kollektive kunstværk som knytter det traditionsrige hæklearbejde, matematiske strukturer og havets truede økosystem sammen. Ideen stammer fra søstrene Margaret og Christine Wertheim fra Australien, som har hæklet et gigantisk koralrev for ’Institute for Figuring’ i Los Angeles. Kunstværket er i mellemtiden blevet større og større og strækker sig endda til andre kontinenter.

Dansk partner: Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder

www.museum-sønderjylland.dk/kulturhistorie-tonder.html

Tysk partner: Museum Kunst an der Westküste, Föhr

www.mkdw.de

Projektets løbetid:

Januar – december 2012

Udstilling på Föhr: 10. juni – 16. september 2012

Udstilling i Tønder: fra september 2012

Bevilling KulturDialog: 74.500 DKK / 10.000 Euro

 

Totalteater

Totalteater er et dansk-tysk teaterprojekt for de 7.-9. klasser, som skal formidle en del af grænseregionens historie. På dansk side har man allerede erfaring med et totalteaterprojekt, som blev afholdt på Gram Slot i 2011. Det særlige ved totalteater er at der ikke bliver talt under stykket. Omdrejningspunkt for det aktuelle projekt er Dronning Margrethe I, som besøgte den nuværende grænseregion i 1400 og 1401. Til den første opvisning i september 2012 er det Trøjborg Slotsruine ved Højer der er kulissen. Året efter bliver stykket vist rundt om Nikolaikirken på Südermarkt i Flensburg. Indtil videre er Ostseeschule i Flensburg og Bredebro Skole deltagere i projektet.

Dansk partner: Center for Undervisningsmidler, Aabenraa

www.ucsyd.dk

Tysk partner: Schifffahrtsmuseum, Flensburg

www.schiffahrtsmuseum.flensburg.de

Projektets løbetid:

April 2012 – september 2013

Totaltheater Trøjborg Slotsruin, Højer: september 2012

Totaltheater St. Nikolai Kirche, Flensburg: september 2013

Bevilling KulturDialog: 160.000 DKK / 21.476 Euro (over 2 år)

 

For fulde sejl

Dansk-tysk sejlprojekt for unge mellem 13 og 17 år. De unge skal deltage i en fælles sejltur og vil få selvstændige opgaver ombord. På den måde vil de blive betragtet som medlemmer af teamet og ikke som gæster. I små dansk-tyske grupper skal de bl.a. lære at manøvrere båden og at gå vagt. Projektet skal styrke sprogkompetencen og den gensidige forståelse i gruppen. Et yderligere mål er at opbygge langsigtede netværk mellem danske og tyske unge.

Dansk partner: Sønderborg Ungdomsskole

www.sonderborg-ungdomsskole.dk

Tysk partner: Stadt Flensburg, Kinder- und Jugendbüro

Projektets løbetid: efterår 2012

Bevilling KulturDialog: 26.820 DKK / 3.600 Euro

 

Meet through Art

Skole-danseworkshop for danske og tyske unge fra 14 til 15 år. Eleverne får mulighed for at vælge imellem to workshops med professionelle danselærere: „contemporary dance“ (jazz and streetdance) og “breakdance”. Begge dansestile knytter sig tæt til de unges erfaringsverdener. De to danselærere kommer fra England og det er planlagt at gennemføre en formiddag med kunst, en kulturaften og afslutningsvis en opførelse af de lærte danse foran publikum. Workshopperne vil blive afholdt på engelsk. Projektets formål er at fremme forståelsen mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde samt dannelse af kommunikation og netværk mellem danske og tyske unge.

Dansk partner: Frøslev Padborg Skole

www.frpskole.dk

Tysk partner: Käte Lassen Schule

www.k-lassen.flensburg.de

Projektets løbetid:

Workshop: 10. – 14. juni

Opførelse foran publikum: Torsdag den 14. juni

Bevilling KulturDialog: 32.720 DKK / 4.392 Euro

 

TrainerDialog 

Projektet vil fremme samarbejdet mellem svømmeinstruktører fra hele Slesvig-Holsten og Danmark på et overordnet og bredt niveau. Derudover skal projektet forbedre rammebetingelserne på foreningsniveau. Efteruddannelsernes emner er bl.a. de danske og tyske svømmeforeningers positionering ift. Europa, fremme af sprogkompetence, analyse af forskellene mellem stævnesystemer i Danmark og Tyskland og evt. tilpasning af systemerne. Målene er derudover flere svømmere på stævner på tværs af den dansk-tyske grænse, at motivere flere instruktører til at deltage i efteruddannelser på den anden side af grænsen og øget samarbejde med andre foreninger.

Dansk partner: Dansk Svømmeunion, Haderslev

www.svoem.dk und www.haderslevsvømmeklub.dk

Tysk partner: Kreis Schwimmverband

www.kreisschwimmverband.de/4.0/

Projektets løbetid: forår 2012 – december 2013

Forår/sommer 2012: Efteruddannelse i Flensburg

Efterår 2012: Efteruddannelse i Haderslev

Forår 2013:  Efteruddannelse i Flensburg

Efterår 2013: Efteruddannelse i Haderslev

Bevilling KulturDialog: 44.625 DKK / 5.990 Euro (på 2 år)

 

Marionetter taler alle sprog

Målsætningen med projektet er at eleverne får kendskab til figurteater i praksis så de kan spille deres egne små forestillinger på tysk eller dansk. Derigennem bliver den indbyrdes forståelse og det indbyrdes kendskab til jævnaldrene på den anden side af grænsen fremmet.

Lærerne vil blive undervist af fagfolk på kursuseftermiddage og der bliver lavet en workshopdag, hvor alle elever mødes og der skal udvikles teaterstykker i sammenhæng med dukkerne.

Partnerne til det tværfaglige skoleprojekt er Tinglev skole og Grund- und Regionalschule Südtondern.

Der blev bevilliget 70.590 DKK / 9.475 € til projektet.

 

72,5 hours Schlachthof meets Sønderborg 2017


Partnerne Sønderborg Skatehal e.V. og Sportpiraterne / fjr e.V. organiserer et grænseoverskridende ”Street-Kultur-Arrangement”. På denne event bliver der tilbudt klassiske oplevelser som f.eks. ponyridning, hoppeborg, drikkevarer, spisning, børnesminke osv. Som highlight er der planlagt  en international BMX contest og en grænseoverskridende musikfestival.

Desuden skal dette samarbejde vise, at der Schlachthof og Sønderborg Skatehal forbinder kulturer.

Arrangementet finder sted den 25. – 28. maj 2012 i Flensburg.

Der blev bevilliget 74.500 DKK / 10.000 € til projektet.

Få mere at vide: www.skatepark-flensburg.de og www.skatehal.dk

 

Grænseløs sejlads

Projektet gå ud på at træne elite europajolle sejlere i Regionen frem mod VM 2013.

Sønderborg Yachtclub og Segelclub Rhe e.V. har opdaget at der er forskel på den sociale og mentale tilgang til træning iblandt unge deltagere nord og syd fra grænsen. De vil derfor gennem projektet lave et fælles trænings forum, hvor regionens unge sejlere kan samarbejde over grænsen. Således kan deres evner styrkes. Håbet er at de i 2013 vil få en regional verdensmester i Europa jolle sejlads, når Sønderborg Yacht Club afholder VM i 2013 i Sønderborg bugt.

Der blev bevilliget 125.000 DKK / 16. 778€ til projektet.

Yderligere information omkring foreningerne: www.sc-rhe.de og www.syc.dkGrænseoverskridende udstilling - KUNST

Zentralbücherei Apenrade og Sydslesvigsk Danske Kunstforening planlægger en fælles udstilling med kunstneren Michael Witte. Udstillingerne skal finde sted på Dansk Centralbibliotek Flensborg og i Zentralbücherei Apenrade.

Projektets mål er at skaffe en dialog mellem gæster og de beskæftigede af de pågældende udstillende institutioner.

Udstilling i Flensburg: 17. maj – 15. juni 2012

Udstilling i Aabenraa: 28. juni – 17. juli 2012

Der blev bevilliget 29.800 DKK / 4.000 € til projektet.

Yderligere information omkring bibliotekerne: www.buecherei.dk og www.dcbib.dk

 

Connecting Art and Music

Skabe en forbindelse mellem kunst og musik der skal formidle syns- og høreindtryk til nye målgrupper - dette vil projektpartnerne Sønderborg Kommune (Center for Kultur og Udvikling) og folkBALTICA GmbH gerne opnå. Det vil de gøre ved at forbinde nye kulturrum på begge sider af grænsen og ved at give en innovativ og genreovergribende aspekt.

Samtidig vil de med deres projekt også støtte ansøgningen til Kulturhovedstad Sønderborg 2017.

Der blev bevilliget 156.400 DKK / 20.993 € årligt i årene 2012 og 2013, i alt 312.900 DKK / 42.000 €

Festival i 2012: ”Deutschmark und Däneland” er emnet ved det 8. festival fra den 9. – 13. maj 2012!

folkBALTICA: www.folkbaltica.de

 

Dansk tysk musikskoledag


De syv offentlige musikskoler i Region Sønderjylland- Schleswig (Sønderborg, Nordfriesland, SL-FL, Flensburg, Tønder, Aabenraa og Haderslev) planlægger for første gang at arbejde sammen og ønsker at arrangere en dansk-tysk musikskoledag. 

Der skal afholdes to musikskoledage - en i Danmark og en i Tyskland. Her skal der finde koncerter og forestillinger fra danske og tyske ensembles og solister sted og lærere skal sammen med musikskoleelever indøve et fælles koncertprogram.

Den første musikskoledag i Husum den 16. juni 2012

Den anden musikskoledag i Sønderborg sommer 2013

Der blev bevilliget 111.750 DKK / 15.000 € årligt i årene 2012 og 2013, i alt 223.500 / 30.000 €

 

Grænsegænger – en grænselandssaga

Nygadehuset og Kulturzentrum Speicher Husum e.V. ønsker at udbygge det startede samarbejde med et nytænkende dansk-tysk projekt der øger husenes udadvendthed og indbyrdes kommunikation.

De vil få kunsten ud i det fri hvor borgere kan se den. Og inspirere unge til at samarbejde over grænsen.

Projektet bygges op omkring en workshop med unge mennesker fra Danmark og Tyskland og kombineres med ”artist in residence” besøg hvor de deltagende kunstnere i samarbejde med de unge skaber to stedspecifikke medie-installationer med projektioner på facader, en til hvert af de to kulturhuse.

I Aabenraa ved ”Aabenraa by night” og i Husum ved den ”10. Husumer Kulturnacht”.

Der blev bevilliget 111.750 DKK / 15.000 € til projektet.

 

Dansk-tysk orgeluge

Løgumkloster Kirkemusikskole og St. Nicolai kirke Flensburg har lavet et dansk-tysk orgelmesterkursus på højt niveau med enkelte arrangementer der sigter på en bredere offentlighed.

Udover dette har projektet sigtet mod at fremme deltagernes faglige udbytte, personlige og faglige kontakter mellem deltagerne fra de to lande. Gennem projektet skulle regionen profileres for turister og lokalbefolkningen.

Projektet fandt sted i efteråret 2011.

Der blev bevilliget 50.000 DKK / 6.711 € til projektet.

 

Irsk dans og musik i grænseregionen

Tønder Session Scene og Matthias Fichter ønsker at etablere en Setdans-tradition i grænseområdet. Projektet er treårigt. Der vil være en kombination af endagsarrangementer og weekendworkshops.

Målet for projektet er at udbrede kendskab og færdigheder indenfor irsk musik og dans, hvor forskelle i nationalitet, alder og social baggrund forsvinder til fordel for den fælles interesse og det fælles sprog der her hedder dans og musik.

Yderligere information: www.toendersession.de

Der blev bevilliget 95.000 DKK / 12.752 € til projektet.

Grænseoverskridende Garde…søger efter nye udfordringer

Den sønderjyske Garde og Käpt’n Kümo’s Marching band ønsker at samarbejde omkring forskellige events for at gå nye veje musikalsk og på tværs af generationer.

Hertil bliver der lavet en indledende workshop, der skal sætte impuls både grænse-, rubrik- og generationsoverskridende. Grundstenen for arrangementet er en gensidig erkendelse og læring af spillemønstre med målet at producere nyartige former for spille- og festekulturer.

Workshop: 28. und 29. januar 2012

Offentlig koncert har fundet sted den 29. januar på Knivsberg i Genner/Rødekro.

Næste fælles koncert: 12. maj 2012 i Flensburg ”Schlacht der Spielmannszüge”

Der blev bevilliget 37.250 DKK / 5.000 € til projektet.

 

Forfatterværksted 2012

Center for Undervisningsmidler og Nordisk Informationskontor vil lave et forfatterværksted for skoleelever på folkeskolens mellemtrin. Målet er at bringe danske og tyske skoleelever sammen og dygtiggøre elevernes skriveproces. En dansk og en tysk forfatter leder værkstedet. I foråret 2012 vil eleverne kunne indsende tekster for at deltage i skriveværkstedet. 24 af de bedste tekster bliver udvalgt og forfatterne får lov til at deltage i et 2 dages skriveværksted. Bagefter bliver teksterne præsenteret under litteraturfestivalen.

Litteraturfest.nu: 17. bis 22. september 2012

Yderligere information: www.litteraturfest.nu

Der blev bevilliget 80.000 DKK / 10.738 € til projektet.

 

Min verden

Partnerne Kruså Skole og Kurt-Tucholsky-Schule ønsker at skabe en tidlig sproginteresse blandt børnene i 4-6 klasse. Forskellige emner som kroppen, familie, skole og kultur vil blive gennemgået og IT og filmmedier vil blive inddrage, så der til sidst opstår en kort film / dokumentation. Projektet finder sted uden for skoletiden.

Der inviteres også danske og tyske kunstnere som skal tegne det visuelle billede eleverne har skabt sig i hovedet af det andet land.

Filmen i Offener Kanal Flensburg og TV Syd.

Der blev bevilliget 39.082 DKK / 5.246 € til projektet.

 

Ung syd og nord for den dansk-tyske grænse

Kruså Skole og Kurt-Tucholsky-Schule har planlagt et udvekslingsprojekt som havde til formål at unge i regionen lærer hinandens hverdag at kende. Projektet har omfattet 35 elever fra hver skole. De var privat indkvarteret og har deltaget i skoledage og udflugter. Udflugterne skulle give eleverne en ide om, hvilke job man evt. kunne satse på efter skoletid.

Projektet fandt sted i 2011.

Der blev bevilliget 44.350 DKK / 5.953 € til projektet.

 

Perpetual motion

Projektpartnerne Sønderborg Musikskole, Rhönrad e.V. m.fl. ønsker at lave et fælles show med en miniturne i 6 byer på begge sider af grænsen. I forbindelse med showet skal der øves flere gange op til og bl.a. vil der også blive lavet et kursus i mediekompetence. Showet binder flere forskellige kulturgenrer sammen, som sport, kunst og æstetik, der sammen med musikalsk baggrund danner en enhed og stiller sjov og spil i forgrunden.

Hjemmeside:www.perpetual-event.eu

Offentlige arrangementer i 2012

Fredag, 09. november

Lørdag, 10. november

Søndag, 11. november

Fredag, 16. november

Lørdag, 17. november

Søndag, 18. november

Der blev bevilliget 165.364 DKK / 22.197 € over to år til projektet

 

Elevambassadører

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig og Duborgskolen m.fl. ønsker at skabe større opmærksomhed om mindretallene ved at uddanne elevambassadører, der tager rundt på skoler i Danmark og Schleswig-Holstein og fortæller om mindretallene. Midlerne gik til et kursus, hvor 8-10 elever fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig blev uddannet til elevambassadør. Desuden blev der i september 2011 gennemført et fælles introduktionsseminar, for at alle elevambassadører havde muligheden for at lære hinanden at kende.

Der blev bevilliget 16.890 DKK / 2.267 € til projektet

 

Mobicup 2011

Projektpartnerne Aabenraa Handicapidrætsforening og Health-Media e.V. har planlagt et projekt der har til formål at skabe større opmærksomhed om de muligheder, der er inden for handicapidræt og at lave en hyggelig dag med en lang række aktører. Der blev sendt radioudsendelser om dagen på internetradioen R4H.

Ikke handicappede tilskuere skulle gennem aktiv deltagelse i aktiviteterne kunne indleve sig i de handicappedes verden.

Der blev bevilliget 52.150 DKK / 7.000 € til projektet.

Arrangementet fandt sted i september 2011.

 

Rene J. Goffin udstilling

Kunstmuseet i Tønder og Museumsberg i Flensburg ønsker at oprette en fælles bienale, startende i 2011 med en fælles udstilling som skal skabe interesse om kunstneren Rene J. Goffin, der netop i udstillingsåret fylder 60. De besøgene fra begge lande skal få lyst til at komme over grænsen for at opleve ”anden del” af udstillingen.

Udstilling i Tønder: 14. januar til 15. april 2012

Der blev bevilliget 80.000 DKK / 10.738 € for 2011 og 2013 i alt 160.000 DKK 21.477 € til projektet

 

Give Artists a Chance

Sønderborghus og Handewitt Open Air ønsker at skabe et grænseoverskridende netværk for unge musikere og sangskrivere i regionen. Et netværk til afholdelse af koncerter med fælles tysk/dansk deltagelse og til udvikling af talentmasse via workshop og konstruktiv vejledning. Projektet er en kombination af koncerter og optagelse af musikken for at kunne give faglig feedback.

Der blev bevilliget: 10.000 DKK / 1.342 € til projektet

Arrangementerne fandt sted i 2011.

 

Dansk-Tysk- vugge for de europæiske kongehuse

Partnerne Schloss Glücksburg og Sønderborg Slot planlægger et projekt der skal øge samarbejdet mellem de to slotte og præsentere historien i en ny og kreativ udstilling - et stamtræ som viser slottenes fælles historie og samtidig også de europæiske kongehuses historie. Partnerne vil med stamtræet vise, at det ikke kun drejer sig om Kate og William eller Josephine og Vincent, men også om dansk-tysk historie.

Projektstart: 1. marts til 30. september 2013.

Der blev bevilliget: 37.250 DKK / 5.000 € til fælles markedsføring til projektet

 

Bodhran workshop - musicperformance

Projektets mål er at fremme den grænseoverskridende udveksling af musikere og musik-interesserede. Ved hjælp af workshoppen skal interesserede mennesker lære at spille et nyt instrument (Bodhran-en irisk tromme) hhv. uddybe deres kunnen.

Workshop lederen er danskeren Svend Kjeldsen, som underviser ved ”Irish World Academy of Music and Dance, University og Limerick”. Han har udviklet et innovativt system, der muliggør at også begyndere meget hurtig kan lære og huske disse komplekse rytmer.

Der blev bevilliget 11.175 DKK/ 1.500 € til projektet.

Arrangementet fandt sted i 2011.

 

Elekronisk musik og performance festival

Projektet skal sammenføre elektronik og digital teknologi samt musik og performance. Newartsonderborg/ Ny kunst i Sønderborg og Kulturwerkstatt Kühlhaus ønsker at deltagerne med forskellige kulturelle baggrunde, under tæt samarbejde udvikler en ny disciplin og dermed skaber nye muligheder for at leve, arbejde og kommunikere hen over grænsen.

Projektet beskæftiger sig med genrer indenfor klassik, eksperimental og populær elektronisk musik samt andre udtryksformer som er præget af elektronik.

Denne sammenføring skal ske gennem workshops og masterclasses, eksperimenter for børn/ Electronic Playground, elektronisk laboratorium, koncerter og performances og en festival.

Der er bevilliget 100.000 DKK/ 13.422 €.

Arrangementet fandt sted i 2011.

 

Maritime oplevelser

Ønsket om at gøre både regionens fælles maritime arv/fortid og havets nuværende betydning for den dansk-tyske grænseregion mere synligt, har allerede været der længe. Derfor har Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa, Flensburger Schiffahrtsmuseum, det Maritime Kalvø og andre maritime organisationer i grænseområdet udviklet et projekt, der netop skal formidle historien og betydningen bag dette på en oplevende og spændene måde og samtidig skabe flere kontakter og samarbejde tværs over grænsen. Projektet løber over tre år og skal også ses som et element i tilknytning til Kulturhovedstad 2017.

Hvert år har et bestemt emne:

År 1: Maritimt dagligliv i 1800-tallet

År 2: Slesvig og den store verden – regionens maritime handelsforbindelser

År 3: Kaper og pirataktiviteter

Arrangement: August 2012

Videoclip: http://youtu.be/oAQSrAb2u4g

Der er bevilliget et tilskud på 50.000 DKK/ 6.711 € årligt i årene 2011-2013, i alt 150.000 DKK/ 20.134 €.

 

Poetry Slam

Poetry Slam er en kunst- og litteraturretning, der er kendt og populært mange steder på jorden. Ved Poetry Slam står poeterne på scenen med deres egne tekster, interpretationer og performances. Publikum bedømmer så direkte præsentationen.

Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), die Kulturwerkstatt Kühlhaus og Sydslesvigsk Forening (SSF) bringer med deres projekt denne specielle kunst og litteraturform til Region Sønderjylland-Schleswig. I workshops har deltagerne haft mulighed for at tilegne sig Poetry Slam og samtidigt udveksle sig sprogligt og kulturelt.

Projektets afslutning var en offentlig Poetry Slam aften i Kühlhaus i Flensburg.

Aftenene fandt sted i 2011.

Der blev bevilliget 50.000 DKK/ 6.711 €.

 

Opstart på et nyt grænseoverskridende arbejde

Grænseoverskridende samarbejde er meget vigtigt – ikke kun for lettelsen af processer men også for forståelsen og tolerancen overfor den anden kultur. Men hvordan lærer man arbejdet på den anden side bedst at kende?

LOF Alssund og Volkshochschule Husum vil prøve det ved hjælp af projektet ved at arrangere møder, for på den måde at fremme og understøtte den grænseoverskridende erfaringsudveksling.

Ved hjælp af den bevilligede sum af 15.503 DKK / 2.080 € vil de omsætte projektet hurtigst muligt.

Projektet fandt sted i 2011.

 

Mød mindretal

I hverdagen oplever vi en uvidenhed om de nationale mindretal og deres kultur og sprog i den dansk-tyske grænseregion. Desuden er der ofte en manglende indsigt i at de har fællestræk og fællesskaber med en lang række mindretal over hele Europa. Dette hindrer samarbejde og skaber fordomme.

Hvordan kan man modvirke dette? Det kan man gøre ved at komme sammen og snakke om emnet, ved derved at udveksle viden og erfaring tværs over grænserne og bryde barrierer og fordomme. Dette vil Institut for grænseregionsforskning, Syddansk Universitet, ECMI (European Center of Minority Issues) og Universität Flensburg gøre via en stor international konference om mindretalssprog.

Konferencen finder sted i Flensborg og Sønderborg, hvor der vil være offentlige arrangementer med sang, musik og optræden.

Ved hjælp af den bevilligede sum af 80.000 DKK / 10.738 € vil de omsætte projektet hurtigst muligt.

Konferencen fandt sted i 2011.

 

Linked by Music

Musik forbinder. Det er et kendt udsagn, men fungerer det også tværs over grænser? Dette vil Jugendhof Knivsberg, das Panorama Open Air og Universität Flensburg afprøve ved hjælp af projektet Linked by Music. De vil sammenføre to festivaler og dermed modvirke at mange unge mennesker mangler et perspektiv og samtidig også fremme deres kompetencer. Desuden skal festivalen skabe tolerance og forståelse, vække interesse for den kulturelle mangfoldighed i vores region og nedbryde fordomme.

Projektet skal langfristet set skabe kontakt mellem musikere, elever, studerende og tilskuere.

Der blev bevilliget 88.737 DKK / 11.911 € per år for årene 2011, 2012 og 2013.

 

Cykeltur på tværs af landegrænsen

Hvordan kan børn bedst lære grænseregionen og dets seværdigheder at kende? Det gør de ved at opleve den. Derfor har Ludwig-Andresen Schule og Vidingherreds Danske Skole organiseret  en cykeltur langs grænsen fra Højer til Flensborg. Under turen har de krydset grænsen 13 gange og cyklet op til 130 km på 4 dage. Eleverne fra 4-6. klasse skal derved lære grænseområdet historisk og kulturelt at kende. De skal se på forskellige seværdigheder og lære grænsens nuværende og tidligere funktion at kende, for derved også at blive mere bevidste om deres egen identitet i mindretallet.

Projektet skal desuden skabe venskaber på tværs af grænsen.

Der er bevilliget 26.138 DKK / 3.508 € til projektet.

Projektet blev gennemført i 2011. Elevbogen kan hentes her (PDF)

 

Eventyr over grænsen

Eventyr giver mulighed for møder tværs over grænser mellem forskellige kulturer og mennesker. Derfor vil Sønderborg Bilbliotek, Europäische Märchengesellschaft e.V. og Stadtbibliothek Flensburg gøre menneskerne i grænseregionen opmærksomme på eventyr og derved sprede eventyr over grænsen.

Projektet giver eventyrfortællere fra Tyskland og Danmark mulighed for at komme sammen til møder, hvor de kan tale om ligheder og forskelle mellem eventyrene og hvad man kulturelt kan drage ud af dette. Projektet skal få folk til at tænke over det, eventyr står for.

Ud over dette skal projektet også ses som et lille sprogprojekt, da der både bliver fortalt på dansk og tysk.

Der er bevilliget 110.140 DKK / 14.783 € til projektet.

Projektet blev gennemført i 2011.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00