OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Parkeringsskive

Parkeringsskivens udseende i Danmark
En typisk dansk p-skive består af en urskive med en diameter på mindst 10 cm med tal (1-12 og 13-24) og en viser med teksten 'Ankomst'. Timerne på urskiven er inddelt i kvarter, og tallenes og viserens farve skal adskille sig markant fra selve urskivens farve.
I Danmark er elektroniske p-skiver også tilladt. De indstiller sig automatisk, så snart bilen parkeres. I henhold til bekendtgørelse nr. 150 er udenlandske parkeringsskiver også tilladt i udenlandsk indregistrerede biler. Det vil sige, at en tysk indregistreret bil også har lov til at benytte en tysk p-skive i Danmark.

Placering og indstilling af parkeringsskiven
P-skiven skal være anbragt umiddelbart inden for forruden eller i en af de to forreste ruder. Ved parkering langs en fortovskant skal p-skiven anbringes i den rude, der vender ind mod fortovet. En fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden, og dette gælder også for elektroniske p-skiver. Skiven skal til enhver tid kunne aflæses tydeligt udefra. P-skiven skal indstilles, så viseren står på nærmeste kvarter efter at bilen er blevet parkeret. Eksempel: Ved ankomst kl. 12.08 skal viseren stilles på kl. 12.15. Hvis bilen parkeres uden for den tidsbegrænsede periode, skal viseren enten stilles på det nærmeste kvarter efter parkeringens start eller til tidspunktet for tidsbegrænsningens begyndelse.

Parkering uden for tidsbegrænsningen
Parkerer man uden for den tidsbegrænsede periode og vil blive holdende ind i næste tidsbegrænsning, er der frit valg, om man stiller Parkeringsskiven til nærmeste kvarter i forhold til ankomsttidspunktet, eller om man stiller parkeringsskiven til tidspunktet for tidsbegrænsningens begyndelse. Hvis der er to timers parkering fra kl. 8-16, og man ankommer kl. 21.55 og skal parkere indtil kl. 10.00 næste dag, skal ma indstille parkeringsskiven til enten kl. 22 eller kl. 8. Bilen kan lovligt blive holdende til kl. 10 næste morgen. Hvis man ankommer kl. 15.20 skal man indstille p-skiven på kl. 15.30. Imellem kl. 16 og kl. 8, kan man stille parkeringsskiven frem til kl. 8, men man behøver ikke. Bilen må også i dette tilfælde blive holdende indtil kl. 10 næste morgen.

Særlig skiltning på private parkeringsarealer
På private parkeringspladser skal der være opsat sorte skilte med et hvidt P. Desuden skal disse parkeringsskilte være forsynet med en undertavle, hvoraf betingelserne og reglerne for parkering på arealet klart skal fremgå. Tavlen skal være nem at se både i dagtimerne og om natten. Hvis disse skilte ikke er opstillet korrekt, kan der heller ikke opkræves bøder. 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00