OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Tyske rejsedokumenter

Rejser til Danmark og andre Schengenlande

Tyskland er som mange andre lande del af Schengenområdet. Også i Schengenområdet skal man altid kunne dokumentere sit statsborgerskab og sind identitet, hvorfor man altid skal medføre gyldige identitetsdokumenter.

For danskere, der har bopæl i Tyskland og tyskere, der har bopæl i Danmark, er et gyldigt pas/Personalausweis uundværlig.

Rejser man uden for Schengenområdet, bør man informere sig om de gældende ID- og rejsebestemmelser.

Id-kort (Personalausweis)

Alle tyske statsborgere skal senest ansøge om et sådant legitimationskort, når de fylder 16 år. Børn og unge under 16 år kan også ansøge om et id-kort, hvis forældrene ønsker det. Ved førstegangsudstedelse af id-kortet skal følgende dokumenter forelægges for myndighederne (Bürgeramt):

  • det gamle børne-id, børnepas eller
  • fødselsattest og samtykkeerklæring fra indehaverne af forældremyndigheden og
  • dokumentation for forældremyndigheden, hvis der kun er en indehaver af forældremyndigheden

Desuden skal der medbringes et foto, som opfylder de internationale standarder.

Det tyske ID-kort (Personalausweis) er tilpasset bestemmelserne i forordningen (EU) 2019/1157. Der er skal afgives fingeraftryk. Børn under 6 år er dog undtaget fra at afgive fingeraftryk ved ansøgningen om et tysk Reisepass eller Personalausweis.

Online ID-funktionen (eID)
Online ID-funktionen (eID) indgår i det tyske ID-kort (Personalausweis). Med denne funktion har man mulighed for at identificere sig digitalt over for myndigheder og forretningspartnere. Den elektroniske identifikation sker via en chip i ID-kortet. Informationerne der er gemt på denne chip er beskyttet mod uautoriseret adgang.

Indrejse med id-kortet
Indrejsen udelukkende med ID-kortet er tilladt i følgende lande:

Belgien, Bosnien og Hercegovina, Cypern, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig med tilhørende oversøiske områder, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonien (her vil der løbe et yderligere forvaltningsgebyr på), Norge. Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, og Ungarn.

Udstedelse af ID-kortet til personer med bopæl i udlandet
Personer uden bopæl i Tyskland kan også ansøge om et ID-kort.

Det tyske rejsepas (Reisepass)

Ved rejser til en række lande i verden kræves der pas. Hvilke lande, der er tale om, fremgår af hjemmesiden af det tyske udenrigsministerium. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske udenrigsministerium (Auswärtiges Amt).

www.auswaertiges-amt.de

Det tyske rejsepas er udstyret med en chip, som indeholder person- og dokumentoplysninger samt biometriske data. Disse kan kun læses med specielle læseapparater og med udtrykkelig tilladelse.

Rejsepasset udstedes som regel til personer der er fyldt 12 år (se afsnit Børnepas). Ved ansøgning om et elektronisk pas skal følgende dokumenter medbringes:

  • det gamle pas, børnepas, børne-id (hvis et sådant er udstedt) eller
  • id-kort (ved førstegangsansøgning) eller
  • fødselsattest
  • et foto, der opfylder de internationale standarder

For personer over 24 år er dokumentet gyldigt i 10 år efter udstedelsen. For personer under 24 år er passet gyldigt i 6 år.

Hvis man øjeblikkeligt har brug for et pas og ikke kan afvente ekspeditionstiden på 3-4 uger, er der mulighed for at få udstedt et eksprespas.

Foreløbigt pas
Får man brug for et pas med kort varsel, kan der udstedes et foreløbigt pas. Der kræves de samme dokumenter som ved ansøgning om et regulært pas. Endvidere skal der forevises dokumentation (f.eks. en flybillet) som bevis for ansøgningens hastende karakter. Når gebyret er betalt, kan man få passet udleveret med det samme. Et foreløbigt pas er dog kun gyldigt i et år.

Børnepas 
Børnepas (Kinderreisepass) blev afskaffet fra 01.01.2024. Børn få et almindeligt pas.

Udstedelse af pasdokumenter til tyskere, der bor i udlandet

Hvis en tysk statsborger har hovedbopæl i udlandet og vedkommendes pas er ved at udløbe, skal der ansøges om et nyt hos de tyske diplomatiske repræsentationer. Ansøgning og udstedelse henhører under den diplomatiske repræsentation, i hvis embedsområde den pågældende person opholder sig permanent. På det tyske udenrigsministeries hjemmesider kan man finde informationer om, hvilken repræsentation der skal rettes henvendelse til.

Ved ansøgningen om ID-dokumenter skal der afgives fingeraftryk. Indtil videre har kun den tyske Ambassade i København de tekniske muligheder herfor. Muligheden for at ansøge om et pas i en af de grænsenære tyske pasmyndigheder (Flensburg, Harrislee, Südtondern) er dog fortsat givet. I dette tilfælde kræves der dog et ekstragebyr på grund af manglende lokal jurisdiktion. Ring dog først til den tyske pasmyndighed, som du i givet fald ønsker at henvende ansøgningen til.

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden af det tyske udenrigsministerie (Auswärtiges Amt). Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på hjemmesiden af den konsulære tjeneste af det tyske udenrigsministerie (Auswärtiges Amt).

www.konsularinfo.diplo.de

Rejsedokumenter til skoleklasser

Fører en vandretur eller udflugt med skolen til udlandet, skal alle deltagere være i besiddelse af gyldige rejsedokumenter og være berettiget til at rejse ind i det pågældende land. Det gælder også, selv om grænsen kun passeres i en kort periode i forbindelse med en vandretur i det grænsenære område. Den vedkommende udlændingemyndighed kan udstede en samlet liste over eleverne i medfør af § 4, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelsen til gennemførelse af indvandringsloven, som fælles rejsedokument for elever på almendannende skoler, som ikke er tyske statsborgere eller er statsborgere i en af EU's medlemsstater og som hverken har pas eller øvrige legitimationspapir, der berettiger dem til at passere grænsen. Denne liste gælder for EU's medlemsstater, men ikke for det øvrige udland, således f.eks. ikke for Schweiz og Liechtenstein. Denne samlede liste over elever, der udstedes som erstatning for et pas til gennemførelse af en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd om rejselempelser for skoleekskursioner, indbefatter retten til tidsbegrænset ophold i EU's medlemsstater. Det er ikke nødvendigt at ansøge om visum derudover.

Diplomat- og tjenestepas

Der udstedes i øjeblikket både diplomat- og tjenestepas. Disse to former for pas fås også i en foreløbig udgave. Diplomatpas udstedes kun til diplomater og til højtstående personer med et offentligt eller et politisk mandat. Tjenestepas udstedes til personer, der rejser på statens vegne, men som ikke varetager en politisk funktion eller ikke er diplomater. Fordelen for indehaverne af disse pas består i, at de ved rejser til lande, som kræver visum, er fritaget for denne visumpligt. Disse pas udstedes af det tyske udenrigsministerie med henblik på varetagelsen af tjenesteopgaver. Det kan kræves af pasansøgeren, at vedkommende skal møde personligt op i forbindelse med ansøgningen, men det praktiseres dog kun i sjældne tilfælde, da de nødvendige papir som regel bliver indsendt af den myndighed, som pasansøgeren arbejder hos. Disse særlige pas er gyldige, indtil tjenesteopgaven er afsluttet, dog aldrig længere end 10 år.

Yderligere informationer kan findes på hjemmesiden af det tyske Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på den respektive hjemmeside.

www.bmi.bund.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00