OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Definition og fakta Region Sønderjylland-Schleswig

”Den europæiske Region omfatter det geografiske område, der afgrænses af den kredsfrie by Flensborg, kreds Nordfriesland, kreds Slesvig-Flensborg og Sønderjyllands Amt og benævnes Region Sønderjylland/Slesvig.” (Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland/Slesvig pr. 16. september 1997) 

Definition Region Sønderjylland-Schleswig 

Begrebet Region Sønderjylland-Schleswig betegner det formaliserede politiske samarbejde som blev indgået mellem de tyske partnere Kreis Nordfrisland, Kreis Schleswig-Flensburg og byen Flensburg med den danske forvaltningsenhed Sønderjyllands Amt i år 1997, med det formål, at udbygge det grænseoverskridende samarbejde i den dansk-tyske grænseregion. 

Organisationsdiagram Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswigs geografiske afgrænsning 

Region Sønderjylland-Schleswigs areal svarer ikke det det historiske hertugdømme Slesvigs areal. Dette omfattede også dele af det aktuelle Kreis Rendsburg-Eckernförde samt nogle områder syd for Kongeåen, som i dag er under Esbjerg og Kolding Kommune. 

Historisk baggrund for Region Sønderjylland-Schleswig 

Region Sønderjylland-Schleswig har ingen historisk forgænger. Hertugdømmet Slesvig, som blev indlemmet i Det tyske Rige i 1867 og som blev delt efter folkeafstemingen i 1920, dækker ikke over de samme forvaltningsgrænser. 

Gerne bliver Regionen koblet sammen med hertugdømmet. Ved Region Sønderjylland-Schleswig er dog ikke tale om en integreret politisk-administrativ enhed, som det var i hertugdømmet Slesvig.

Fakta om Region Sønderjylland-Schleswig 

  • Regionens samlede befolkningstal er 681.325 (Juni 2018)
  • Regionen har sæde i Bov, hvor Regionskontor 6 Infocenter er placeret
  • Regionen er samlet på 7.748,91 km2
  • Ved landegrænsen bliver den tyske Autobahn A7 til den danske motorvej E45.
  • Regionens største byer er Flensburg, Haderslev, Aabenraa, Schleswig, Tønder, Sønderborg og Husum
  • Kulturoplevelser er der masser af – se også vores kulturkalender www.kulturfokus.dk
  • Regionen har tre mindretal. Det danske mindretal syd for grænsen, det tyske mindretal nord for grænsen samt friserne ved vestkysten i Kreis Nordfriesland
  • Danmarks længste landegrænse mod Tyskland. Direkte ved landegrænsen mødes Tønder Kommune med Kreis Nordfriesland, Aabenraa Kommune med Kreis Schleswig-Flensburg. 

Befolkningen i Region Sønderjylland-Schleswig:

Tønder Kommune:                          37.719 indbyggere

Aabenraa Kommune:                       59.007 indbyggere

Sønderborg Kommune:                    74.663 indbyggere

Haderslev Kommune:                      55.949 indbyggere

 

Kreis Schleswig-Flensburg:               199.600 indbyggere

Kreis Nordfriesland:                        165.835 indbyggere

Stadt Flensburg:                             88.552 indbyggere

 

Samlede areal:

Tønder Kommune:                          1283,51 km                 

Aabenraa Kommune:                       940,70                        

Sønderborg Kommune:                    496,51                        

Haderslev Kommune:                      816,80                        

 

Kreis Schleswig-Flensburg:               2.071,35    

Kreis Nordfriesland:                        2.083,30    

Stadt Flensburg:                             56,74                          

 

(Tal: Statistisches Landesamt og Danmarks Statistik 6-2018)

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00