OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Finansiering af fast ejendom

Regionskontor & Infocenter informerer her blot helt generelt og uforpligtende om de mest gængse finansieringsmodeller i Danmark og Tyskland. Vi anbefaler altid og uden undtagelse, at potentielle købere indhenter uafhængig rådgivning.

Finansiering af fast ejendom i Danmark adskiller sig væsentligt fra de finansieringsformer, man kender i Tyskland.

1. Realkreditlån

Denne finansieringsform er egentlig en slags annuitetslån, hvor der til sikkerhed for lånet gives pant i ejendommen. 80 % af ejendommens værdi kan finansieres med lånet, resten skal tilvejebringes som egen udbetaling, der ofte bliver erstattet af et banklån. Da disse lån bliver handlet på markedet som obligationer, er det typisk ikke den nominelle værdi, der bliver udbetalt, men kun obligationernes værdi. Eksempel: Lånebeløbet udgør 1.000.000 kr., obligationsværdien er på 980.000 kr., så vil der kun blive udbetalt 980.000 kr. Foruden renter påløber der også bidrag, hvis omfang ikke ligger fast i hele låneperioden. 

2. Realkreditlån uden afdrag

Her er der tale om et realkreditlån som beskrevet under 1, hvor der ikke betales afdrag i f.eks. 10 år, men kun renter og bidrag. Efter 10 år skal afdragene så integreres i finansieringen. Man vil da kun have 20 år til at indfri lånet i.

3. Prioritetslån

Der er her tale om et banklån, hvor man ligeledes giver pant i ejendommen. Rentesatsen er variabel, og lånet ydes med og uden afdrag. Lånet kan enten ydes i form af en kassekredit eller som traditionelt banklån.
 
Derudover findes der en lang række varianter af ovennævnte lånemuligheder.
 
www.raadtilpenge.dk  kan man finde yderligere, uafhængig information om danske finansieringsmodeller.
 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00