OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Valg i Tyskland

Forbundsdagsvalg

(Kilde: Den tyske valglov (Bundeswahlgesetz), status oktober 2022)

Man har valgret til forbundsdagsvalg, hvis man:

 • er tysker eller er tysker i henhold til den tyske grundlov;
 • er mindst 18 år gammel på valgdagen;
 • har haft bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland i mindst tre måneder eller ellers har sædvanligt opholdssted her og ikke er udelukket fra valgretten og står opført på valglisten i bopælskommunen.

Som udgangspunkt stemmer man i den kommune, hvor hovedbopælen er anmeldt. Her bliver man automatisk opført på valglisten.

Tyskere, som opfylder de øvrige forudsætninger og som har bopæl uden for Forbundsrepublikken Tyskland på valgdagen, har også valgret, hvis de efter at være fyldt 14 år har haft uafbrudt bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland eller ellers har haft sædvanligt opholdssted her, idet det ikke må ligge mere end 25 år tilbage, eller af andre grunde personligt og umiddelbart har erhvervet kendskab til de politiske forhold i Forbundsrepublikken Tyskland og er berørt af disse.

Man er udelukket fra valgretten, hvis den er blevet frataget ved dom.

Personer, der ikke har tysk statsborgerskab, har ikke valgret.

Tyskere i udlandet

Tyskere med valgret, der bor i udlandet og ikke har anmeldt bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland, skal søge om at komme på valglisten.

Landdagsvalg og kommunale valg i Schleswig-Holstein
(Kilde: Landdagsvalgloven i Schleswig-Holstein (Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein), Kommunalvalgsloven i Schleswig-Holstein (Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Holstein), status pr. oktober 2022)

Da valgene til delstaternes parlamenter og kommuner er reguleret i valglovene og forfatningerne i de enkelte delstater, beskrives her valgretten for Schleswig-Holstein, da det vil være mest relevant i Region Sønderjylland-Schleswig.

Landdagsvalg

Alle tyskere i henhold til artikel 116, stk. 1 i den tyske grundlov har valgret, hvis de på valgdagen

 • er fyldt 16 år;
 • har haft bopæl i Schleswig-Holstein i mindst seks uger, eller
 • ellers har sædvanligt opholdssted i Schleswig-Holstein og ikke har bopæl uden for delstaten samt
 • ikke er udelukket fra valgretten.

Hvis man har bopæl i flere kommuner i Schleswig-Holstein, har man valgret i den kommune, hvor hovedbopælen er anmeldt til folkeregistret (Melderegister). Hvis man har bopæl flere steder i og uden for Schleswig-Holstein, har man kun valgret, hvis hovedbopælen ligger i en kommune i Schleswig-Holstein.

Kommunale valg

Alle tyskere i henhold til artikel 116, stk. 1 i den tyske grundlov og alle statsborgere i et af de øvrige EU-medlemslande (unionsborgere) har valgret, hvis de på valgdagen

 • er fyldt 16 år;
 • har haft bopæl i valgkredsen i mindst seks uger eller ellers har sædvanligt opholdssted i valgkredsen og ikke har bopæl uden for valgkredsen samt
 • ikke er udelukket fra valgretten ved dom.

Hvis man har bopæl i flere valgkredse i Schleswig-Holstein, har man valgret i den valgkreds, hvor hovedbopælen er anmeldt til folkeregistret (Melderegister). Hvis man har bopæl flere steder i og uden for Schleswig-Holstein, har man valgret, hvis hovedbopælen ligger i en valgkreds i Schleswig-Holstein.

Valg til Europa-Parlamentet

Man kan deltage i valg til Europa-Parlamentet, hvis man

 • er tysker eller statsborger i et af de øvrige EU-medlemslande;
 • er fyldt 18 år på valgdagen;
 • har haft bopæl i Tyskland eller et af de øvrige EU-medlemslande i mindst tre måneder eller har haft sædvanligt opholdssted her;
 • ikke er udelukket fra valgretten ved dom eller på grund af værgemål.

Tyskere med bopæl i udlandet på valgdagen og som opfylder de øvrige forudsætninger, har også valgret, hvis de efter at være fyldt 14 år har haft uafbrudt bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland eller ellers har haft sædvanligt opholdssted her, idet det ikke må ligge mere end 25 år tilbage, eller af andre grunde personligt og umiddelbart har erhvervet kendskab til de politiske forhold i Forbundsrepublikken Tyskland og er berørt af disse.

For at kunne stemme, skal man være opført på valglisten i den respektive valgkreds eller besidde et valgkort. Tyskere med bopæl i Tyskland og valgret samt statsborgere i et af de øvrige EU-medlemslande, som er blevet opført på en tysk valgliste efter anmodning herom i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 1999 eller et senere valg, kommer automatisk på valglisten.

Alle øvrige personer med valgret skal senest 21 dage før valget søge om at komme på valglisten hos de kommunale myndigheder for at kunne deltage i valget til Europa-Parlamentet i Tyskland.
Valgretten kan kun udøves én gang og kun personligt. Dette gælder også for personer, som samtidig har valgret i et af de øvrige EU-medlemslande.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00