OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Førtidspension

Man kan få tilkendt dansk førtidspension, hvis man er fyldt 40 år og ens helbredstilstand er så nedsat, at man ikke længere er i stand til at arbejde i et normalt ansættelsesforhold eller et fleksjob (hvor der tages særlige hensyn til en medarbejders begrænsede arbejdsevne pga. helbredsmæssige forhold). Hvis man endnu ikke er fyldt 40 år, kan man kun undtagelsesvis få tilkendt førtidspension.

Man kan ikke få tilkendt dansk førtidspension, hvis man kun er uarbejdsdygtig i en bestemt, herunder også en længere periode, eller hvis yderligere behandling eller andre aktiverende foranstaltninger kan genskabe arbejdsevnen.
Det er alene de danske regler, der bliver lagt til grunde ved vurderingen af helbredstilstanden og arbejdsevnen.

Førtidspension for grænsependlere

Grænsependlere søger typisk førtidspension i bopælslandet eller det land, hvor de senest har været forsikret. Ansøgningsdatoen i et land gælder også som ansøgningsdato i alle andre involverede EU-medlemsstater. Den myndighed, der modtager ansøgningen, indleder koordineringsproceduren med den pågældende anden pensionsforsikringsmyndighed, som enten vil være Deutsche Rentenversicherung eller Udbetaling Danmark - International Pension. I forbindelse med undersøgelsen af, om betingelserne for ret til førtidspension er opfyldt, foretages der en gensidig anerkendelse af forsikringsårene ved hjælp af officielt fastlagte dokumenter.
Den enkelte grænsependler skal være opmærksom på, at kriterierne for dansk og tysk førtidspension adskiller sig markant. I EU sorterer området for social sikring alene under medlemsstaterne og er ikke harmoniseret, men kun 'koordineret'. Det er ikke usædvanligt, at der bliver tilkendt pension fra det ene land og ikke fra det andet.
Det kan medføre betragtelige økonomiske tab, hvis f.eks. det land, hvorfra man forventer størstedelen af sin pension, netop ikke bevilger pensionen.

Yderligere informationer kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside.

www.borger.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00