OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring

Sygesikring i Danmark

I Danmark har man en offentlig, skattefinansieret sygesikring, hvilket betyder, at som udgangspunkt har alle har ret til gratis behandling hos lægen og på sygehuset.
Man kan vælge mellem to sygesikringsgrupper, nemlig gruppe 1, hvor man er tilmeldt en bestemt praktiserende læge. Behandling hos speciallæger kræver henvisning fra den praktiserende læge og er gratis. Forsikrede i Gruppe 2 har frit læge og speciallægevalg, men i denne gruppe skal de forsikrede betale en del af omkostningerne selv.

Sygehusbehandling er gratis for begge grupper.

Alle får i første omgang gratis udleveret et sygesikringsbevis, beviset er en dokumentation for, at man har ret til ydelser fra sygesikringen. Beviset skal derfor altid medbringes, når man skal have behandling.
Har man mistet eller fået ødelagt sit sygesikringsbevis koster det et gebyr for at få et nyt. 
I særlige tilfælde, f. eks. ved ændring af navn i forbindelse med giftermål, eller hvis man flytter, kan det dog være gratis.

For at få et nyt bevis kan man enten henvende sig til kommunen, eller bestille det på internettet – www.borger.dk 

Det blå EU - sygesikringskort (EHIC), kan bruges ved ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold). I Danmark er det et særskilt kort.

Ansøgningen om det blå EU - sygesikringskort kan fortages via www.borger.dk.

Sygesikring for grænsependlere til Danmark

Som grænsependler med bopæl i Tyskland og som udelukkende arbejder i Danmark er man almindeligvis sygeforsikret i arbejdsgiverens kommune i Danmark. 

Man søger om dokument E106 (PD S 1) på hjemmesiden www.borger.dk, som så afleveres til den lovpligtige sygekasse i Tyskland. Grænsependleren vil så modtage et dansk sygesikringskort, som hedder ”Det særlige sundhedskort”.
Beviset skal fornyes regelmæssigt.
Man vil så med sygesikringsbeviset i hånden være dækket ind som værende bosat i Danmark.
Du vil også kunne vælge om du vil være gruppe 1 eller gruppe 2 patient, forskellen kan læses i første afsnit i denne tekst. Grænsependlere er som regel forsikret i Gruppe 1.

Samtidig får de et tysk sygesikringskort. Det tyske kort giver dem alle rettigheder i Tyskland, som om de var forsikret hos denne kasse. Det vil sige alle naturalydelser, men ingen pengeydelser (sygedagpenge).

Hvis man har familiemedlemmer, der ifølge tysk lovgivning skal ”famileforsikres”, bliver de fortsat familieforsikret via Danmark.

Det blå EU – sygesikringskort (EHIC), som kan bruges ved ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold) udstedes af forsikringslandet Danmark.

Danmark udsteder også det blå EU – sygesikringskort for familieforsikrede (Familienversicherte).

Ansøgningen om det blå EU – sygesikringskort kan fortages med NemID via www.borger.dk. Hvis man ikke har NemID kan man søge telefonisk eller skriftlig om kortet hos Udbetaling Danmark – International sygesikring.

Ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom er du som grænsegænger omfattet af de danske regler. Ved sygdom er det meget vigtigt at arbejdsgiveren underrettes straks. Undlader man dette, mister man retten til sygedagpenge. Lægeattester fremlægges normalt ikke. Hvis arbejdsgiveren kræver det, skal han betale for det.

Dokumenter, der benyttes i denne sammenhang
PD S1: Udstedes af Udbetaling Danmark, afleveres til den tyske sygekasse

E 108: Framelding af E 106, når arbejdsforholdet slutter.

Det særlige sundhedskort: Sygesikringskort kun for pendlere, som giver ret til ydelser i Danmark.

Gesundheitskarte: Giver ret til ydelser i Tyskland i det almene sundhedssystem.

EHIC /Blaue Karte / det blå kort: Europæisk sundhedskort, gælder hverken i Tyskland eller Danmark, udstedes af Udbetaling Danmark

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00