OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Seniorpension

Kravet på seniorpension undersøges sammen med en ansøgning om førtidspension. Seniorpensionen er målrettet mennesker, der har været udsat for særlige professionsbetingede belastninger og skal gør det nemmere for dem, at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Reglerne om seniorpension gælder for personer med 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.

Retten til seniorpension er betinget af, at ansøgeren sammenlagt har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst 25 års fuldtidsbeskæftigelse. De perioder, hvor der er indbetalt fuld ATP-bidrag, anses kravet om fuldtidsbeskæftigelse som opfyldt. Deltidsbeskæftigelse kan omregnes til fuldtidsbeskæftigelse.

Hvis ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning mellem 20 og 25 år, foretager myndigheden en konkret vurdering.

Omfanget af den hidtidige arbejdsmarkedstilknytning skal dokumenteres eller sandsynliggøres. Det kan ske ved brug af oplysninger fra ATP, oplysninger fra Skattestyrelsen om hidtidig arbejdsindkomst, oplysninger fra nuværende eller tidligere arbejdsgivere, herunder også oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere og myndigheder, ansøgerens egne oplysninger m.v.

Selvstændige erhvervsdrivende kan sandsynliggøre eller dokumentere omfanget af beskæftigelse ved selvstændig virksomhed ud fra oplysninger om arten og omfang af virksomheden, ansøgerens personlige arbejdsopgaver og arbejdstid, ansat arbejdskraft, omsætning, indtjening iht. årsopgørelser eller på anden måde.

Seniorpension for grænsependlere fra Tyskland

Reglerne for seniorpension gælder også for grænsependlere, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Beskæftigelsestider der er tilbagelagt i andre EU-medlemslande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal medregnes.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00