OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Arbejdsløshedsforsikring

I Tyskland er arbejdsløshedsforsikringen obligatorisk. Dermed er grundlæggende alle arbejdstagere forpligtet til at være forsikret i arbejdsløshedsforsikringen. Arbejdsgiveren sørger for tilmeldingen via den sociale sikring.
Arbejdstageren og Arbejdsgiveren betaler hver halvdelen af bidragene til arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsgiveren overfører bidragene.
De aktuelle bidragssatser kan findes på denne hjemmeside under ”Social sikring – Satser og Tal”.

Arbejdsløshedsdagpenge i Tyskland

Arbejdsløshedsforsikringen omfatter ydelser ved fuldtidsledighed (Arbeitslosengeld) og delvis ledighed (Teilzeitarbeitslosengeld) samt ydelser ved nedsat arbejdstid (Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld).

Som fuldtidsledig har man krav på dagpenge (Arbeitslosengeld) hvis man inden for de sidste to år før man blev arbejdsløs har været i arbejde og man har indbetalt bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i 12 måneder.En betingelse herfor er dog, at man skal melde sig arbejdsløs personligt hos Agentur für Arbeit.

Dagpengeperioden
Hvor længe man kan få ydelsen afgøres efter alderen og længden af den beskæftigelsesperiode der ligger forud for arbejdsløsheden. Det tyske Bundesagentur für Arbeit tilbyder et dagpengeberegningsværktøj (Arbeitslosengeldrechner) på deres hjemmeside. Her kan man også beregne, hvor længe man kan modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Dagpengens højde
Arbejdsløshedsdagpengene i Tyskland udgør maks. 60% for personer uden børn hhv. 67% for personer med børn. Agentur für Arbeit beregner arbejdsløshedsdagpengene på baggrund af bruttoindtægten inden for de sidste 12 måneder. Dette beløb deles med 365 dage (et år), for at beregne den daglige bruttoindkomst (Brutto-Arbeitsentgelt pro Tag). For den videre beregning fratrækkes indkomstskatten (Lohnsteuer), den såkaldte Solidaritätszuschlag og en fast sats for den sociale sikring på 20%. Resultatet er nettoindkomsten per dag (Netto-Entgelt pro Tag), hvoraf arbejdsløshedsdagpengene beregnes. Det tyske Bundesagentur für Arbeit tilbyder et dagpengeberegningsværktøj (Arbeitslosengeldrechner) på deres hjemmeside, hvormed højden af arbejdsløshedsdagpengene kan beregnes.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på hjemmesiden af Bundesagentur für Arbeit, med yderligere informationer om arbejdsløshedsforsikringen i Tyskland.

www.arbeitsagentur.de

Arbejdsløshedsforsikring for grænsependlere

Generelt
Medlemskabet og der dermed opnåede anciennitet i arbejdsløshedsforsikringen kan grundlæggende overføres fra et medlemsland til et andet. Disse skal efter behov udveksles mellem de kompetente myndigheder. Arbejdstageren kan dog også selv dokumentere sin anciennitet ved hjælp af blanket PD U1, som udstedes af den danske A-kasse hhv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Danmark eller den kompetente Agentur für Arbeit i Tyskland.

Fra Danmark til Tyskland
Grænsependlere, som arbejder i Tyskland, er forsikret som nævnt foroven under afsnittet ”Arbejdsløshedsforsikring i Tyskland”.

Som grænsependler har man, hvis alle betingelser er opfyldt:

  • ret til ydelser i bopælslandet ved fuld ledighed
  • ret eller evt. ret til ydelser i arbejdslandet ved deltidsledighed.

Hvis man bliver arbejdsløs, skal man straks henvende sig til den ansvarlige Agentur für Arbeit for at søge om ydelse ved deltidsledighed eller for at få udstedt en attest PD U1 ved fuld ledighed. Dette attest dokumenterer forsikrings- og beskæftigelsestider i Tyskland og er udformet som personligt bevis for den pågældende person. Principielt er det i henhold til EU-forordningen den kompetente A-kasses ansvar, at indhente de relevante forsikrings- og beskæftigelsestider fra de tyske myndigheder (Agentur für Arbeit) ved hjælp af de relevante SED-blanketter. Arbejdstageren kan dog også fremlægge PD U1’eren ved A-kassen.

Ved fuld ledighed skal man ligeledes melde sig arbejdsløs hos Jobcentret i bopælskommunen i Danmark og samtidig melde sig ind i den danske A-kasse, som dækker det fag man arbejder i. Her kan PD U1’eren så fremlægges.

Ved deltidsledighed, skal man straks henvende sig til Agentur für Arbeit i Tyskland.

En liste over A-kasserne kan findes på hjemmesiden af STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på STAR´s hjemmeside.

www.star.dk

Fra Tyskland til Danmark
Som grænsependler med arbejde i Danmark, skal man omgående selv sørge for at tilmelde sig en arbejdsløshedsforsikring, hvis man ønsker dette.
Arbejdsgiveren eller kollegaerne vil kunne hjælpe med oplysninger om hvilken arbejdsløshedskasse (A-kasse), der vil komme i betragtning. Yderligere oplysninger om arbejdsløshedsforsikringen i Danmark kan findes på denne hjemmeside under rubrikken „Leve og arbejde i Danmark“.

Som grænsependler har man, hvis de danske betingelser er opfyldt, ret til ydelser i:

  • bopælslandet, hvis man bliver fuld ledig,
  • beskæftigelseslandet, hvis man bliver delvis eller periodisk ledig. 

Bliver man fuldtidsledig, skal man omgående søge om attest PD U1. A-kassemedlemmer får denne udstedt af deres A-kasse. Personer der ikke er medlem af en A-kasse får udstedt en PD U1 fra STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Dette attest dokumenterer forsikrings- og beskæftigelsestider i Danmark og er udformet som personligt bevis for den pågældende person. Principielt er det i henhold til EU-forordningen den kompetente Agentur für Arbeit der er ansvarlig for at indhente de relevante forsikrings- og beskæftigelsestider fra den danske A-kasse hhv. STAR, ved hjælp af de relevante SED-blanketter. Arbejdstageren kan dog også fremlægge PD U1’eren ved Agentur für Arbeit.

Straks, når man får kendskab til arbejdsløsheden, skal man tilmeldes som arbejdsløs hos Agentur für Arbeit i Tyskland og søge om ydelser efter tyske regler. Iht. EU-forordningen 883/2004 skal der beregnes foreløbige ydelser, når dokumentationen for forsikrings- og beskæftigelsestiderne fra arbejdslandet ikke foreligger endnu. Forordningen taler IKKE om en valgfri bestemmelse. Anden dokumentation, såsom lønsedler, kan bruges til den foreløbige beregning.

For at undgå huller i forsikringsforløbet f.eks. i forbindelse med tysk alderspension, er det meget vigtig, at man melder sig arbejdsløs hos Agentur für Arbeit med det samme. En Grænsependler, der ikke omgående melder sig arbejdsløs, er muligvis ikke sygesikret.

Ydelser i beskæftigelseslandet

Hvis forsikringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt, kan dagpenge komme på tale i følgende fire tilfælde:

  • hjemsendelse på grund af vejrligt (Schlechtwetter)
  • hjemsendelse på grund af arbejdsfordeling (Kurzarbeit)
  • hjemsendelse på grund af arbejds- eller materialemangel
  • feriepenge ved kollektiv lukning i det første ferieår.

Yderligere oplysninger kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder.

www.borger.dk

Yderligere oplysninger kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

www.star.dk

Yderligere oplysninger kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesagentur für Arbeit.

www.arbeitsagentur.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00